Revize RVP ZV

Popis

Prezentace ke stažení ZDE.

Tzv. velká revize RVP základního vzdělávání přináší mnoho otázek, obav, očekávání. Často se jedná jen o nedostatek informací a ochoty hledat shodu nad cíli samotné revize. Během webináře budou představena jednotlivá témata, nad kterými se v Expertním panelu přemýšlí a zároveň lektor poskytne prostor pro diskuzi nad těmito úvahami.

Co Vám webinář přinese:

- budete znát procesy a harmonogram revize, jak je plánovaný
- pochopíte požadované a plánované změny Strategie 2030+ 
- informace jak a kdy se zapojit a ovlivnit výsledek
- informace o plánované podpoře škol, ředitelů, učitelů při změně RVP ZV

Cílová skupina: Všichni účastníci vzdělávání na ZŠ, včetně rodičů a studentů pedagogických fakult.

Jan Jiterský v roce 2003 spoluzakládal Základní školu Bodláka a Pampelišky - soukromou vesnickou školu, kde se stal i řídícím učitelem. Od roku 2006 se věnuje "překladům" národního kurikula do srozumitelné řeči a vytváření funkčního školního vzdělávacího programu. Vedl komoru soukromých mateřských a základních škol. Nyní pracuje jako zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram