07. června 2022
Kristýna Fischerová

Přezkoušení domškoláků

Přezkoušení žáků v domácím vzdělávání může být pro všechny zapojené strany stresující. Rodiče se možná strachují, zda při domácí výuce odvádějí dobrou práci a zda je portfolio jejích dítěte dostatečné. Přezkušující učitele může trápit, v čem vlastně a jak děti spravedlivě ohodnotit. Žáci se přezkoušení mohou obávat klidně už jen kvůli tomu, jak samo o sobě jim to slovo zní, ale také proto, aby před pedagogy školy dokázali předvést, co umí. Společným jmenovatelem těchto obav může být vnitřní pocit, že je třeba domškoláka nějak porovnat s žáky, kteří docházejí na prezenční výuku.

Tuto zažitou domněnku nám však lektorka Šárka Plocková Hauznerová během prakticky zaměřeného webináře bezpečně vyvrátila. Vycházela při tom ze své praxe, domácímu vzdělávání a přezkušování domškoláků se ostatně věnuje již sedmým rokem.

Jak na přezkoušení

Nejprve nám lektorka vysvětlila, jak se k přezkoušení domškoláků postavit – z hlediska právní úpravy, ŠVP dané školy, cílů a forem přezkoušení a role přezkušujícího učitele. Nastínila také, jak může vzhledem k učební strategii domškoláků vypadat portfolio žáka, které má při přezkoušení nezanedbatelný vliv.

Pokrok dítěte

Tím hlavním, co si jako účastník z webináře odnáším, je důležitost pokroku dítěte, na který se při přezkoušení zaměřit. Nejde tedy o porovnání s dětmi, které do školy docházejí, ani o porovnání s jinými domškoláky. Naopak jde o individuální zhodnocení studijního pokroku daného dítěte, tedy o to, jak pokročilo od posledního přezkoušení a zda to stačí pro postup do dalšího ročníku či pololetí. Tento přístup může přezkoušení usnadnit pro všechny zapojené – žáky, rodiče i učitele.

Podobně bychom potom měli u domškoláků (stejně jako u žáků prezenční výuky) zhodnotit jejich práci s chybou. Neměli bychom se na chyby příliš zaměřovat nebo je snad cíleně hledat, jde totiž hlavně o to, co žák umí a zda se z případné chyby dokáže poučit.

Před koncem prezentace nám pak lektorka představila konkrétní návrh průběhu hodnocení. Ze závěrečné diskuze bylo jasně vidět, že probírané téma účastníky skutečně zaujalo a měli k němu množství individuálních a praktických dotazů, na které jinde nenašli odpověď.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram