Vznik závislosti a jak "z toho ven"

Vznik závislosti a jak "z toho ven"

Kategorie: Kurz, Záznam
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

Závislosti jsou všude kolem nás. Kdy se jedná o nezdravou a okolí ohrožující? Na toto téma je webinář zaměřený. Teoretická oblast bude prokládaná praktickými kasuistikami. V rámci webináře s Janem Veselým se budete zabývat následujícími otázkami:

Co způsobuje závislost?

Mají závislosti společný jmenovatel?

Pomůžou drogy na úzkosti a deprese – na jak dlouho?

Jaké problémy s sebou závislost nese? Jak se chovat k závislému?

A hlavně - Jak z toho ven?

Co Vám webinář přinese:

- Seznámíte se s fázemi závislosti.

- Zjistíte jaké jsou dopady závislostí na sociální, finanční, zdravotní a osobnostní oblast.

- Zjistíte jakou pomoc nabídnout v této situaci

Cílové publikum: Kurz je vhodný pro všechny ve věku od 15ti let věku. Jedná se o úvod do problematiky závislosti, předchozí znalosti nejsou třeba.

Jan Veselý je metodik Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., supervizor, kouč, dramaterapeut, konzultant, poradce a tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky, učitele a rodiče, lektor teambuildingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně – vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. Má více než dvacetiletou praxi v pomáhajících profesích s přímou klientskou prací i s řízením sociální práce v neziskovém sektoru. Působí jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti práce s motivací, krizí, dramaterapie, poradenství v sociální práci a v problematice závislostí. Je externím pedagogem PdF MU v Brně a Ústavu speciálně-pedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc. Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava – obor pedagogika. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda Sekce primární prevence APAS Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Absolvent dlouhodobého výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET). Producent a režisér edukativních filmů.

Zobrazit více

Obsah kurzu

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram