Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě

Popis

Prezentace je stažení ZDE.

Webinář bude zaměřen na praktické příklady jednoduchých aktivit ve výuce geologie vedené v digitální podobě. Aktivity budou směřovat k pochopení úplných základů, principů a souvislostí a budou pokrývat různá geologická témata (desková tektonika, deformace v zemské kůře, vnější geologické procesy). Účastníci si budou moci sami aktivity vyzkoušet z pozice žáků a studentů. Na webináři si na on-line tabuli whiteborad.fi postupnými kroky od úplných základů nakreslíme základní princip deskové tektoniky a jeho důsledky. Pochopíme tak vznik moří i pohoří v kontextu deskové tektoniky. Na fotografiích odkryvů se dále naučíme rozpoznávat vrásy a zlomy a s jejich pomocí se pokusíme stanovit podmínky při jejich vzniku a poznat tak jejich souvislost s deskovou tektonikou. Do dalších fotografií pak budeme zakreslovat působení vnějších geologických procesů, abychom se ujistili, že působení těchto procesů skutečně chápeme. Přidáme také odkazy na několik názorných animací.

Co Vám webinář přinese?

- jak nechat aktivně pracovat všechny žáky a současně při tom získávat hromadnou zpětnou vazbu a ověřovat porozumění

- jak zadávat žákům a studentům praktické digitální úkoly pro pochopení geologie v souvislostech a přiblížit tak žákům deskovou tektoniku, deformace v zemské kůře a vnější geologické procesy

- jak využít nástroj whiteboard.fi

Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram