27. října 2020
Učíme Online lektor

Do sbírky počítačů se můžete zapojit i vy!

Kalendář hlásí konec října a my jako bychom se ocitli v situaci, která kopíruje jarní scénář. Bohužel v ještě o něco intenzivnější míře. Žáci, učitelé i rodiče řeší distanční výuku, která je nyní sice už povinná, ale rozhodně není přístupná každému žákovi.

Rodiny bez jakéhokoliv počítače, jeden počítač pro více školou povinných sourozenců i absence internetového připojení – to jsou problémy, které už na jaře začal řešit jeden z projektů neziskové organizace Česko.Digital – Učíme online. Povídali jsme si s projektovým manažerem Mirkem Vysušilem a koordinátorkou Sbírky počítačů Hankou Kučerovou o tom, jak k již 1030 darovaným počítačům přidat dalších několik stovek počítačů a dát je k dispozici potřebným rodinám.

Proč vznikla Sbírka počítačů?

Hanka: Na jaře, když se školy zavřely poprvé, se během pár dnů v rámci Česko.Digital vytvořila skupina dobrovolníků a vznikl projekt Učíme online. Nejdříve začali školám pomáhat s technickým zprovozněním online výuky – školy přechod na distanční výuku často zaskočil.  

Rychle jsme ale zjistili, že existuje spousta dětí, které se do online výuky nemohou zapojit vůbec, protože nemají doma počítač. Odhady počtu takových dětí se liší – od několika tisíc až po několik desítek tisíc.

A tak naše dobrovolnice Dana Vaníčková začala organizovat Sbírku počítačů. Ke konci května jsme ve spolupráci s neziskovými organizacemi darovali rodinám 524 počítačů. To nás motivovalo k dalším aktivitám, abychom pomohli ještě více rodinám. 

Kdo jsou dárci – kdo všechno se zapojil? 

Hanka: Spektrum dárců je široké – máme jich už 36, každý z nich má logo uvedené na našich webových stránkách. Firmy pomáhaly, jak jim jejich kapacity stačily. Osloveny byly především firmy, které často vyřazují techniku již po několika letech užívání, a právě rodiny, které v době koronaviru náhle stály nad digitální propastí, mohou tuto techniku velmi dobře využít. 

Mezi největšími dárci s desítkami až stovkami kusů darované techniky jsou ČSOB, Samsung, Medtronic, Datasys, McDermott a mnoho dalších – nerada bych na někoho zapomněla. 

Takhle to zní velice jednoduše, je to tak i ve skutečnosti? Anebo narážíte na problémy?

Mirek: Jedním z problémů, které jsme řešili, byla otázka bezpečnosti. Jde o to, že firmy dbají na bezpečný výmaz, odolný proti obnovení dat, od specializovaných firem. Proto se firmy zdráhají darovat starší výpočetní techniku. Povedlo se nám, právě ve spolupráci se zmíněnou společností Datasys, do sbírky přivést více než 500 počítačů. Ukázalo se ale, že vše stojí a padá na discích. 

Takže kvůli diskům nebylo možné darovat 500 počítačů do rodin?

Mirek: To naštěstí ne. Hledali jsme způsoby, jak zajistit dostatečnou bezpečnost výmazu. Prvním je bezpečný výmaz dat s následným kompletním sedminásobným  přepisem úložiště náhodnými daty specializovaným softwarem. To je ale poměrně pomalé, procedura trvá několik hodin, a tak specializovaná firma zvládne udělat cca 10-20 disků denně, což by celkem při 500 počítačích trvalo přes 2 měsíce. Navíc některé disky tuto intenzivní proceduru nepřežijí, protože jsou na konci životnosti. 

Jenže děti jsou zpátky na online výuce už dnes a nikdo neví, jak dlouhá bude podzimní distanční výuka. 

Proto jsme navrhli druhé řešení – a tím je zakoupení a výměna za nové disky. 

Za cca 400-700 Kč, dle typu notebooku, můžeme získat jeden 120GB SSD disk. Firma Datasys disky v počítačích vymění a my je v řádů několika dnů můžeme distribuovat do potřebných rodin.

To je zhruba 300 tis. Kč, které budou na nákup disků pro všech 500 počítačů potřeba. Víte už, kde je získáte?

Mirek: Učíme online je jedním z projektů neziskové organizace Česko.Digital. Na jaře nás finančním příspěvkem podpořila Nadace České spořitelny. Finanční podpora byla směřována na rozšíření podpůrného týmu pro komunitu dobrovolníků – jak v Česko.Digital, tak v projektu Učíme online. Projekt Učíme online se přijetím těchto finančních prostředků zavázal k dosažení relativně ambiciózních cílů pro podporu škol, učitelů a rodin. Pro lepší představu – v současnosti máme v Česko.Digital už přes 3000 dobrovolníků, v projektu Učíme online jich je přes 500. 

Když se tedy vrátím k Vaší otázce, nemáme žádný vlastní rozpočet, ze kterého bychom disky mohli nakoupit. Nicméně vidíme, že je kolem nás hodně lidí, kteří mohou a chtějí pomoci. Proto jsme vytvořili adresnou sbírku na darujme.cz. Jejím cílem je vysbírat 300 tisíc korun na disky do notebooků a v ideálním případě i vyšší částku - další finanční prostředky potřebujeme na dokoupení chybějícího příslušenství. 

Hanka: Do sbírky nám přicházejí často počítače, které nejsou kompletní – chybí jim například klávesnice, nebo myš či kamera. Protože dětem nemohou jít nekompletní, pořizujeme jim chybějící příslušenství, což s kamerou, klávesnicí, myší a headsetem může být až 1000 Kč na jeden počítač, přestože v rámci partnerství s Nadací IT for People pořizujeme příslušenství od distributora za zvýhodněné ceny.

Dokoupíme tedy vše, co je potřebné. Neziskové organizaci pak dodáme kompletní počítač, plně připravený sloužit studentům k online výuce.

Mirek: Další velkou bariérou k zapojení se do online výuky je nedostatečné nebo zcela chybějící připojení k internetu. Aktuálně díky partnerství se společností Vodafone (na jaře díky O2)  dokážeme připojit děti k internetu na nejbližších 6 měsíců. Tím jsme schopni poskytnout kompletní balíček dětem pro online výuku.

Kdo se do sbírky na pořízení disků do počítačů i chybějícího příslušenství může zapojit a jakým způsobem?

Mirek: Do sbírky se může zapojit kdokoliv – jednotlivec nebo firma. Může darovat libovolný finanční příspěvek, ale už např. 500 Kč může znamenat zprovoznění a uvolnění jednoho počítače do potřebné rodiny. Finanční prostředky na počítačové disky vybíráme prostřednictvím finanční sbírky.

Jak velkou poptávku po počítačích aktuálně evidujete?

Hanka: Poptávka převyšuje nabídku, řádově evidujeme poptávku na stovky počítačů, notebooků a tabletů, a to již od jara. Dnes se přidávají i ti, kteří situaci zřejmě podcenili a nepočítali s druhou vlnou distanční výuky. V současnosti potřeba v terénu jen od našich partnerů, tj. škol a neziskových organizací, vzrostla na cca 650 kusů, což je opravdu hodně. Obracejí se na nás školy i neziskové organizace. Nicméně z výše uvedeného je vidět, že těch 500 počítačů opravdu urgentně potřebujeme. Budeme vděční za každý finanční příspěvek.

Přispět do sbírky můžete nyní i Vy. Stačí si vybrat částku níže a potvrdit ji na portálu Darujme.cz.

 
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram