Videotéka Učíme nanečisto

Prozkoumej více než 
90 vzdělávacích webinářů o distanční výuce

Veškeré materiály jsou dostupné všem zdarma.
není důvod se bát distanční výuky.
Webináře zaměřené
na online výuku
Učitelé předávají
zkušenosti učitelům
Otázky a odpovědi
u každého kurzu
Certifikáty za
absolvování kurzů

Všechny webináře

Všechny kurzy
1 hodina 19 minut
Preventivní práce se stresem dětí ve vyučovacích hodinách i běžném životě
1 hodina 11 minut
Romové a my - obavy, výzvy i příležitosti
1 hodina 17 minut
Jak pracovat s důkazy o učení a kdy a jak poskytovat zpětnou vazbu žákům
1 hodina 9 minut
Jak na bezpečné využívání a nastavení Google Workspace
2 hodin 1 minuta
Výuka dějepisu na názorném příkladu konkrétní bitvy
1 hodina 24 minut
Nenásilná komunikace - pokračování
59 minut
Interaktivní příběh pro výuku umělé inteligence na ZŠ
1 hodina 34 minut
Nenásilná komunikace pro život - úvod
1 hodina 36 minut
Umělá inteligence v hodinách informatiky
1 hodina 30 minut
Krize – jak vzniká a jak s ní pracovat
1 hodina 18 minut
Nebojme se Boomhackers
1 hodina 18 minut
Nebojme se hudebky
1 hodina 42 minut
Emoce - proč je máme, jak fungují a jak s nimi dobře pracovat - Učíme online
1 hodina 39 minut
Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí
1 hodina 19 minut
Zpravodajství, důvěra v média a dezinformace
1 hodina 45 minut
Dezinformace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
1 hodina 45 minut
Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest
1 hodina 23 minut
Vznik závislosti a jak "z toho ven"
1 hodina 30 minut
Formativní hodnocení - jak poskytovat zpětnou vazbu žákům
1 hodina 59 minut
Úvod do umělé inteligence pro učitelky a učitele ZŠ
1 hodina 2 minut
Jak budovat učící se komunitu učitelů - učící se skupiny
1 hodina 46 minut
Dyslexie a vyučování cizím jazykům
1 hodina 23 minut
Komunikace s rodiči tváří v tvář
1 hodina 24 minut
Kreativita: Jak překonat svůj perfekcionismus a začít tvořit
1 hodina 14 minut
Přezkoušení domškoláků: jak na to?
1 hodina 18 minut
Jak vykopnout projekt?
1 hodina 13 minut
Slack jako TOP nástroj pro školní i firemní komunikaci
1 hodina 34 minut
Domácí vzdělávání, unschooling a svobodné učení
45 minut
Meditace v denním životě
1 hodina 8 minut
Jak vytvářet zábavné domácí úkoly do hodin jazyků
1 hodina 35 minut
Dvě paradigmata vzdělávání
1 hodina 17 minut
Úvod do kybernetiky
1 hodina 12 minut
Geniální Genially - skvělý nástroj do vašich online lekcí
1 hodina 25 minut
Jak budovat učící se komunitu ve škole
01 hodina 01 minuta
Nová informatika na 2. stupni ZŠ
01 hodina 03 minut
Tvorba a distribuce vzdělávacích materiálů s Publi.cz
42 minut
Slovíčka hravě a kreativně
1 hodina 12 minut
Revize RVP ZV
1 hodina 6 minut
FuckUp = základ učitelské profese?
1 hodina 25 minut
Jak organizovat, vést a úspěšně uzavírat projekty
1 hodina 28 minut
Komunikace s rodiči
Jak na zdravé tělo i během práce?
1 hodina 6 minut
Tvůrčí psaní v praxi
1 hodina 36 minut
Syntax explicitně
1 hodina 38 minut
Jak (beze strachu) začít s novou informatikou na 1. stupni
1 hodina 34 minut
Praktické rady pro organizaci času
1 hodina 7 minut
Zdravé vztahy ve škole
49 minut
Jak nastavit mindset, umět vypnout a relaxovat
52 minut
Jak na zábavnou a efektivní výuku pomocí virtuální a rozšířené reality
57 minut
Co se umělá inteligence nenaučí a proč je to důležité pro vzdělávání
1 hodina 11 minut
Jak zvládat stres?
1 hodina 7 minut
Reflexe v online výuce
1 hodina 24 minut
Formativní hodnocení Q&A
44 minut
Gather Town výuka v online prostředí (level 2)
1 hodina 36 minut
Minecraft pro učitele
1 hodina 24 minut
Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě
1 hodina 7 minut
Jak pomoci dětem poprat se se stresem
47 minut
Kybernetická bezpečnost - Bezpečně v kyber!
1 hodina 1 minuta
Tipy pro výuku německého jazyka
1 hodina 1 minuta
Gather Town - online výuka v herním prostředí
1 hodina 6 minut
Principy svobodné firmy ve školství – o vztahu zřizovatel-škola
1 hodina 25 minut
Ošetření speciálních vzdělávacích potřeb žáků ve vzdělávacím procesu
1 hodina 2 minut
Spomocník a hybridní výuka
1 hodina 20 minut
Procvičování školního učiva atraktivně a efektivně s Umíme to
51 minut
Informační gramotnost - kam s ní
1 hodina 11 minut
Online kariérové poradenství - příležitost, která se nemusí opakovat!
1 hodina 25 minut
Žák s PAS v běžné ZŠ - přístupy a metody práce
1 hodina 11 minut
Jak podpořit tvořivost dětí (a nemuset v hodině říci ani slovo)
1 hodina 22 minut
Úvod do explicitní didaktiky: Jak anglická škola změnila můj pohled na vzdělávání
1 hodina 42 minut
OrgPad jako pomocník v porozumění individualitě dětí (i nás)
1 hodina 13 minut
Roboti Bee-bot, Ozobot a Micro:bit na základní škole
1 hodina 7 minut
Zapojení oblasti editace zvuku do výuky na základní škole
1 hodina 6 minut
Jak si udržet zdraví i za monitorem (nejen) při distanční výuce
1 hodina 57 minut
Pohled do vlastní duše s pomocí aplikace OrgPad
1 hodina 28 minut
Metoda CLIL napříč předměty
1 hodina 2 minut
Zajímavé aplikace pro výuku zeměpisu
1 hodina 32 minut
O převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání
1 hodina 36 minut
Revize v oblasti Informatiky – proč a co nám to přinese?
1 hodina 39 minut
Třídnická hodina online i prezenčně
1 hodina 18 minut
Ukázka programu SciLearn aneb jak rozmluvit každé dítě
1 hodina
Flipped Classroom nejen v hodinách anglického jazyka
1 hodina 41 minut
Dokumentaristou z domova aneb jak s žáky natáčet vzpomínky pamětníků online
1 hodina 18 minut
Online, unplugged, print and play a jiné využití her nejen v časech koronavirových
1 hodina 23 minut
Učíme s Flippity
1 hodina 14 minut
Fyzika s Vividbooks a skládankovým učením
1 hodina 36 minut
Jak technologie může šetřit čas a energii (nejen) v online výuce
1 hodina 49 minut
Učíme nanečisto pro ředitele: Jak na smysluplné hodnocení
55 minut
Whiteboard - školní online tabule v praxi
1 hodina
Mediální vzdělávání napříč předměty
01 hodina 21 minut
Kybernetická bezpečnost ve vzdělávání
01 hodina 09 minut
Únikové hry v MS Teams
01 hodina 16 minut
Distanční výuka fyziky s učebnicemi Vividbooks
1 hodina 14 minut
Aplikace v online výuce angličtiny pro učitele i žáky
1 hodina 09 minut
Jak vytvořit online únikovou hru?
1 hodina 21 minut
Jak přenést bádání domů do distanční výuky
01 hodina 19 minut
Wellbeing a podpora žáků s nepříznivými podmínkami v distanční výuce
59 minut
Písemky, co se opravují samy - Microsoft Forms
1 hodina 19 minut
Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrinth
01 hodina 01 minuta
Výuka v Microsoft Teams - tipy, triky, novinky
1 hodina 11 minut
Jak podporovat učení všech žáků
1 hodina 24 minut
S Atlasem kolem světa a stále v obýváku
1 hodina 19 minut
Formativní hodnocení (nejen) v online výuce
1 hodina 35 minut
TOP aplikace a nástroje pro online výuku napříč předměty
1 hodina 22 minut
Jak vyučovat dějepis distančně?
1 hodina 35 minut
Google Meet a Jamboard pro začátečníky
1 hodina 12 minut
TOP 10 nástrojů pro online výuku matematiky
1 hodina 09 minut
Aby online výuka nebyla jen frontální
1 hodina 19 minut
Vzájemná zpětná vazba v distanční výuce
32 minut
Tipy pro asynchronní výuku v přírodovědných předmětech
1 hodina 14 minut
Jak na vzdálenou výuku na SŠ
1 hodina 14 minut
Ohlédnutí za jarní online výukou - ponaučení i výzvy
1 hodina 8 minut
Co si můžeme z uplynulého období odnést i do dalších let?
51 minut
Google Assistant jako pomocník do výuky
1 hodina 10 minut
Formativní hodnocení aneb dáme to na jedničku?
47 minut
Storyboardthat, zapojení rodilého mluvčího v hodinách AJ konverzace
1 hodina 15 minut
Seesaw v online výuce
1 hodina 3 minut
Naše digitální stopa na Wikipedii
57 minut
Aktivní STEM výuka - proč je to důležité, co učit a jak
1 hodina 10 minut
Umělá inteligence pro propojení informatiky a výuky jazyků
1 hodina
Khan Academy a výuka online
1 hodina 5 minut
Aplikace pro zábavné a efektivní (nejen) on-line učení
1 hodina 48 minut
Formativní hodnocení aneb dáme to na jedničku?
1 hodina 12 minut
4+1 online mapová prezentace
1 hodina 20 minut
Socrative a Kahoot v době online i offline výuky
1 hodina 5 minut
Digitální občanství v mezinárodní spolupráci
1 hodina 2 minut
Vlastní e-booky s Book Creatorem
1 hodina 15 minut
Matematika je zábavná
1 hodina 2 minut
Využití (nejen) Google nástrojů pro online výuky zeměpisu
1 hodina 11 minut
Učíme se online na 1. stupni ZŠ
1 hodina 12 minut
Jak organizovat vzdálenou výuku s využitím Google Učebny
1 hodina 23 minut
Online výuka češtiny
2 hodin 9 minut
Neformální povídání nejen o výuce na dálku
1 hodina 20 minut
Labyrintem vzdálené výuky na 1. stupni ZŠ
35 minut
Jak organizovat vzdálenou výuku (s využitím Google Učebny)
1 hodina 13 minut
Tipy pro online výuku (nejen) na 1. stupni ZŠ
1 hodina 12 minut
Labyrintem vzdálené výuky na 1. stupni ZŠ
1 hodina 18 minut
Jak na vzdálenou výuku na 2. stupni ZŠ
1 hodina 11 minut
Využití Google Suite pro aktivity celé školy
53 minut
Online výuka biologie na střední škole
1 hodina
Online výuka na 1. stupni ZŠ – čeština/angličtina
Neustále hledáme nové posily
Staň se dobrovolníkem v Učíme online

Co říkají o našich webinářích jejich účastníci?

Webináře za uplynulý rok navštívilo přes 8 000 učitelů a ředitelů z ČR.
Všechny reference
Skvělá témata!
To další, co jsme kromě pomoci se zprovozněním online výuky využívali, byly právě témata webinářů Učíme nanečisto!
Gabriela Hrušková
ředitelka ZŠ
Nové informace
Webináře mám ráda, protože mi 100% zaručí, že na konci jsem plná nových informací a nápadů, které kantoři potřebují.
Kateřina Faktorová
učitelka
Přehledné a jasné
Webináře jsou zpracované velmi přehledně. Vše je dobře přímo dostupné bez zbytečného přihlašování.
Dana Bimková
učitelka na SŠ

Staň se lektorem

Máš zajímavé téma, o které by ses rád podělil s ostatními učiteli, kteří řeší online výuku?
Ozvěte se nám

Podpoř naši sbírku

Nemáš možnost přednášet? Můžeš podpořit naši sbírku počítačů pro potřebné rodiny.
Připojit se ke sbírce

Naši partneři

Děkujeme našim partnerům, bez kterých by naše webináře nemohly vznikat a být zdarma.
Všichni partneři
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
graduation-hatlicenseuserslaptop-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram