04. března 2021
Iva Janečková

Pohled do vlastní duše s pomocí aplikace OrgPad

Od průmyslové revoluce až po současnost. Tak vedou základní kameny matematiky lidstvo neustále kupředu. OrgPad toto posouvá na nový unikátní level. Učí děti přirozenému myšlení a práci s informacemi. OrgPad nelze jednoduše vysvětlit. Je potřeba ho zažít. Přesně o tom je webinář vedený Vítem Kaliszem.

OrgPad je nástroj na urovnávání myšlenek a zpracovávání informací. Jeho potenciál je obrovský, a to ne v kódu, ale díky množství myšlenek, které může zaznamenat. Pomáhá při kreativních a administrativních činnostech, jako jsou tvorba výukových materiálů nebo i plánování dovolené. Záznam webináře najdete ve videotéce Učíme Online. Nečekejte frontální povídání. Je postaven ze dvou praktických aktivit a diskuze. Jde o reálné vyzkoušení OrgPadu. Sáhnete si do vlastní hlavy a pokusíte se své myšlenky vizualizovat. 

Aplikace pracuje s matematikou bez rovnic, symbolů, počítání, ale se syntézou, dekompozicí, posloupností logických kroků a s členěním témat na menší celky. Přináší nový styl uvažování. Opravdu to není jen další nástroj k tvorbě myšlenkových map. Umožňuje kontinuální reflexi po celou dobu jeho používání. Jde o ideální pomůcku k individualizaci výuky, která umožňuje lépe porozumět žákům a výrazně usnadňuje formativní hodnocení. 

OrgPad staví na jednoduchosti a všestrannosti. Na jednom místě umožňuje vidět veškerá propojení a kontext. Musí se ovšem používat upřímně a správně. Po zhlédnutí webináře dovedete učební látku ukázat v kontextu, který je jasný a přehledný. Naučíte se vizuálně zaznamenat i vlastní pohled a pochopení jakéhokoliv problému.

Když se podíváme do minulosti, tak práce s myšlenkou a její zaznamenávání se prolíná celým lidstvem. Ve 20. století se v Česku tomuto záměru věnoval i Zdeněk Hedrlín, který Víta Kalisze nepřímo silně ovlivnil. Docent Hedrlín se v práci soustředil na to, jak nejlépe zapsat myšlenky pomocí počítače. Tomuto tématu se věnoval více než 40 let a stal se jedním z předních světových odborníků. Lidstvo jako takové chce předávat své myšlenky, ale lidé předávají informace jinak, než jak o nich přemýšlí ve své hlavě. V hlavě máme obrovskou síť myšlenek, sestavenou z krátkých a dlouhých asociací. Převod těchto myšlenek ven z hlavy je docela bolestivý proces a Zdeněk Hedrlín řešil, jak to udělat snazší. 

Jeho vliv, nadšení a především práce studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK přinesla OrgPad. Podívejte se na záznam webináře, který je tomuto nástroji věnován, a zkuste zažít seberozvoj jinak.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram