03. března 2021
Kateřina Beranová

Metoda CLIL napříč předměty

Co je to metoda CLIL?

CLIL (Content and Language integrated learning) v českém překladu – obsahově a jazykově integrované učení, je používání cizího jazyka v přirozeném prostředí, ne v uměle vytvořené situaci. Je to vlastně využívání cizích jazyků i v jiném vyučovaném předmětu, než je přímo cizí jazyk, takže například v informatice, zeměpisu apod. Tato metoda se používá především na základních školách.

Jaké jsou výhody metody?

Výhoda této metody je v tom, že žák používá cizí jazyk i v jiném (nejazykovém) předmětu a přirozeně si tak rozšiřuje slovní zásobu - nedochází k memorování, ale k aktivnímu využívání v přítomném okamžiku. 

V německém výzkumu, který probíhal 4 roky, se zjistilo, že žáci, kteří měli vyučování metodou CLIL, dosahují vyšší úrovně znalosti cizího jazyka, přičemž nedochází ke snížení znalostí v nejazykovém předmětu, ty zůstávají na stejné úrovni jako u žáků s klasickou výukou. Dále se zjistilo, že žáci vyučovaní touto metodou nemají tendenci se zaměřovat na „doslovný“ překlad, což bývá častý problém u klasické výuky. Z výzkumu také vyplývá, že žáci s metodou CLIL jsou odolnější při počáteční chybě. Když neví, jak něco říct, třeba jeden výraz, opíšou ho zeširoka – je to pro ně v podstatě výzva, jak něco vysvětlit druhému, aby to pochopil, i přestože nezná adekvátní slovo. Zvyšuje to tedy sebedůvěru, sebevědomí, otevřenost. Dítě si věří v komunikaci a má širší kulturní rozhled.

Co děti motivuje a čeho výuka využívá?

Děti jsou motivovány především úspěchem, který vzniká tím, že při používání cizí řeči v jiném předmětu dochází k rychlejšímu rozvoji a osvojení si cizího jazyka. 

Výuka v cizím jazyce využívá tvořivého myšlení. Podstatou tvořivého myšlení je divergentní myšlení, které se uplatňuje při náročnějších úkolech. Při divergentním myšlení mozek žáka pracuje aktivněji, takže je větší pravděpodobnost, že si učivo lépe zapamatuje, což platí jak pro jazyk, tak pro nejazykový předmět. Výše zmíněná studie to ostatně potvrzuje. 

Ve videu s paní Barborou Reynaert se můžete podívat, jak taková výuka probíhá, a vyzkoušet si ji. Aby to pro vás bylo zajímavější a mohli jste získat autentickou zkušenost, není cizím jazykem již tradiční angličtina, ale holandština. Nemusíte se bát, je to pro úplné začátečníky.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram