Žák s PAS v běžné ZŠ - přístupy a metody práce

Žák s PAS v běžné ZŠ - přístupy a metody práce

Kategorie: Kurz
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

V kurzu jsou částečně vysvětleny deficity související s diagnózou a jejich eliminace v souvislosti s praktickým využitím ve výchovně vzdělávacím procesu. Během kurzu jsou také prezentovány některé typické projevy v chování žáků s PAS.

V závěru prezentace, kterou mají účastníci ke stažení, je pak možno inspirovat se ukázkami pomůcek pro žáky s PAS. Součást materiálů k webináři tvoří i pracovné listy „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“, které poskytují další metodickou podporu při vytváření co nejvíce vstřícného prostředí umožňujícího vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory.

Petra Slováková se věnuje lektorské činnosti na seminářích určených pro pedagogy a další osoby pečující o děti s PAS. Je absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogiky (specializace logopedie, surdopedie) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia začala učit v ZŠ a zároveň byla speciální pedagog v SPC pro děti s vadami řeči a sluchu. Působila v Rehabilitačním stacionáři (logoped) a v Dětském centru (speciální pedagog). Od roku 2007 pracuje jako speciální pedagog v SPC Zlín, Středová, kde se specializuje především na problematiku vzdělávání dětí s PAS, speciálně pedagogickou diagnostiku a intervenční postupy u dětí s autismem. Od roku 2014 je krajským koordinátorem péče o děti s poruchou autistického spektra ve Zlínském kraji.

Zobrazit více

Co se naučíte?

  • Vhled do problematiky PAS
  • Jaké jsou projevy PAS
  • Co potřebují žáci s PAS ve výuce
  • Jak žákům s PAS usnadnit fungování ve škole
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram