05. ledna 2021
Učíme Online lektor

Matematika je zábavná

„Víte, proč je matematika nejvíce nenáviděným předmětem? Proč z ní mají děti nejhorší známky? Je to velice prosté, na matiku nelze napsat tahák. Je to předmět o chytrosti.

S tímto souvětím můžeme souhlasit nebo i ne. Záleží na úhlu pohledu, na postupu a na tom jak jsme došli k závěru. I tato věta zní pěkně matematicky. Jak se podívat na matematiku jinak? S tímto předmětem se pojí tolik klišé, jako s žádným jiným ve škole. Všichni řeší, jak ji udělat zábavnější, oblíbenější a prostě jinou. Každý předmět může být nej, ale je potřeba k němu takto přistupovat hned od začátku a to nejen jako učitel, ale i jako rodič. Pak k tomu ten malý školáček bude přistupovat stejně. 

Před jarem 2020 byl tohle hlavní cíl učitelů matematiky a spoustě z nich se to ve třídách dařilo. Pandemie Covid 19 do toho zasáhla a změnila směr. Díky webinářům projektu Učíme Online nebyla tato změna plná strachu, ale motivace a příležitostí. Jak udělat matematiku zábavnou? Tipy a návody si představíme. 

Jak rozehřát děti na začátku hodiny a nastartovat jejich hlavu pro počítání. Můžeme vzpomínat na krátké pětiminutovky, které se používaly před 20 lety. Teď díky technologiím si můžete s dětmi třeba zahrát Matematický poker neboli Matematico. Pro online výuku je tato hra ideální. Děti potřebují jen papír, tužku a nakreslenou mřížku 5 x 5. Učitel losuje čísla z balíčku, ten obsahuje celkem 52 čísel s hodnotami od 1 do 13, přičemž každé číslo je zde právě 4 krát (stejně jako balíček karet pro poker, ze kterého hra vychází). Hra je bodovaná pomocí kombinací a počítají se sloupce, řádky a dvě hlavní diagonály. Více na  www.matematico.cz 

U této hry je dobré zahrát aspoň 3 partie za sebou. Uvidíte, jak rychle děti začnou taktizovat a analyzovat hru. Pro ulehčení je k dispozici i online generátor čísel

Druhou rozcvičovací možností je hra Tvoř příklady. Vychází ze hry Město, jméno, zvíře, věc. Principem je opačná cesta matematických výpočtů. Učitel zadá výsledek a děti musí vymyslet postup k jeho dosažení vždy pomocí sčítání, odčítání, násobení a dělení. Například výsledek bude vždy 20, ale vzniknou 4 cesty k jeho dosažení. Žákům se přirozeně otevírá cesta k logickému myšlení a kreativitě. Matematika je totiž kreativní, záludná a především hravá. 

Po rozcvičení většinou začíná hlavní výuka. Představíme vám blíž skupinové projekty v online prostředí. Díky nim se probírá nejen látka, ale děti se učí i spolupráci, týmové strategii a rozdělování úkolů. Správné skupinové projekty začínají vhodným vytvořením skupin. Učitel musí vědět dopředu, čeho chce v hodině dosáhnout a k tomu přizpůsobit skupiny. Dle úrovně, pohlaví nebo to nechat na dětech či náhodě. 

Výhodou skupinových prací je možnost používat i rozdílná zadání. Tímto se výuka personalizuje a přizpůsobuje možnostem a potřebám žáků. 

Příkladem je Aukce matematických vět. Pedagog vytvoří cca 10 matematických vět (správné i chybné), které odráží probíranou látku (např. krychle má 8 vrcholů). Každá věta má svou vyvolávací cenu (např. 10-20 Kč). Učitel dá skupinám stejný čas na prozkoumání nabídky (všechny věty i s jejich cenami najednou). Skupina má k dispozici 200 Kč na nákup vět. Děti se nejprve na nabídku podívají a ve skupině vyhodnotí, co koupit a za kolik. Pak jdou všechny věty do dražby. Hra končí, až všechny věty projdou vyvoláváním. Nemusí se koupit všechny věty. Cílem je koupit, co nejvíc správných vět, za co nejmenší peníze. 

Multifunkčním nástrojem v online výuce jsou QR kódy. Výuka bude s nádechem tajemství a honby za pokladem. Existují různé generátory. Schovat v nich můžete téměř cokoliv. Jde do nich pěkně ukrýt zadání příkladu. Děti potřebují pouze čtečku a většinou se ve skupině najdou alespoň 2 děti, které mají chytrý telefon. Pokud máte pro výuku k dispozici tablety, tak není co řešit. Po dokončení úkolu jde tady krásně vyhodnotit, společně s dětmi, jak se jim dařilo a co může být příště lepší. 

Složitější možností je zadání úkolu skrýt do nedokončeného QR kódu, který děti musí dokreslit sami. Např. políčky s čísly, za kterými se skrývají otázky s odpověďmi Ano/Ne (políčka s odpovědí Ano se vybarvují nebo naopak). Následně se dostanou k samotnému příkladu. Vše je možné si připravit pěkně dopředu pomocí webu www.mal-den-code.de. Nebojte se dokreslovat třeba i obyčejnou tužkou, jde to a čtečka to bez problému přečte. 

Skvělým tipem je také umístění QR kódu různě po třídě. Díky nim se děti musí pohybovat. 

Faktorem strachu ve výuce matematiky jsou písemky a to především závěrečné. Řešením mohou být Gradované písemky. Principem je, že každý úkol je složen ze 3 příkladů (A, B, C) a žák má možnost si zvolit, který bude řešit. Obtížnost úkolů graduje: A lehký, B středně těžký, C obtížný. Počet bodů je u všech možností stejný. Výsledek žáka se správnými úkoly A je stejný, jako s úkoly C. Díky možnosti volby nejsou děti tak pod stresem. Samozřejmě je potřeba děti podporovat a vyzvat k řešení těžších úkolů jakožto výzvy.   

Je toho spousta, co můžete vyzkoušet v rámci výuky a přizpůsobit vašim potřebám i třídě. Posledními tipy pro zábavnější matematiku je použití šifer a hádanek. Velmi používaná je tzv. Zebra nebo můžete vyzkoušet aktivitu s nádechem programování RunMarco.
Závěrem jen poslední doporučení, které by mělo zůstat součástí výuky už napořád. Všechny online aktivity, které vznikají v distanční výuce, je super ukládat v tzv. portfoliu žáka. Jde to jednoduše např. v Google Classroom. Žák díky tomu neztratí přehled ve výuce, i když bude nucen zůstat doma třeba 14 dní. Určitě se nevracejme jen k frontální výuce, ale ponechejme i dobré věci z distanční výuky. Děti baví nové technologie a možnosti. Výuka se stává zajímavou a díky tomu se děti i lépe učí a nejen v matematice.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram