Dvě paradigmata vzdělávání

Dvě paradigmata vzdělávání

Kategorie: Kurz
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

Kurz přináší srovnání vnitřně a vnějšně řízeného vzdělávání. To jsou ona dvě paradigmata zmíněná v názvu webináře. Vnějšně řízené vzdělávání je starší, "klasický" způsob mající u nás kořeny v době zavedení povinné školní docházky. Tehdy bylo potřeba vychovávat poslušné poddané. Oproti tomu vnitřně řízené vzdělávání je zaměřeno na vnitřní motivaci, kdy si dítě samo určuje, čím se chce zabývat, a to v době, kdy je na to zralé. Vnitřní motivace nepočítá s žádnými tresty, ale ani s odměnami.

Budeme se věnovat vyjasnění pojmů vnějšího a vnitřně řízeného vzdělávání, i jak tato dvě paradigmata odpovídají poznatkům neurověd i psychologie. Zmíníme i důsledky vnější motivace, které se vnějšně řízené vzdělávání při nejlepší vůli nemůže vyhnout. Historie vnitřně řízeného vzdělávání sahá od školy Lva N. Tolstého před 160 lety přes stoletý Summerhill, více než padesátiletou Sudbury Valey School až po první vlaštovky v naší republice. Jsou tedy k dispozici zkušenosti i výsledky uplatnění absolventů tohoto paradigmatu vzdělávání.

PhDr. Jana Nováčková, CSc. je psycholožka, spoluautorka konceptu, knihy a kurzů Respektovat a být respektován. Pracovala v ped.- psych. poradně, v mezinárodním projektu WHO Zdravá škola i ve výzkumu. Přeložila knihu S. Kovalikové Integrovaná tematická výuka. Autorka publikace Mýty ve vzdělávání. Publikační činnost - články, rozhovory, přednášky (konference, Duše K, TEDxPrague) lze najít na www.respektovani.com v sekci Články.

Zobrazit více

Co se naučíte?

  • rozdíl v obou paradigmatech vzdělávání
  • přednosti vnitřního vzdělávání
  • důležitost správného načasování učení
  • uplatitelnost vnitřně motivovaných školáků
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram