Syntax explicitně

Popis

Prezentace ke stažení ZDE.

Webinář představuje praktickou aplikaci explicitní didaktiky na téma, které je mezi češtináři i žáky často nepopulární. Jeho program sestává ze tří částí: v první se účastníci dozví, jaká jsou vědecká východiska explicitní didaktiky, ve druhé, jak je adaptovat v pedagogické praxi, a třetí částí je ukázková hodina.


Co Vám webinář přinese:

- Jak funguje pracovní paměť
- Jak postavit hodinu, aniž by docházelo ke kognitivnímu přetížení
- V čem mi explicitní výuka pomůže při výuce syntaxe
- Jaké má benefity explicitní výuka syntaxe

Cílové publikum: Pro všechny, které zajímá stavba explicitní hodiny. Tento způsob výuky lze aplikovat napříč obory.

Jakub Hankiewicz se více než deset let zabýval jazykovým vzděláváním dospělých, v posledních třech letech se věnuje Montessori pedagogice pro adolescenty. Je součástí týmu, který v loňském roce spustil druhostupňový Montessori program na pražské státní základní škole. V týmu, který spoluvede, učí češtinu a je třídním učitelem. Kromě toho dokončuje doktorát z oblasti poezie a učí kurzy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je absolventem programu Učitel naživo.

Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram