Jak podporovat učení všech žáků

Jak podporovat učení všech žáků

  • Úroveň kurzu Pokročilý
  • Kategorie Kurz
  • Trvání 1h 11m 29s
  • Celkem zapsáno 0
  • Poslední aktualizace 06. prosince 2020

Popis

"Učitel, který svou výuku zaměřuje jen na zdatné žáky, je jako lékař, který léčí jen ty zdravé." Pravil kdysi italský vzdělavatel Lorenzo Milani.

V tomto webináři se zamyslíme nad tím, jak zajistit, že věnujeme adekvátní pozornost různým typům žáků, více či méně zdatným. Budeme se zabývat kontrolními mechanismy, kterým někdy říkáme důkazy o učení.

Tyto důkazy můžeme použít, abychom lépe chápali dopady naší výuky na jedince ve třídě. Výhodou konzistentního hledání důkazů pak může být včasné odhalení konkrétních potíží s pochopením látky a podpora samostatnosti žáků.

Prezentaci lektora najdete zde

Co se naučím?

  • Zjistíte, jak ověřit, že danému tématu žák opravdu rozumí. Popíšeme různé metody důkazu o učení.
  • Doplněno o příklady z praxe.
Zdarma

Požadavky

  • Žádné.
Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
V rámci projektu Učíme online probíhá také Sbírka počítačů, do které se může zapojit každý. Momentálně se snažíme vybrat částku 300 000 Kč, která nám umožní distribuovat 500 počítačů do potřebných rodin.
Chci pomoct
Vybráno
100 172 Kč
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram