Zapojení oblasti editace zvuku do výuky na základní škole

Zapojení oblasti editace zvuku do výuky na základní škole

 • Úroveň kurzu Všechny úrovně
 • Kategorie Kurz
 • Trvání 01h 07m 07s
 • Celkem zapsáno 0
 • Poslední aktualizace 25. května 2021

O kurzu

Kurz je zaměřen hlavně na význam implementace editace zvuku/hudby do výuky různých předmětů na ZŠ. Lektor se zmiňuje o editaci zvuku jako o součásti multimediální tvorby a zdůrazňuje pozitivní vliv zvuku/hudby na osobnost dětí a žáků.

Popis

V první části kurzu se hovoří o editaci zvuku a o příkladech aplikací, které to umožňují - Koala sampler android, Keezy iOS. Lektor vysvětí, co pojem editace zvuku obnáší, srovnává možnosti editace zvuku dříve a dnes. Je zdůrazněn pozitivní vliv hudby a zvuku na žáky. Jsou uvedeny příklady využití práce se zvuky jako diagnostické pomůcky při komunikaci se žáky se specifickými poruchami učení. Největší důraz je kladen na implementaci editace zvuku do různých předmětů a jeho význam. Jsou zde uváděny konkrétní příklady jak pomocí zvuku/hudby může žák lépe zvládnout probírané učivo.

Co se naučím?

 • Aplikace na úpravu zvuku
 • Příklady implementace editace zvuku do výuky různých předmětů na ZŠ
 • Význam hudby pro komunikaci se žáky s SPU
Zdarma

Požadavky

 • Nejsou žádné

Cílové publikum

 • Učitelé ZŠ i SŠ
 • Učitelé 8letých gymnázií
Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram