12. října 2022
Kristýna Fischerová

Jak budovat učící se komunitu učitelů - učící se skupiny

Zdroj: Fotobanka Pexels.com

Učíme se a učit se budeme 

Nikdo už dnes asi nepochybuje o tom, že se všichni budeme po celý život učit, a o pedagozích to platí snad dvojnásob. Každá třída je jiná, každá hodina je jiná, každý žák je jiný a mají-li mít vyučovací hodiny co největší přínos pro žáky, nejde jen recyklovat to, co už máme připravené. Navíc svět se neustále mění a do popředí se dostávají nové a nové dovednosti, které je třeba si osvojovat a předávat dál. Často ale může vyvstat otázka, jak s tímto učením se začít? Právě s tím může učitelům (a nejen jim) pomoci učící se skupina. 

Na webináři Jak budovat učící se komunitu učitelů – učící se skupiny pod vedením lektora Aleše Kozáka jsme se dozvěděli, jak taková učící se skupina probíhá a jaké má fáze. Mohli jsme si na vlastní kůži poprvé vyzkoušet, jaké to je být součástí učící se skupiny ve škole, která ji právě zavádí. Naším tématem bylo pro účel tohoto webináře poskytování zpětné vazby žákům a to, jak žáky vést k práci se zpětnou vazbou, kterou dostávají. 

Jak vypadá koncept učící se skupiny 

Skupina by měla mít v ideálním případě kolem 10 členů (5 až 12) a jednou za měsíc se potkávat. Každé setkání má samozřejmě předem dané téma, kterým se bude skupina zabývat.  

Na začátku setkání proběhne představení tématu, na které naváže startovací aktivita. Ta by nás měla navést k tomu, čemu se budeme věnovat. Pokud se nejedná o úplně první setkání, měla by proběhnout také reflexe z minulého setkání. Potom už následuje hlavní část programu věnovaná novým poznatkům ve zvoleném tématu. Po této fázi přichází neméně důležitý krok – individuální plánování. To znamená tedy to, co si z toho já jako účastník odnáším do budoucna, jaké kroky podniknu, co vyzkouším atp., zkrátka nějaký můj závazek. Nakonec už přirozeně přichází závěrečná reflexe ze setkání. Pro každou fázi setkání lektor uvedl konkrétní příklady otázek, které lze v učící se skupině využít k tomu, aby účastníci měli představu, nad čím se zamýšlet a jakým směrem by se mohly jejich úvahy ubírat. 

Co nám může učící (se) skupina přinést 

Základem učící se skupiny je vzájemné sdílení a obohacování se. Zároveň však učící se skupina účastníkům dává jistý řád v tom smyslu, že je třeba se na její plánovaná setkání trochu připravit. Všichni to asi známe, zkrátka když máme nějaký deadline, je přeci jen více pravděpodobné, že se ke splnění povinností dostaneme a vykonáme je dost možná také zodpovědněji. Hlavně jde o to, udělat si ve svém rozvrhu opravdu čas a zamyslet se nad otázkami, které se v rámci učící se skupiny budou probírat. 

Učící se skupiny lze ale také využít při realizaci změn ve školách. Jistě bude pro všechny zúčastněné příjemnější a praktičtější, když se na realizaci plánovaných změn bude v rámci společných setkání podílet kolektiv učitelů, než aby to měl na starosti sám jeden vyučující nebo ředitel. 

Učící se skupina i mimo školu

Po zhlédnuté webináře jsem přesvědčená, že učící se skupiny nemusí být (a neměly by být) spojovány pouze s prostředím škol a že mohou být přínosem v jakémkoliv jiném sektoru. Zároveň určitě není třeba brát jejich koncept jako neměnné dogma, protože by měly být k užitku hlavně nám samotným, kteří se jich budeme účastnit, a naší škole či instituci. Takže bez obav do toho, není to žádná velká věda. Vyzkoušejte, co vám vyhovuje, a nastavte si setkání podle svých potřeb. 

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram