02. května 2021
Dana Bímková

Kariérní poradenství online: osvědčené postupy i nástrahy

Žáci sice zůstávají na distanční výuce více než rok, svět kolem nich se ale nezastavil, a tak i je čekají náročné úkoly. Například zjistit, jakým směrem se po studiu ubírat. Měly by školy zajistit kariérní poradenství pro své žáky i v online podobě? A dají se taková setkání vůbec online realizovat? 

Kariérní poradenství není kvíz, je to proces

Mezi prvními, kteří se na online poradenství adaptovali, byla kariérní poradkyně Dorota Madziová. V září navázala na svou offline práci a spustila webináře nejen pro žáky základních a středních škol, ale také pro učitele nebo rodiče. Na kontě jich má už více než 55. Zdůrazňuje, že i v online poradenství je nutné si uvědomit, že smyslem poradce je kariérní rozvoj dítěte, tedy že by měl pro žáka vytvořit takové prostředí a podmínky, aby o své budoucnosti dokázal sám přemýšlet a rozhodovat se. Žákem by v tomto případě měl být také poradce – měl by se stále učit, zjišťovat dění na trhu práce, seznamovat se s novými nástroji, jako je například v současnosti hojně využívaná platforma Discord nebo komunita #HolkyzMarketingu. 

Co se v online skupinové práci osvědčilo

Dorota Madziová ve webináři vytyčila základní zásady úspěšného webináře. Základem je podle ní pocit bezpečí. Ten se dá podpořit dobrovolností co se týče zapnutých kamer, možností využívání soukromého chatu, ale také orientací v online prostředí, kde se setkání odehrává. A to jak ze strany účastníků, tak i jí samotné. Důležité je podle ní také dodržování rozvrhu, technická připravenost na nečekané situace (když něco nefunguje nebo dítě nemá potřebnou techniku), trpělivost a poskytnutí dostatku času žákům či vyváženost v počtu aktivit a množství obsahu. Zdůrazňuje, že sezení bývá efektivnější, když se o účastníky zajímá, když spolu sdílí informace o sobě nebo své nápady a připomínky, když spolu všichni jednají s respektem. Nezbytná je samozřejmě také reflexe.

Internet – jeho příležitosti a limity

Online prostředí s sebou přináší rozmanité platformy, aplikace a nástroje, které se dají při webinářích využít. Pro děti jejich střídání může být atraktivní na pohled a zároveň udrží jejich pozornost. Je ale nezbytné udržet balanc, aby množství aktivit nebylo na úkor obsahu nebo aby stálé střídání platforem nebylo unavující. Základem je samozřejmě dobré zabezpečení, aby se do webinářů nedostávali lidé, kteří tam nemají co dělat. Kariérní poradenství přes internet je dobře dostupné, avšak i to má své hranice – např. pro děti z vyloučených lokalit tato forma bývá nevyhovující.

Nejde to vždy podle šablony

Na webináři se účastníci dozvěděli, že v online prostředí je dramaturgie a držení se plánu snad ještě důležitější než při prezenčním setkání. Ne ve všech kolektivech se dá ale použít stejný přístup. Dorota Madziová dělá obvykle tříhodinové online webináře rozdělené do tří bloků. Časový rozsah a množství aktivit musela například změnit při setkání s dětmi se speciálně-vzdělávacími potřebami. Program u nich musela vtěsnat do jednoho 45minutového bloku. U dětí z vyloučené lokality zase nemohla požadovat odpovídající vybavení a kvalitní internetové připojení, proto byly děti připojeny ze školy, kde byly rozděleny do několika tříd. U středních odborných učilišť na oborech, kde převažují studenti-kluci, považuje za nejlepší variantu tandemové vedení společně s kariérním poradcem-mužem. 

Dobrá praxe z obou stran

Kariérní poradkyně Dorota Madziová doporučuje:

  • kariérko.cz 
  • řemeslo nenahradíš – příběhy lidí, kteří v Česku řemeslo dělají
  • vytváření hodnotového žebříčku
  • atmoskop.cz – zaměstnání a zaměstnavatelé rozdělení podle hlavních priorit zaměstnance
  • můj život po škole – modelování budoucího života (prozatím je vytvořený pouze pro Karlovarský a Moravskoslezský kraj, ale pro ilustraci je možné použít ho i v ostatních krajích)
  • práce s fotografií či oblíbenou knihou
  • co umím – portfolio toho, co se dítě naučilo (přístup do něj má jen samo dítě, učitelé ani rodiče ne)

Účastníci webináře k osvědčeným aplikacím přidávají:

Zajímá vás více? Na záznam z webináře se můžete podívat zde.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram