28. června 2022
Marta Štefanidesová

Komunikace s rodiči tváří v tvář

Drtivá většina nás pedagogů byla během své praxe někdy vystavena nepříjemné konfrontaci s rodičem či rodiči svého žáka nebo studenta. Mnohé z těchto situací se však nemusely odehrát nebo se mohly odvíjet podle jiného scénáře, kdybychom jako pedagogové byli na setkání s rodiči lépe připraveni, ale také připravováni. Dnes už jsou různé kurzy úspěšné a efektivní komunikace běžnou záležitostí, jsou však většinou zaměřeny na zlepšení komunikačních dovedností ve firmách a podnikání. Náš kurz Komunikace s rodiči tváří v tvář, jak už sám název napovídá, je přímo určen vyučujícím a pedagogům a poskytne velmi strukturovaný a přehledný návod, jak při setkání s rodičem postupovat.  

Příprava 

Setkání s rodičem, obzvlášť jedná-li se o setkání s rodičem problematického žáka, by měla předcházet důkladná příprava. Od lektorky Kateřiny Zaplatilové se dozvíme, že rodič i učitel mají od setkání často odlišná očekávání. Bohužel se stalo tradicí, že rodič je volán do školy většinou teprve až když nastane problém, a takové pozvání se tedy pro něj rovná zjištění, že je s dítětem něco špatně. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo toto přednastavení změnit a rodičové by přicházeli do škol i když se žádný problém nevyskytl, jen se zkrátka dozvědět, jak se dítěti daří. 

Komunikace s rodičem jako proces

Rozhovor s rodičem s sebou nese vždy jisté riziko vzniku konfliktní situace. Do jaké míry bude komunikace zvládnuta či nikoli, stojí zejména na učiteli. Ten by měl být profesionál, měl by dokázat nebrat si nic osobně a umět si poradit i s rodičem, který přichází rozzlobený. Abychom zabránili vzniku konfliktu, je potřeba dodržovat určitá pravidla. Jaká pravidla to jsou a také jakým způsobem si můžeme ověřit, že komunikace s rodičem proběhla dobře, si také řekneme v našem kurzu. Velmi opatrní musíme být ve chvíli, kdy potřebujeme rodiči sdělit, že se nám něco nelíbí. K tomu nám lektorka Kateřina nabídne hned několik komunikačních strategií a metod. Poslední částí setkání a rozhovoru s rodičem by mělo být tzv. uzavření dohody.  

Role učitele

Povolání učitele s sebou nese velkou zodpovědnost. Pedagog stojící za katedrou není zdaleka jen expert ve svém oboru a poskytovatel poznatků a vědomostí. Dobrý učitel musí být také odborník na výchovu a mezilidské vztahy, manažer třídního kolektivu, psycholog, který si umí poradit s různými psychosociálními problémy svých žáků, a v neposlední řadě musí také disponovat výbornými komunikačními schopnostmi. Přičemž během vzdělávacího procesu samozřejmě nejde pouze o vykonanou činnost jako takovou, ale především o samotné žáky a to, jak tímto procesem projdou, rozhoduje o jejich dalším osudu. Mnohdy tak i nevydařená komunikace mezi školou a rodičem může pro žáka mít dalekosáhlé důsledky. 

Příprava začínajících učitelů

Bohužel mladí učitelé nejsou po pětiletém teoretickém studiu na pedagogických fakultách na plnění všech těchto rolí dostatečně připraveni a často se v nich zdokonalují metodou pokus-omyl.  V takzvaném pedagogicko-psychologickém základu se budoucí učitelé dozví rozdělení lidí na čtyři základní typy temperamentu podle Hippokratovy teorie tělních tekutin. Nicméně nikdo je ale nepřipraví například na to, že je potřeba žákům hned na začátku nastavit jasná pravidla a ta pak celý rok dodržovat. Nikdo je nepřipraví ani na to, že jakmile dostanou třídnictví, jejich profese dostane zcela nový rozměr, a mimo jiné se také jednou ocitnou před třídou plnou mnohdy rozhněvaných rodičů. 

Kurz Učíme online

Věřím, že náš kurz psychoterapeutky a speciální pedagožky Kateřiny Zaplatilové může být přínosem pro všechny vyučující. Ti začínající, kteří ještě nestihli posbírat cenné zkušenosti, se mohou na svá první setkání s rodiči lépe připravit a vyvarovat se tak chyb začátečníků. Ale i zkušení pedagogové, kteří se v komunikaci s rodiči tváří v tvář zdokonalovali za chodu, se mohou ledacos přiučit. Podívejte se sami do naší videotéky zde.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram