Flipped Classroom nejen v hodinách anglického jazyka

Flipped Classroom nejen v hodinách anglického jazyka

  • Úroveň kurzu Všechny úrovně
  • Kategorie Kurz
  • Trvání 01h 04s
  • Celkem zapsáno 0
  • Poslední aktualizace 06. května 2021

O kurzu

V kurzu se účastníci seznámí s pojmem převrácená třída (flipped clasroom) a se strukturou hodiny při tomto způsobu výuky. Jsou zde uvedeny aplikace, které usnadňují učiteli přípravu na takovou výuku a pak další, které může využít ve výuce.

Popis

Převrácená třída je přehození aktivit, které děti dělají doma a ve škole, je to metoda výuky, při které se žáci mají během domácí přípravy seznámit s obsahem následující hodiny.
Dostanou text, který si mají přečíst nebo video, které mají shlédnout, k tomu jim učitel zadá otázky nebo úkoly nebo pracovní list. Během takové přípravy mají mít možnost komunikovat se svými spolužáky i s učitelem. Ve vlastní hodině se pak tímto předpřipraveným učivem či tématem zabývají. Učitel by měl na začátku hodiny ve Flipped Classroom prověřit, zda se žáci do hodiny připravili např. kvízem (max 5 otázek). 
V kurzu je vysvětlen rozdíl mezi standardní a převrácenou hodinou, jsou zde zmíněny výhody Flipped Classroom. Dále jsou představeny aplikace, které učiteli usnadní
přípravu takové (převrácené) hodiny i její průběh. Těžiště hodiny pak leží v komunikaci a skupinové práci žáků a učitel se stává pozorovatelem.
Aplikace vhodné pro Flipped Classroom: Google Forms, Flipgrid, Wakelet, Adobe Spark, Goformative, Jamboard, Edpuzzle.

Prezentace lektora ke stažení ZDE

Co se naučím?

  • Zajímavá metoda výuky, která je vhodná nejen pro jazyky, ale i pro ostatní předměty
  • Aplikace umožňující přípravu interaktivních videí či textů využitelné jak pro distanční tak pro prezenční výuku
  • Aplikace zpřehledňující práci žáků v hodině i mimo ní
Zdarma

Požadavky

  • Nejsou žádné

Štítky:

Cílové publikum

  • Učitelé se základní znalostí ICT
Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram