Blog

15. května 2023
Marta Štefanidesová
Romové a my - obavy, výzvy i příležitosti

Webinář se věnuje tématu integrace romských dětí a dětí z sociálně slabých rodin do školského systému. Lektorka Veronika Kandelová stručně nastíní historii Romů v ČR a jejich sociální vyloučení. Poté se zaměří na to, jak mohou pedagogové pomoci dětem, které se potýkají s obtížnou situací doma.

Přečíst článek
13. března 2023
Renata Doubravová
Umělá inteligence v hodinách informatiky

Děti by se měly učit o umělé inteligenci (AI), která je stále více přítomná v našem životě. Lektor webináře Umělá inteligence v hodinách informatiky, Radovan Lupták, nabízí spoustu užitečných tipů pro pedagogy, jak AI zapojit do výuky a přiblížit ji dětem.

Přečíst článek
06. března 2023
Aneta Augustinová
Nenásilná komunikace pro život - úvod

Nenásilná komunikace spočívá ve třech pilířích: kontakt se sebou samým, upřímném sebevyjádření a empatii. Cílem je vyjádřit své potřeby srozumitelně, bez soudů a vytvořit prostor pro druhého, aby se cítil slyšen a pochopen. Základem je znalost základních potřeb a vědomí vlastní odpovědnosti.

Přečíst článek
03. března 2023
Marta Štefanidesová
Krize - jak vzniká a jak s ní pracovat

Webinář s Michalem Knihou nabízí cenné rady, jak úspěšně zvládnout krizovou situaci v těle, mysli a emocích. Práce s modelem Tělo – Mysl – Emoce nám pomáhá pochopit, jak krize vznikají a projevují se, a jak je řešit. Tento webinář je tou správnou volbou pro ty, kteří se chtějí posílit díky vypořádání se s krizí.

Přečíst článek
01. března 2023
Nela Dostálová
Nebojme se Boomwhackers

Boomwhackers jsou cenově dostupné a bezpečné trubky, oblíbené mezi hudebními nadšenci a učiteli po celém světě. Nabízejí mnoho možností pro vzdělávání a zábavu pro všechny věkové skupiny. Můžou být použity pro výuku základů hudby, teambuildingové aktivity nebo pro relaxaci.

Přečíst článek
23. února 2023
Aneta Augustinová
Nebojme se hudebky

Samotná hudební výchova není v běžném životě primárně na prvním místě, avšak přináší mnoho přínosů. Napomáhá rozvoji kreativity, zlepšuje soustředění, posiluje paměť, rozvíjí týmovou spolupráci a zvyšuje kvalitu života. Proto by neměla být opomíjena a měla by být součástí vzdělávání od mateřské až po střední školu.

Přečíst článek
23. února 2023
Aneta Augustinová
Emoce - proč je máme, jak fungují a jak s nimi dobře pracovat 

Emoce jsou součástí našeho života a pro děti jsou velmi důležité. Některé části jejich mozku ale nejsou dostatečně vyvinuté na to, aby emoce účinně regulovali sami. Práce s emocemi je klíčová pro dospělé nejen kvůli dětem, ale i pro uspokojení potřeb, vztahy, řešení problémů a rozhodování.

Přečíst článek
20. února 2023
Aneta Augustinová
Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí 

Individuální odolnost a strategie zvládání stresu a osobnost mohou ovlivnit riziko syndromu vyhoření. Prevencí je supervize, relaxace, fyzický pohyb, work-life balance a pozitivní myšlení. V případě symptomů vyhoření je nutná psychohygiena a odpočinek, v pokročilejší fázi změna práce a odborná pomoc.

Přečíst článek
19. února 2023
Nela Dostálová
Abaku – aritmetika pro 21. století 

Metoda Abaku je inovativní způsob výuky matematiky, kdy žáci počítají pomocí znamének, závorek a znaků operací a rovnosti. Podobá se hře Scrabble, rozvíjí aritmetické schopnosti a pozitivní vztah k matematice. Lze ji využít i při každodenním životě.

Přečíst článek
29. ledna 2023
Jiří Sejkora
Zpravodajství, důvěra v média a dezinformace 

Je důležité ověřovat zdroje informací na internetu. Dezinformace jsou úmyslně šířené lži, zatímco misinformace jsou neúmyslné chyby. Malinformace jsou pravdivé informace použité k újmě. Fake news jsou smyšlené zprávy vydávané za seriózní zpravodajství. Webinář Lucie Čejkové pomáhá orientovat se v obrovském množství informací.

Přečíst článek
29. ledna 2023
Jiří Sejkora
Vznik závislosti a jak "z toho ven" 

Jan Veselý, terapeut z Podané ruce, věnuje se léčbě závislostí na alkoholu, drogách, nikotinu, hazardních hrách a jiných látkách. V současnosti žijeme v náročné společnosti, kdy se často potýkáme s nedostatkem času a finančními problémy. Tyto výzvy nás nutí hledat útěchu v alkoholu, nikotinu, THC a dalších látkách, které však mohou být silně návykové. Je důležité nechat závislost neovlivňovat ostatní aspekty života a věnovat čas vlastnímu rozvoji, pokud opravdu chceme závislost překonat.

Přečíst článek
02. ledna 2023
Marta Štefanidesová
Dezinformace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

V současné době není jednoduché pochopit, co se děje na Ukrajině a mnoho lidí je ovlivněno dezinformacemi a propagandou. Tomáš Řepa, vojenský historik zabývající se Ukrajinou 15 let, vysvětlil souvislosti událostí na Ukrajině a informační války v webináři.

Přečíst článek
28. listopadu 2022
Marta Štefanidesová
Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest 

Počet dětí s duševními poruchami vzrostl a stále roste. Často se děti ubírají cestou, která může dopadnout katastrofou. Jak jim pomoci? Jak s nimi mluvit, kam je odkázat? Odpověď na tyto otázky se dozvíte v našem článku a ve webináři, který naleznete v naší videotéce.

Přečíst článek
01. listopadu 2022
Marta Štefanidesová
Formativní hodnocení – jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

V rámci webináře se podíváte na poskytnutou zpětnou vazbu. Zamyslíte se nad částmi hodin, kdy chcete aby žáci se zpětnou vazbou pracovali, a jak může způsob práce se zpětnou vazbou vypadat. V rámci webináře budou předloženy důkazy o učení z několika hodin vč. závěrečných prací.

Přečíst článek
20. října 2022
Kristýna Fischerová
Úvod do umělé inteligence pro učitelky a učitele ZŠ

Dozvíte se, proč je dobré začít se vzděláváním v oboru umělé inteligence na ZŠ. Seznámite se základními principy AI, její využití v současném světě, strojového učení. Nakonec vám lektoři představí několik užitečných AI nástrojů, které by se mohly hodit do výuky.

Přečíst článek
12. října 2022
Kristýna Fischerová
Jak budovat učící se komunitu učitelů - učící se skupiny

Ve webináři se seznámíte s modelem Učících se skupin. Tato metoda pomáhá rozvoji pedagogických dovednosti a vzájemnému učení učitelů. V rámci kurzu se stanete účastníky Učící se skupiny a vyzkoušíte si všechny její fáze, zjistite k čemu slouží a na co si dát pozor.

Přečíst článek
25. srpna 2022
Nela Dostálová
Dyslexie a vyučování cizím jazykům

Osvojování cizích jazyků je jeden z největších problémů u žáků s dyslexií. Dětí s dyslexií má nedostatečný rozvoj poznávacích procesů, a to se negativně odráží ve výuce jazyků. Více vám problematiku přiblíží v našem webináři lektorka doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Přečíst článek
03. srpna 2022
Pavel Šnábl
Slack: TOP nástroj pro školní i firemní komunikaci 

Jak zefektivnit komunikaci mezi lidmi nebo usnadnit předání daných úkolu v pracovním prostředí? Možnou odpovědí je komunikační nástroj Slack. Ve webináři nám lektor představí nejen jeho využití ve firmách, ale také jako nástroj ve školním prostředí.

Přečíst článek
28. června 2022
Marta Štefanidesová
Komunikace s rodiči tváří v tvář

Seznámíte se se základními informacemi o komunikaci a situacemi, kdy dochází ke konfliktu. Jak se má učitel připravit na osobní setkání s rodičem? S lektorkou si projdete osobní setkání učitele s rodičem krok po kroku, od přípravy až po rozloučení.

Přečíst článek
08. června 2022
Marta Štefanidesová
Dvě paradigmata vzdělávání

Kurz přináší srovnání vnitřně a vnějšně řízeného vzdělávání.. Vnějšně řízené vzdělávání je starší, "klasický" způsob mající u nás kořeny v době zavedení povinné školní docházky. Oproti tomu vnitřně řízené vzdělávání je zaměřeno na vnitřní motivaci.

Přečíst článek
07. června 2022
Marta Štefanidesová
Kreativita: Jak překonat svůj perfekcionismus a začít tvořit

Kurz je rozdělen do několika kapitol. V první kapitole si definujeme kreativitu tak, jak ji chápe lektor kurzu Ondřej. V dalších třech kapitolách budeme hovořit o třech hlavních nepřátelích kreativního myšlení.

Přečíst článek
07. června 2022
Kristýna Fischerová
Přezkoušení domškoláků

Webinář je postaven na sdílení dosavadní praxe z přezkoušení domácích školáků. Podíváme se, jak domácí vzdělávání probíhá z pohledu rodiče. Definujeme si roli učitele v procesu domácího vzdělávání.

Přečíst článek
07. června 2022
Renata Doubravová
Jak vykopnout projekt

Poutavým způsobem, zhuštěně a současně přístupně jsou diváci prováděni jednotlivými fázemi projektu, kterými jsou přípravná fáze, realizace a ukončení projektu. V každé fázi jsou zdůrazněny zásadní body, rizika, vstupy a výstupy.

Přečíst článek
07. června 2022
Marta Štefanidesová
Unschooling a sebeřízené vzdělávání

V tomto kurzu se dozvíte, co unschooling je, jak funguje a jakým legislativním úskalím čelí ti, kteří se pro sebeřízené vzdělávání svých dětí rozhodli. Lektorka své povídání zakládá na vlastních bohatých zkušenostech se svými dětmi.

Přečíst článek
07. června 2022
Kristýna Fischerová
Meditace je pro každého

Meditace je jedním ze způsobů, jak pracovat s myslí. Tento webinář vám pomůže zjistit, co vůbec meditace je, jak může pomoct a jak ji začlenit do běžného života. Webinář je prakticky zaměřený. Na jeho začátku se v krátkosti dozvíte, co je to meditace a jaké typy existují

Přečíst článek
24. května 2022
Pavel Šnábl
Úvod do kybernetiky

Co vlastně znamená slovo kybernetika?Jaký má význam pro lidstvo a jak z tohoto nového oboru můžeme všichni těžit? Na tyto otázky vám dá odpověď profesor Michael Šebek v našem webináři.

Přečíst článek
05. dubna 2022
Renata Doubravová
Geniální Genially - skvělý nástroj do vašich online lekcí

Genially je online platforma pro online výuku cizích jazyků za pomoci zábavných kvízů, deskovek a interaktivních videí. Její přednosti a zajímavosti Vám představí zkušení mentoři z týmu Digitální lektoři - Aga Derflová a Iva Kudrnová.

Přečíst článek
14. března 2022
Renata Doubravová
Nová informatika na 2. stupni ZŠ

Bojíte se nové informatiky na ZŠ? Po zhlédnutí záznamu webináře Nová informatika na 2. stupni ZŠ se jí bát určitě přestanete.
Díky lektorce Štěpánce Baierlové získáte nový vhled do celé problematiky.

Přečíst článek
12. března 2022
Pavel Šnábl
Jak organizovat, vést a úspěšně uzavírat projekty

Jak na realizace projektu? Jaké nástroje použít a na co dát pozor? To vše se dozvíte v tomto webináři, který vede lektor Martin Fejk. Jeho dlouholeté zkušenosti s řízením projektů v businessu lze velmi úspěšně přenést i do školství.

Přečíst článek
03. března 2022
Pavel Šnábl
Jak budovat učící se komunitu

Lektor Aleš Kozák působí na MŠ a ZŠ Ostašov, která díky projektu Pomáháme školám k úspěchu prošla změnami nejen stran přístupu ke vzdělání, ale také ohledně samotného procesu vlastního učení. Jak se s novými metodami popasovali a co jim to přineslo?

Přečíst článek
29. ledna 2022
Libuše Homolová
Revize RVP ZV

Revize RVP základního vzdělávání přináší mnoho otázek, obav a očekávání. Během webináře budou představena jednotlivá témata, nad kterými se v Expertním panelu přemýšlí a zároveň lektor poskytne prostor pro diskuzi nad těmito úvahami.

Přečíst článek
26. ledna 2022
Lenka Blažková
Jak na tvorbu interaktivních učebnic s Publi.cz

Pokud už jste byli někdy postaveni do situace připravit si studijní materiály pro své žáky nebo vytvoření skript, nejspíše jste již narazili na problém, že to tak jednoduché není. Práci vám ale může ulehčit Publi.cz.

Přečíst článek
24. ledna 2022
Michaela Nečasová
WEBINÁŘ: FuckUp = základ učitelské profese?

Učení se a chybování jsou spojené nádoby a jedno bez druhého se neobejde. V učitelské profesi je často obtížné přijmout, že vaše hodiny nebudou vždy dokonalé. Jak přijmout své chyby jako přirozenou součást učitelské praxe a poučit se z nich?

Přečíst článek
13. prosince 2021
Michaela Nečasová
Webinář: Komunikace s rodiči

Není pochyb o tom, že ve vzdělávání by měl mít učitel i rodič společný zájem. Někdy však tato komunikace nemusí probíhat dostatečně a správně. Je potřeba si tedy nastavit pravidla hry. Tento webinář se na tato pravidla zaměřuje.

Přečíst článek
07. prosince 2021
Pavel Šnábl
Hravě, poučně a česky. Tohle všechno Tablexia naplno splňuje.

Tablexia se prezentuje jako vzdělávací hra pro žáky 2. stupně základní školy. Jejím hlavním úkolem je, kromě zábavy, pomoci dětem trpícím dyslexií. Součástí projektu je i přehledná encyklopedie, vysvětlující tuto nepříjemnou vývojovou poruchu.

Přečíst článek
22. listopadu 2021
Rona Jankovičová
Jaké výhody vidí KINDRED v darování své vyřazené techniky?

Společnost Kindred vidí v darování své vyřazené techniky pro projekt Učíme online včetně dávky solidarity a empatie i další výhody pro jejich společnost. V krátkém článku se dozvíte, jak takové darování techniky probíhá a také, jestli je složité.

Přečíst článek
19. listopadu 2021
Markéta Horáková
Víte, že polovina duševních onemocnění u dětí se projeví před jejich 14. narozeninami?

Safezóna si dává za úkol vytvořit jednotný digitální prostor, který se bude věnovat tématu duševní pohody dětí v těžkých životních situacích. Projekt se snaží co nejvíce zjednodušit přístup dětí k rychlé pomoci.

Přečíst článek
15. listopadu 2021
Bakala Foundation
Podpořte děti ve studiu v zahraničí

Studovat na zahraniční škole je pro dospívajícího mladého člověka formující zkušenost. Studium v zahraničí dodá mladým lidem sebevědomí, samostatnost, otevře nové obzory a samozřejmě zlepší jazykovou vybavenost.

Přečíst článek
05. listopadu 2021
Rona Jankovičová
Možná jen kapka v moři – ale moc důležitá. Česká spořitelna přispěla technikou do Sbírky počítačů

Česká spořitelna si dala za poslání inovovat české vzdělávání a školství. Proto se rozhodla reagovat na výzvu Sbírky počítačů a darovat svou vyřazenou techniku. A jakou mají vizi státního vzdělání? Dozvíte se v našem článku.

Přečíst článek
06. října 2021
Kristýna Švihnosová
Webinář: Jak podpořit tvořivost dětí

Podpořit tvořivost dětí je občas oříšek i v offline světě. Ve virtuální, vzdálené výuce se to může tedy zdát jako nadlidský úkon. Naštěstí to tak není. Přinášíme několik typů, které můžete ve vaší výuce vyzkoušet.

Přečíst článek
06. října 2021
Lenka Blažková
Minecraft pro učitele: Co byste měli vědět a kde začít

Minecraft je velice známá a oblíbená počítačová hra. Vyznačuje se hlavně velkou tvůrčí svobodou. Při troše představivosti lze v tomto světě stvořit prakticky cokoliv. Jako taková se nabízí jako ideální učební pomůcka.

Přečíst článek
27. července 2021
Katarina Kostolna
Do Sbírky počítačů přispěla i globální farmaceutická společnost Novartis

Globální farmaceutická společnost Novartis odpověděla na výzvu sbírky počítačů a darovala tolik potřebnou techniku dětem. Rozhodla se pomoci i proto, že jejich společnost v ČR zaměstnává přes 1800 zaměstnanců a spousta z nich má děti ve školním věku.

Přečíst článek
23. června 2021
Katarina Kostolna
Společnost Samsung Electronics přispěla do Sbírky počítačů

Společnost Samsung Electronics vyslyšela výzvu našeho projektu Sbírka počítačů a darovala techniku dětem. Cílem dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti společnosti Samsung je podpora vzdělávání studentů do 30 let.

Přečíst článek
03. června 2021
Katarina Kostolna
„Ať žije věda!“ Interaktivní učebnice Vividbooks ulehčují učitelům přípravu poutavé hodiny

Rozšířená realita je v poslední době velice moderní slovíčko. Nicméně učebnice Vividbooks tomuto slovíčku dávají podobu. A jakou? Stačí telefon nebo tablet a z nudné hodiny fyziky je najednou záživná a zábavná hodina.

Přečíst článek
24. května 2021
Tereza Hudcová
Deutsch macht Spaß! Tipy pro výuku německého jazyka

Online hodina německého jazyka zábavnější? Proč ne? Důležité je umět studenty náležitě zaujmout a také překvapit něčím novým. Naše lektorka Renata Doubravová přináší několik odzkoušených tipů a nástrojů.

Přečíst článek
02. května 2021
Dana Bímková
Kariérní poradenství online: osvědčené postupy i nástrahy

Žáci jsou doma a jejich výuka probíhá distanční formou. Svět se ale nezastavil. Pořád potřebují zjistit, jakým směrem se bude jejich život ubírat, až dokončí své vzdělání. Je kariérní poradenství možné zprostředkovat online?

Přečíst článek
02. května 2021
Filip Šula
Výuka ve virtuální třídě: Gather Town

Jak rozšířit úzký prostor počítačového monitoru při online výuce nám ukáže pan Jiří Ugorný. Při výuce totiž používá platformu Gather Town, která dokáže plně nahradit oblíbené programy Google Meet nebo Microsoft Teams.

Přečíst článek
08. dubna 2021
Hana Proksová
Informační gramotnost: kam s ní

Kvalitní práce s informacemi by ideálně měla patřit k dovednostem každého člověka, který chce fungovat v současné společnosti. V našem webináři vás lektor Michal Černý seznámí s tím, jak prohlubovat informační gramotnost na středních školách.

Přečíst článek
31. března 2021
Kateřina Beranová
Úvod do explicitní didaktiky: Jak anglická škola změnila můj pohled na vzdělávání

Explicitní didaktika se opírá o vědecké poznatky studií myslí. Didaktika ovlivňuje vzdělání všech žáků – i slabších. Na první pohled připomíná klasickou výuku. Že to tak není, vám ukáže lektor Pavel Bobek.

Přečíst článek
31. března 2021
Katarina Kostolna
Kyberšikana: jak ji poznat a jak se bránit?

Kyberšikana je závažné a složité téma, která má více podob, než si mnozí z nás představují. Na vaše děti ve virtuálním prostředí čeká daleko více nástrah. V článku se dozvíte o některých z nich a jak je případně rozpoznat.

Přečíst článek
29. března 2021
Josef Zemek
OrgPad jako pomocník v porozumění individualitě dětí (i nás)

Barbora Jeřábková vám v našem webináři přiblíží, jak OrgPad využívá a jak jí pomáhá při výuce, pochopení žáků, ale i k pochopení sebe sama. Paní Jeřábková si pro vás připravila i praktické cvičení.

Přečíst článek
23. března 2021
Kristýna Fischerová
Nerezignujte na třídnickou hodinu ani při online výuce

Třídnické hodiny rozhodně nejsou oblíbené ani v prezenční výuce. Jak k nim ale přistoupit v online prostředí? Neztrácí tyto hodiny v online prostředí smysl? Na tyto, a ještě více otázek by vám měl dát odpověď náš dnešní článek.

Přečíst článek
17. března 2021
Renata Doubravová
Roboti jako učitelé na základní škole

Zábavná výuka na základní škole je sen nejen každého dítěte. Tomuto snu by se mohla přiblížit výuka prostřednictvím programování robotů. Ve webináři vás Karel Picka seznámí se třemi typy robotů a předvede jejich využití.

Přečíst článek
15. března 2021
Veronika Elznicová
Co provedou s výukou informatiky změny v RVP ZV?

Plánované změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání přineslo rozporuplné pocity a nespočet otázek. Lektorka Štěpánka Baierlová vám v našem webináři některé z nich zodpoví a přidá několik tipů, jak se na změny připravit.

Přečíst článek
09. března 2021
Kristýna Fischerová
Jak si udržet zdraví i za monitorem

Čas strávený před obrazovkami počítačů za poslední rok mnohonásobně vzrostl. Hlavně díky homeoffice a distanční výuce. Proto je velice důležité starat se pečlivě o své tělo. Lektorka Markéta Čonková vás seznámí s tím, nač byste si měli dát pozor.

Přečíst článek
04. března 2021
Iva Janečková
Pohled do vlastní duše s pomocí aplikace OrgPad

OrgPad je nový unikátní nástroj, který děti učí přirozenému myšlení a práci s informacemi. A nejenom děti. V našem webináři vás s ním seznámí pan Vít Kalisz. OrgPad nelze jednoduše vysvětlit, je potřeba ho zažít.

Přečíst článek
03. března 2021
Kateřina Beranová
Metoda CLIL napříč předměty

Metoda CLIL znamená využití cizího jazyka v běžném předmětu – například v informatice, matematice apod. Hojně se využívá hlavně na základních školách. V našem webináři si budete moci vyzkoušet metodu přímo v praxi.

Přečíst článek
01. března 2021
Kateřina Beranová
Zajímavé aplikace pro výuku zeměpisu

Nedokážete si zeměpis přestavit bez fyzických map a jeho výuka online vám moc nedává smysl? Náš lektor Jan Polák vás vyvede z omylu. V článku vám představí několik nejpoužívanějších aplikací, které výuku ozvláštní a zatraktivní.

Přečíst článek
26. února 2021
Kateřina Voláková
Michal Prchlík - Využívat technologie je možné i na malém městě

Přinášíme vám rozhovor s učitelem angličtiny a informatiky Michalem Prchlíkem. Na ZŠ Střílky digitalizace výuky přišla už před začátkem pandemie, proto adaptace na distanční vzdělání proběhla dobře a rychle.

Přečíst článek
25. února 2021
Barbora Truksová
Škola hrou i během distanční výuky

Online výuka je náročná na udržení pozornosti děti. Spousta učitelů se tak snaží zaujmout děti prostřednictvím naučných her. V našem webináři nám pan Zdeněk Lomička představí tři typy her, které budou bojovat o vaši a dětskou pozornost.

Přečíst článek
23. února 2021
Kristýna Švihnosová
O převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání

Děti si rozhodují o tom, jakým způsobem se mají učit. Zní vám to jako sci-fi a nemožné? Ne nezbytně. Existují určité cesty, které dokáží skloubit přání žáků a povinnosti pedagoga. Pojďme se na některé z nich podívat.

Přečíst článek
23. února 2021
Katarina Kostolna
Vyzkoušejte Flipped Classroom nejen v hodinách jazyka!

Metoda Flipped Classroom pracuje s předpokladem, že děti aktivně spolupracují na své výuce a z učitele se stává pouze průvodce a rádce. Pro správné použití je potřeba znát její pravidla a postupy a je založena na aktivaci studentů.

Přečíst článek
23. února 2021
Iva Endrychová
Staňte se dokumentaristou

Dokumentaristou z domova je vzdělávací projekt, který zaštiťuje společnost Postbellum. Zúčastnit se mohu žáci prvního a druhého stupně základních škol a studenti středních škol. Nejúspěšnější projekt se dostane do vysílání Českého rozhlasu.

Přečíst článek
11. února 2021
Katarina Kostolna
Učíme online se umístilo na 2. místě v prestižní soutěži EDUína

Cena za inovace ve vzdělání – EDUína se každoročně koná už od roku 2013. Kvalitu a přínos přihlášených projektů z oblasti formálního i neformálního vzdělávání potom posuzuje sedmičlenná porota, která je složená z řad odborníků na poli vzdělávání.

Přečíst článek
29. ledna 2021
Kateřina Voláková
Radana Šimčíková - Jak se dá zpestřit online výuka tělesné či výtvarné výchovy

V rozhovoru paní Radana Šimčíková, která je ředitelkou Základní školy Tehov u Říčan, přiblíží přístup k online výuce na jejich menší škole. Jaké jsou výhody distanční výuky na škole na venkově? Ponechali si něco v papírové formě?

Přečíst článek
12. ledna 2021
Lucie Rudolecká
Tipy, triky a novinky ve výuce v Microsoft Teams

Služba Office 365 je už několik let zdarma k dispozici školám a nápomocná při výuce. Tento nástroj se stal ještě více užitečným v období online výuky. Přinášíme několik tipů, jak s tímto nástrojem pracovat.

Přečíst článek
12. ledna 2021
Katka Peřinová
Jak nezabřednout na frontální výuce?

Online výuka nabízela spoustu příležitostí ke kreativnímu řešení situace. Přinesla s sebou však nevyhnutelně i některé problémy. Jak se s některými z nich poprali učitelé? To se dozvíte v následujícím článku.

Přečíst článek
11. ledna 2021
Katka Peřinová
Co přinesla první lockdown výuka

Někteří učitelé si například uvědomili, že individuální přístup vůči žákům i látce je potřeba i online. Při vzdálené výuce se také ukázalo, že překvapivě velké množství českých domácností nemá vůbec přístup k výpočetní technice.

Přečíst článek
05. ledna 2021
Učíme Online lektor
Matematika je zábavná

Na tom, že matematika patří do kategorie nepopulárních předmětů, se jistě shodneme všichni. Udržet pozornost v tomto předmětu je i v normálně výuce nesnadné. Ale co teprve v online prostředí? Přinášíme několik tipů, jak si s výukou matematiky online poradit.

Přečíst článek
04. ledna 2021
Iva Janečková
Google Meet a Google Jamboard pro začátečníky = kreativní online výuka

Zaujala vás výuka pomocí Google Meet a Google Jamboard? V našem webináři se věnujeme právě těmto dvěma nástrojům. V interaktivní formě se podíváme na první spuštění a seznámení s programy. Také se dozvíte zajímavé typy využitelné při výuce.

Přečíst článek
29. prosince 2020
Kateřina Voláková
Barbora Kulhánková - Teorie versus praxe zavádění aplikace Google Classroom na Základní škole v Tišnově

V dnešním rozhovoru nám paní Barbora Kulhánková přiblíží online výuku v prostředí Google na základní škole na náměstí 28. října v Tišnově. Prozradí také, jak náročné je zvládnout plnou a částečnou online výuku s přibližně 900 žáky.

Přečíst článek
15. prosince 2020
Monika Pechová
Učíme Nanečisto #12: Čeština online: Ludmila Kovaříková

Pokud potřebujete radu, jak přistupovat k online výuce českého jazyka, mohl by vás zaujmout náš webinář. Dozvíte se například, jaké nástroje používat, jak udržet pozornost svých žáků při výkladu a mnohem více.

Přečíst článek
07. prosince 2020
Anežka Müller
3 výhody Seesaw v online výuce

Přinášíme tip na online nástroj pro učitele, ve kterém je možné komunikovat s rodiči, děti mohou odevzdávat úkoly a v neposlední řadě je možné si vybrat v bohaté databance pracovních listů. Představujeme Seesaw.

Přečíst článek
25. listopadu 2020
Adam Martiška
Roman Kopecký - Jak jsme si poradili se zavedením online výuky

Období online výuky nebylo jistě pro nikoho jednoduché. Co ale dělat, pokud v průběhu nastavíte jeden nástroj a přes prázdniny musíte nastavit nový? Dozvíte se v našem rozhovoru s ICT koordinátorem Romanem Kopeckým.

Přečíst článek
27. října 2020
Učíme Online lektor
Do sbírky počítačů se můžete zapojit i vy!

V rozhovoru s Mirkem Vysušilem a Hankou Kučerovou si popovídáme o tom, jak darované počítače pomáhají rodinám překlenout problémy s nemožností se připojit do online výuky, způsobené nedostatkem zařízení.

Přečíst článek
14. října 2020
Učíme Online lektor
Často jsme ještě v deset večer ladili připojení a výuku na další den, vzpomíná ředitelka

Přinášíme Vám rozhovor na téma online výuky. Tentokrát se povídáme s ředitelkou Základní školy T.G.Masaryka ve Štětí. Paní Gabriela Hrušková v rozhovoru přiblíží, jak probíhala online výuka na jejich škole.

Přečíst článek
14. října 2020
Monika Pechová
3 tipy jak zaujmout při (nejenom) online výuce

Udržet pozornost žáků je pořád těžší a těžší. Nejvíce pozornosti si ukrádají ty proklaté, svítící, pípající krabičky – mobilní telefony. Přinášíme vám několik tipů na to, jak z nepřátelského telefonu udělat kamaráda a pomocníka v hodině.

Přečíst článek
30. září 2020
Učíme Online lektor
Dělat ředitele v době koronaviru je fakt za trest, vzpomíná na krizi ředitel školy v Rýmařově

Jak vidí koronakrizi ředitel základní umělecké školy v Rýmařově a jaké provedli přípravy, aby se vliv krize projevil na výuce co nejméně? To a ještě více se dozvíte v našem rozhovoru s panem Jiřím Tauferem.

Přečíst článek
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram