Vznik závislosti a jak "z toho ven"

Vznik závislosti a jak "z toho ven"

Kategorie: Kurz
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

Webinář je zaměřený na téma závislosti, se kterými se můžete setkat v běžném životě. Závislosti jsou všude kolem nás a v kurzu se dozvíte, které jsou v pořádku, a které ohrožují jak závislou osobu, tak její okolí. Teoretická oblast je proložena příběhy z praxe, laik díky tomu snadno pochopí, jak se k závislotem postavit.  

Kurz je úvodem do problematiky, seznámíte se s druhy závislostí, se vznikem a rozvojem závislosti a také se dozvíte o tom, jak vůbec vypadá závislostní chování. Najdete zde odpovědi na otázky, zda mají závislosti společného jmenovatele, jestli na úzkosti a deprese pomůžou drogy a na jak dlouho. Nevíte, jak se k závislému chovat? Jak mu nabídnout pomoc? Nebo jak upozornit rodiče? To všechno se dozvíte shlédnutím jednotlivých částí kurzu.  

O lektorovi: 

Jan Veselý absolvoval DF JAMU Brno – obor dramatická výchova a UK Bratislava – obor pedagogika. Má za sebou  dlouhodobé výcviky dramaterapie a výcvik supervize a koučování (DALET). V současné době pracuje jako metodik Centra prevence v Brně, ve společnosti Podané ruce o.p.s. a zároveň je externím pedagogem PdF MU v Brně a Ústavu speciálně-pedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc.  

 
Působí jako supervizor, kouč, dramaterapeut, konzultant, poradce a tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky, učitele a rodiče, lektor teambuildingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovněvzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. Má více než dvacetiletou praxi v pomáhajících profesích s přímou klientskou prací i s řízením sociální práce v neziskovém sektoru. Působí jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti práce s motivací, krizí, dramaterapie, poradenství v sociální práci a v problematice závislostí. Jako producent a režisér edukativních filmů je členem Asociace dramaterapeutů České republiky a místopředsedou Sekce primární prevence APAS Praha. 

Preznetaci najdete ZDE.

Zobrazit více

Co se naučíte?

  • Seznámíte se s fázemi závislosti
  • Zjistíte, jaké jsou dopady závislostí na sociální, finanční, zdravotní a osobnostní oblast
  • Zjistíte, jakou pomoc nabídnout v této situaci
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram