Sbírka počítačů

Chceme přístup k online výuce
pro všechny bez rozdílů

Průzkumy po jarním uzavření škol ukázaly, jak alarmující je počet žáků, kteří se nemohou účastnit výuky na dálku, a to z jednoho prostého důvodu: nemají doma počítač.

Proto jsme se rozhodli pomoci a v březnu 2020 založili Sbírku počítačů. Darované počítače umožní dětem z potřebných rodin plnohodnotné zapojení se do online výuky.

PŘÍSTUP K INTERNETU

⅓ žáků na 1 000 školách nemá přístup k online vyučování
(zdroj: šetření České školní inspekce, duben 2020)

OFFLINE RODINY

4 000 dětí jsou doma v rodinách
 úplně offline
(zdroj: odhady organizací Člověk v tísni a Nadace OSF)

BEZ KOMUNIKACE

ve 100 školách víc než ½ žáků nekomunikuje na dálku s učiteli
(zdroj: šetření České školní inspekce, duben 2020)
Návrat dětí do škol a ukončení distanční výuky neznamená, že technické vybavení už není potřeba. Pevně věříme, že žádné další pandemické vlny nepřijdou a školy zůstanou otevřené, přesto chceme dál doplňovat techniku do rodin, kde je stále potřeba bez ohledu na to, jestli děti z těchto rodin chodí do školy nebo mají výuku na dálku. Dává nám smysl posilování rovných příležitostí a podporování potřebných rodin, chceme pomáhat s nabytím digitálních kompetencí všech dětí.

Proto i nadále pokračujeme v organizování Sbírky počítačů a stále potřebujeme Vaši pomoc. Děkujeme Vám!

Jak sbírka probíhá?

Ve spolupráci s více než 30 neziskovými organizacemi jako Amalthea, Awen Amenca, Centrum pro náhradní rodinnou péči, Člověk v tísni, DROM, Diakonie, Eduzměna, Eurotopia, NF Verda, Nadace Albatros, Nadace ČS, Nadace OSF, Ratolest, Romea, Romodrom, S.T.O.P. a dalšími jsme v kontaktu s potřebnými rodinami, kterým chybí vybavení pro zapojení dítěte do online výuky.

Pořízený notebook rodině doručí dobrovolník, terénní pracovník spolupracující organizace, a pomůže vše nastavit. Dobrovolník je s dětmi i rodinou nadále v kontaktu a dohlíží, že se žák do výuky díky počítači zapojuje. Neziskové organizace pracují v terénu přímo s rodinami i v dalších oblastech, znají detailně jejich potřeby a možnosti, a tak jsou schopni velmi efektivně a adresně zprostředkovat pomoc. Počítače jsou rodinám darovány nebo zapůjčeny tak, aby nebylo možné vybavení zabavit, pokud je rodina v exekuci.

Díky vaší pomoci tak už mnoho dětí nebude stát nad propastí negramotnosti a nebude jim odepřeno právo na přístup ke vzdělání.

Jak se můžete do sbírky zapojit?

PŘISPĚJTE STAROU TECHNIKOU

Darujte starší či nevyužité funkční počítačové techniky (notebooky, tablety, či PC) vyplněním formuláře. Vhodný je čistě nainstalovaný počítač s operačním systémem Windows, s min. 4 GB RAM, 120 GB HDD, včetně příslušenství (kabely, myš a česká klávesnice), v případě notebooku s wifi a kamerou.
Chci darovat techniku

Přispějte finančně

Váš příspěvek bude použit na nákup počítačového vybavení např. kamer, headsetů, které pomůžou zabezpečit online vzdělávání či dovybavit zařízení ze sbírky. Finančně můžete přispět pomocí platformy Darujme.cz
chci přispět finančně

Darujte nám šrot

Šrot zlikviduje náš partner a vydá vám potvrzení o ekologické likvidaci. Výtěžek z likvidace poukážete do adresné dárcovské sbírky na platformě Darujme.cz a my jej využijeme na nákup počítačového vybavení. Vystavení potvrzení o daru pro daňové účely je samozřejmostí.

Šrotem se rozumí kovový odpad, elektronické zařízení funkční i nefunkční (minimální množství je 25 počítačů, kdekoliv v ČR s bezplatným odvozem od vás) nebo odpad z oblasti energetiky či kvalitních ocelí.
chci darovat šrot

Digitální kuchařka

Jak darovat vyřazenou techniku? Přečtěte si náš digitální návod, jak nejlépe darovat techniku, která ještě může posloužit dobré věci.
Chci otevřít digitální kuchařku

Jak taková spolupráce může vypadat?

Přečtěte si, jak spolupráce Česko.Digital a Medtronic umožnila předat 724 použitých zařízení do rodin.
Darování techniky 
místo její likvidace
Chci si přečíst víc

Často kladené dotazy

Jak to probíhá celý proces darování výpočetní techniky?

Česko Digital v rámci projektu Učíme online zajišťuje techniku od dárců a zprostředkovává její předání prostřednictvím neziskových organizací, či škol potřebným rodinám žáků. Pokud některé příslušenství pro online výuku chybí (kamera, klávesnice, myš), tak je v rámci možností doplňujeme. Organizace musí být připravena převzít techniku do majetku, darování proběhne na základě darovací smlouvy. Organizace pak může techniku do rodin darovat či zapůjčit. Následně je s rodinou v dalším kontaktu a pomáhá jí s využívání techniky.

Nemáme MS Office, počítače mají jen Windows, co s tím můžeme dělat?

Existuje několik variant kancelářských nástrojů, které jsou k dispozici zdarma:
• Aplikace v účtu Google: Gmail, Google tabulky, dokumenty, prezentace - vše dostupné přes prohlížeč po přihlášení do gmailového účtu.
Microsoft office je dostupný přes prohlížeč a je tedy vyžadováno aktivní internetové připojení 
• Volně dostupné programy, které lze bezplatně stáhnout, např. Openoffice či Libreoffice a nainstalovat na počítač. Obsahují adekvátní alternativy wordu, tabulek či pdf. Po instalaci je možné programy využívat bez připojení k internetu.
Doporučujeme také instalaci antiviru.

Jak zprovoznit techniku, či příslušenství, které jsme dostali?

Naše partnerská nadace Počítače Dětem připravila video pro naprosté začátečníky o tom, jak jednoduše zprovoznit obdrženou techniku. Podívejte se na něj zde. U dalšího příslušenství jako je např. kamera postupujte podle přiloženého návodu výrobce. Většinou stačí připojit příslušenství do správného konektoru, typicky USB. Po zapojení by se měl ovladač zařízení nainstalovat automaticky. Pokud ne, v návodu bývá uveden odkaz na software, který musíte nainstalovat do počítače.

Zřizovatelem naší školy je město, administrativní schvalování darů a převzetí do majetku je zdlouhavé, co máme dělat?

Smlouvu lze uzavřít i se SRPŠ, které jistě ve škole máte a jeho prostřednictvím techniku dětem zapůjčit či darovat.

Nemáme-li připojení, jak to mohu okamžitě řešit, než začnu žádat?

Pokud žádám jako základní škola - jako první krok je vyhledat nejbližší neziskovou organizaci a domluvit se s ní na spolupráci. Datové připojení Česko. Digital v rámci projektu Učíme online zprostředkovává ve spolupráci s neziskovou organizaci. Základní informace o tom, jak získat Internet do rodiny zdarma zde.

Techniku dětem darujeme či zapůjčíme, ale nemáme smlouvy.

Vzory smluv jsme připravili a lze je využít i pro Vaši organizaci. Zde si lze stáhnout darovací a výpůjční smlouvu.

65+

dárců přispělo do sbírky

230+

organizací zapojených do sbírky

2 750+

techniky umístěné do rodin

Počítače už darovali

Všem našim partnerům a podporovatelům děkujeme! ❤️

Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
film-playbookpower-switchchart-barssadwarning linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram