03. března 2022
Pavel Šnábl

Jak budovat učící se komunitu

Kolegiální spolupráce je důležitá v každém oboru. V akademickém oblasti tomu není jinak. V tomto webináři se společně s lektorem Alešem Kozákem podíváte na společné učení v prostředí pedagogického sboru. Ukážeme si nejen výhody tohoto přístupu, ale také jeho nevýhody a úskalí.

Spolupráce

V kurzu se budou probírat komplexnější pohledy na spolupráci, ať už se jedná například o hospitace nebo párové učení. Také se dozvíte o nejčastějších problémech a jak jim předcházet.

Příklady z praxe

Část přednášky se také zaměří na diskuzi a příklady přímo z praxe pro co nejbližší pohled na věc.

Cíl

Co vám webinář přinese:

- naleznete inspiraci v jednotlivých metodách kolegiální spolupráce

- ujasníte si, jak si stojí vaše škola a pro jaké pozitivní změny je v ní prostor

- zjistíte, jak můžete budovat kulturu školy, která podporuje vzájemné učení pedagogů

Webinář naleznete v naší videotéce.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram