14. října 2020
Učíme Online lektor

Často jsme ještě v deset večer ladili připojení a výuku na další den, vzpomíná ředitelka

Náš druhý rozhovor o online výuce proběhl s ředitelkou Základní školy T.G.Masaryka ve Štětí, Gabrielou Hruškovou. Povídali jsme si o tom, jak probíhalo zavedení Google Classroom v hektických dnech začátku pandemie, o digitalizaci a úskalí online vyučování. Probrali jsme roli rodičů v procesu výuky a možnosti vzdělávání pedagogů.

Vzpomenete si na hlavní důvod, proč jste si pro spolupráci vybrala Učíme online?

Začátek výuky z domova byl naprostý chaos. Nebylo na koho se obrátit. Hledala jsem informace o online výuce na sítích, v profesních komunitách. Tak jsem našla i projekt Učíme online. Oceňuji, jak snadné bylo se s vámi propojit. Jediné, co jsem musela udělat bylo vyplnit dotazník a hned mě kontaktoval Váš kolega Radovan Jansa. Domluvili jsme se na platformě, kterou budeme využívat (Google Classroom) a na termínu tréninku pro sborovnu. Hodně jsme využívali také vaše webináře. Nabídku webinářů jsem vždycky rozesílala kolegům a často jsme se na nich potkávali. 

Jaké webináře pro vás byly nejzajímavější?

Nejpřínosnější pro nás byly webináře Formativní hodnocení, Matematika je zábavná, Google nástroje pro zeměpis či Khan Academy. Vyhovovalo nám, že jsou webináře přístupné také ze záznamu. Ke konci školního roku jsme dali s kolegy dohromady seznam všech online aktivit, kterých jsme se zúčastnili a to i s komentářem, jaký to na nás mělo vliv, aby se i ostatní mohli přiučit. Děláme si do budoucna takovou databázi zdrojů.

Kde na internetu hledáte profesní inspiraci?

Spousta lidí na digitalizaci nadává, ale já věřím tomu, že nás, pedagogy, to každý den posouvá. Sleduji několik komunit na Facebooku, například Učitelská platforma, Ředitel základky, Učitelé přírodovědných předmětů, Ta učí tak a ten zas takhle…,nebo Informatici a Přírodovědci. Na těchto skupinách jsem našla nespočet zajímavých nápadů a inspirace.

Používali jste nějaký online nástroj už v době před-koronové?

Místo papírových žákovských a omluvenek jsme používali platformu Škola Online. Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli že školy budou zavírat, jsme vytvořili emailové adresy pro všechny žáky, abychom mohli posílat úkoly jak dětem, tak rodičům. 

V našem dotazníku jste zmínila, že největší překážkou pro Vás při výuce z domova byla nedostatečná technologická vybavenost jak žáků,tak učitelů. Jak jste se s touto situací vypořádali? 

Naštěstí jsme měli volné tablety, které jsme mohli poskytnout jak pedagogům, tak rodinám. 

Zároveň jsme museli řešit zasíťování učeben, jelikož od 25. května fungovala “hybridní” výuka, kdy část dětí byla ve škole a část byla online. Často jsme ještě v deset večer ladili připojení a výuku na další den. Opravdu to nebylo tak, jak někteří prezentovali, že učitelé měli tři měsíce volna. Jsem na svůj tým moc hrdá.

Co pro Vás znamenalo rozhodnutí o návratu části dětí do škol?

Náš koncept byl takový, že každá učitelka si v reálném čase vedla svoje žáky. Tím odpadlo to, že by bylo nutné pracovat zvlášť s dětmi ve škole a zvlášť s dětmi doma. Problém byl samozřejmě u dětí bez internetového připojení. Offline rodiny jsme objížděli s materiály a osobně jsme domluvali jejich odevzdání a další návštěvu. U dětí, které musely být doma a měli připojení, probíhalo i online doučování a individuální konzultace.

Začaly u vás prázdniny letos klasicky 1.7.?

Od 1.7. měli učitelé volno, ale spousta z nich se nadále vzdělávala skrze letní školy a letos také nově skrze webináře. Na letní školy se vždycky moc těšíme. Potkáte se tam s jinými učiteli a ohromně vás to nabije do další práce. Webináře jsou něco, za co jsem současné složité době vděčná. 

Jaký je teď plán pro nový školní rok? I s ohledem na využití online nástrojů.

My počítáme s tím, že nový školní rok začne normálně, prezenčně, ale nenecháváme nic náhodě. Věnujeme se zlepšení připojení ve škole, IT vzdělání pedagogů a digitální gramotnosti menších dětí. Počítačová výuka v současné době začíná až v páté třídě a my si uvědomujeme, že je potřeba začít mnohem dřív. 

Online nástroje plánujeme využívat například u nemocných dětí nebo u dětí na ozdravných pobytech. Zároveň je ale potřeba říct, že technologie nikdy plně nenahradí kolektiv a osobní přístup pedagoga.

Konzultovali jste online výuku s rodiči?

Od začátku jsem chtěla slyšet názor rodičů a jejich potřeby, abychom mohli vytvořit plán, který bude vyhovovat jak nám pedagogům, tak dětem a jejich rodičům. Zastávám názor, že komunikace s rodiči je na prvním místě, ať je krize nebo ne. Pokud nefunguje, tak můžete školu zavřít. Vize naší školy je, že rodič je náš partner. Máme stejný cíl a to vývoj každého jednoho dítěte. S rodiči jsme proto byly v neustálém kontaktu. 

Vyskytl se ještě nějaký problém, kromě techniky či připojení k internetu, se kterým jste se potýkali? 

Občas se stalo, že jsem něco vymyslela, zkonzultovala to s kolegy a oznámila rodičům, abychom se pak od ministerstva dozvěděli, že to bude jinak. Například, když jsme počítali s tím, že druhý stupeň půjde zpátky do škol 1. června. Pak ale přišel metodický pokyn, že to bude o týden později.  Změny takového rázu pro nás byly nepříjemnou komplikací. 

Co Vám naopak šlo bez větších potíží? Co Vás třeba překvapilo?

Velmi mile mě překvapilo, že některé děti, o kterých ve třídě ani nevíte, najednou rozkvetly a skvěle plnily zadané úkoly. V tom spatřuji obrovský benefit online výuky, že najednou vidíte i věci, které v počtu 30 dětí můžete snadno přehlédnout. Skvěle fungovalo také sebevzdělávání pedagogů. 

Využili jste pomoc sponzorů, nebo neziskových organizací?

Moc nám pomohl sponzorský dar místní firmy Mondi, od které jsme dostali 100 000 na ICT. Díky tomu máme možnost zakoupit nové tablety.

Paní Hrušková, děkuji Vám moc za Váš čas. Přestože o mnoha věcech mluvíte jako o normálních, tak si myslím, že jsou velmi inspirativní. Díky za mě a díky za Učíme online.

Já moc díky za to, že jste nás provedli tímto složitým obdobím, bez vašich webinářů bychom to takto nezvládli. 

Celý rozhovor s paní ředitelkou si můžete pustit zde.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram