Jak podporovat učení všech žáků

Jak podporovat učení všech žáků

  • Úroveň kurzu Pokročilý
  • Kategorie Kurz
  • Trvání 1h 11m 29s
  • Celkem zapsáno 0
  • Poslední aktualizace 25. května 2021

Popis

"Učitel, který svou výuku zaměřuje jen na zdatné žáky, je jako lékař, který léčí jen ty zdravé." Pravil kdysi italský vzdělavatel Lorenzo Milani.

V tomto webináři se zamyslíme nad tím, jak zajistit, že věnujeme adekvátní pozornost různým typům žáků, více či méně zdatným. Budeme se zabývat kontrolními mechanismy, kterým někdy říkáme důkazy o učení.

Tyto důkazy můžeme použít, abychom lépe chápali dopady naší výuky na jedince ve třídě. Výhodou konzistentního hledání důkazů pak může být včasné odhalení konkrétních potíží s pochopením látky a podpora samostatnosti žáků.

Prezentaci lektora najdete zde

Co se naučím?

  • Zjistíte, jak ověřit, že danému tématu žák opravdu rozumí. Popíšeme různé metody důkazu o učení.
  • Doplněno o příklady z praxe.
Zdarma

Požadavky

  • Žádné.
Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram