23. února 2023
Aneta Augustinová

Emoce - proč je máme, jak fungují a jak s nimi dobře pracovat 

Emoce - všichni je máme a jsou součástí našeho prožívání. Vznikly evolučně a nelze se od nich oddělit. Všichni je známe, ale ne vždy je umíme efektivně popsat, zpracovávat a usměrňovat. Pro děti a dospívající je velmi důležité mít prostor pro emoční vyjádření. Určité části jejich mozku však nejsou vyvinuty natolik, aby emoce dokázali vždy účinně regulovat sami. Někdy proto potřebují naši pomoc, aby emoce dokázali adaptivně zpracovat. Práce s emocemi je důležitá pro každého dospělého nejen z toho důvodu, aby jimi dokázal provést děti a dospívající, ale hlavně proto, že souvisí s uspokojováním našich potřeb, ovlivňují naše vztahy, řešení problémů a naše rozhodnutí.   

Základní emoce

Psychologie emocí popisuje sedm základních emocí. Jsou jimi strach, smutek, radost, hněv, znechucení, překvapení a důvěra. Tyto emoce lze podle dosavadních výzkumů u lidí spatřit nezávisle na kultuře jedince a bývají snadno rozpoznatelné podle výrazu ve tváři. Současné poznání nerozděluje emoce na dobré a špatné, ale zaměřuje se na subjektivní prožitek jedince a rozděluje je na příjemné a nepříjemné. Všechny emoce jsou v našem životě potřeba. Všechny nám mají přinášet informace.

Základní složky emocí

Emoce mají fyziologickou, behaviorální a kognitivní komponentu. Fyziologickou komponentou se myslí fyzické projevy těla jako je změna dechu, zvýšení tepu, tlaku, zvýšení potivosti, trávicí změny apod. V moderním výzkumu je tato složka přístroji měřitelná pomocí EKG, EEG a pozitronovou emisní tomografií (PET). Další komponenta je behaviorální. Jedná se také o pozorovatelnou složku emocí - např. výraz ve tváři, tón hlasu, postoj těla. Tato komponenta je významnou složkou neverbální komunikace. Poslední zmíněnou je kognitivní komponenta, která zvnějšku pozorovatelná není. U druhého ji můžeme poznávat pomocí rozhovoru. Tato složka zahrnuje soudy a úsudky, plány a vzpomínky, představy, intuice, zkušenosti a další.

Webinář o emocích

Pokud chcete lépe pochopit, co emoce jsou, jak vznikají, jaké jsou jejich projevy a jak s nimi pracovat u svých dětí nebo žáků ve škole, podívejte se na webinář, který vede Michal Kniha. Srozumitelnou formou vás provede zmíněnými tématy a dozvíte se praktické tipy, které můžete přenést do praxe. Jeho pracovní zkušenosti z pozice krizového interventa, terapeuta a mediátora mu dovolují přinášet příklady z praxe, díky kterým je problematika emocí snadněji pochopitelná. Poradí vám, čemu se při práci s emocemi raději vyhnout a co naopak při zpracování emocí pomáhá. Webinář je přínosný nejenom pro školní praxi, ale také v osobním životě. Práce s emocemi je důležitá pro psychickou pohodu nás všech.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram