Zapojení oblasti editace zvuku do výuky na základní škole

Zapojení oblasti editace zvuku do výuky na základní škole

Kategorie: Kurz
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

V první části kurzu se hovoří o editaci zvuku a o příkladech aplikací, které to umožňují - Koala sampler android, Keezy iOS. Lektor vysvětí, co pojem editace zvuku obnáší, srovnává možnosti editace zvuku dříve a dnes. Je zdůrazněn pozitivní vliv hudby a zvuku na žáky. Jsou uvedeny příklady využití práce se zvuky jako diagnostické pomůcky při komunikaci se žáky se specifickými poruchami učení. Největší důraz je kladen na implementaci editace zvuku do různých předmětů a jeho význam. Jsou zde uváděny konkrétní příklady jak pomocí zvuku/hudby může žák lépe zvládnout probírané učivo.

Co se naučíte?

  • Aplikace na úpravu zvuku
  • Příklady implementace editace zvuku do výuky různých předmětů na ZŠ
  • Význam hudby pro komunikaci se žáky s SPU
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram