03. března 2023
Marta Štefanidesová

Krize - jak vzniká a jak s ní pracovat

Slovo krize je pro naši dobu příznačné a stalo se nedílnou součástí každodenních novinových článků a projevů rozhlasových a televizních hlasatelů. Zdá se, že krize stíhá krizi, nestihneme se s jednou pořádně vypořádat a už je tady další – covidová pandemie, válka na Ukrajině, rostoucí inflace, energetická krize, klimatická krize, zemětřesení v Turecku. Krize většího nebo menšího charakteru potká v průběhu našeho života každého z nás. Co se ale liší od jedince k jedinci je to, jak se s takovou obtížnou životní situací dokážeme vyrovnat. V našem webináři nazvaném Krize, jak vzniká a jak s ní pracovat jsme dostali přehledný návod, jak na to.

Krize jako ohrožení nebo příležitost

Neúspěchu, ztrátě něčeho nebo někoho, náhlým nečekaným změnám či nemocem se v životě nelze vyhnout. Ne nadarmo se ale říká: „Co tě nezabije, to tě posílí“. Každá obtížná situace, ve které se v průběhu života ocitáme, je totiž skvělou příležitostí něco změnit nebo se posunout někam dál. Krize bývá často bodem zlomu, předělem, kdy poté, co pomine, už nic nemusí být jako dřív. Například období pandemie Covidu-19 sice přineslo obrovské ztráty na životech a ohrožení lidské populace na celém světě, zároveň ale vedlo ke zrychlené digitalizaci a využívání nových technologií v mnoha odvětvích nebo umožnilo mnohým zaměstnancům práci z domova.

Jak a proč krize vzniká a co s tím

V našem webináři jsme se od lektora Michala Knihy dozvěděli, jaké mohou být příčiny vzniku krize, jak se krize projevuje v našem těle a jak s krizí pracovat, abychom ji úspěšně zvládli a vyšli z ní posílení. Lektor pracuje s modelem Tělo – Mysl – Emoce, tedy se třemi složkami, které na krizovou situaci nějak reagují. Ocitne-li se jedinec v krizi, jedna, dvě, nebo také všechny tyto složky přestávají fungovat nebo fungují v omezeném režimu a člověk se dostává do nepohody. Cílem práce s krizí potom je dosáhnout toho, že se tyto složky opět rozpohybují a dostanou do rovnováhy. Lektor Michal prošel všechny tři složky jednu po druhé a detailně se věnoval tomu, jaké projevy v této příslušné modalitě krize má a co se s tím dá dělat. Ve webináři jsme se také seznámili s některými obecnými zásadami pro práci s krizí a jak být nápomocen a čemu se vyhnout, pokud někdo v našem okolí krizí prochází.

„Krize“ ve školním prostředí

V poslední části webináře měli účastníci již tradičně prostor pro dotazy, které přesunuly pojem krize do školního prostředí. Zazněly dotazy na téma, co všechno je krize ze školního pohledu, kde je hranice mezi krizí krátkodobou a dlouhodobou, je-li možné se na krizi nějak připravit, či co se stane, pokud krize není dobře odžitá a zpracovaná. Jak lektor na dotazy odpověděl, se už podívejte sami do naší videotéky zde

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram