15. listopadu 2021
Bakala Foundation

Podpořte děti ve studiu v zahraničí

Možnost vyjet studovat do ciziny je pro mladého člověka nesporně formující zkušeností a konkurenční výhodou na celý život. Studium v zahraničí dodá náctiletým větší sebevědomí i samostatnost, zlepší angličtinu, otevře nové obzory a připraví je na život jako málokterá jiná aktivita.
Tuto zkušenost si mohou „vyzkoušet“ již na střední škole. A přitom nemusí jít o nadměrnou zátěž pro rodinný rozpočet. Existují totiž různá stipendia, která lze využít na financování pobytu v zahraničí.

Zažít rok na střední škole v USA a dva roky ve Velké Británii umožňuje například program ASSIST & HMC, který v České republice zajišťuje nadace Bakala Foundation. Jedná se o stipendijní program, který pro studenta zajistí výběrovou střední školu a zároveň pokryje většinu nákladů s pobytem spojených. Je určen českým studentům 1. a 2. ročníků středních škol s dobrou znalostí angličtiny a velmi dobrými studijními výsledky; jedno ze stipendií je dostupné i žákům 9. tříd základní školy.

„Studium v zahraničí již na střední škole je pro mladé lidi obrovskou výhodou. Poznají novou zemi a kulturu, s níž souvisí i odlišný způsob vzdělávání. Studenti si většinou pochvalují velmi praktický a zážitkový styl výuky, který vede k podpoře kritického myšlení, kreativního řešení problémů a schopnosti konsenzu, což jsou dovednosti, které v budoucnu hojně využijí,“ říká Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation, která stipendia zajišťuje ve spolupráci se zahraničními asociacemi ASSIST a HMC.

Role učitele je důležitá

Jaká je role učitele v žádosti o stipendium? Jsou vlastně dvě. Ta první často pramení z nedůvěry studentů v sebe samé. Uvítají od svého učitele podporu a ujištění, že žádost o stipendium není žádná věda či něco nedosažitelného, a že by se rozhodně měli zkusit přihlásit. Absolventi programu se shodují, že jim mnoho dalo i samotné výběrové řízení, ať už to bylo utřídění myšlenek v motivační eseji, která je součástí přihlášky, anebo výběrový pohovor v angličtině jako dobrá průprava na další důležité pohovory v jejich životě.

Druhou nezastupitelnou rolí pedagoga jsou doporučující dopisy. Stipendijní program ASSIST & HMC vyžaduje hned tři – od třídního učitele, učitele angličtiny a učitele matematiky. Jejich doporučení v angličtině mají při výběrovém řízení velkou váhu. Pokud student v přihlášce uvede váš kontakt, obdržíte elektronický formulář s instrukcemi, jak doporučení napsat. Není vůbec třeba se této role obávat. Pokud nebudete šetřit chválou a nezapomenete zmínit konkrétní případy a situace, které doloží, že je student vhodným uchazečem o stipendium, splníte svou úlohu na jedničku.

Stipendium pokryje většinu nákladů

Přestože studium v zahraničí je finančně náročnější než v Česku, pro rodiče mladých zájemců to nemusí znamenat nepřekonatelný problém. Stipendium ASSIST & HMC plně pokryje veškeré náklady na školné, stravu a ubytování po celou dobu pobytu – a to buď v hostitelských rodinách nebo na škole internátního typu. Na rodině studenta je pak pokrytí ostatních výdajů jako jsou doprava, pojištění, vízum, kapesné nebo administrativní poplatek partnerským společnostem ASSIST a HMC. Pobyt tak pro rodiče studenta není zcela zdarma, ale je neporovnatelně levnější, než kdyby jej celý financovali sami.

Pro studenty, kteří prokáží finanční potřebu, nabízí ASSIST tzv. sponzorované stipendium, kde rodina studenta hradí jen administrativní poplatek a náklady na vízum.

Přihlášky jsou otevřené do 1. prosince

Stipendijním programem za dobu jeho existence prošlo již více než 300 českých studentů a studentek. Jak říká jedna z absolventek, Kateřina Kuthanová, která absolvovala rok na soukromé střední škole v USA a nyní pokračuje se svou třídou ve třetím ročníku pražského gymnázia: „Studium v zahraničí všem doporučuji. Je to super zážitek a naučíte se nejen o jiné kultuře, ale i o vás samotných.“

Přihlášky na středoškolská stipendia ASSIST & HMC jsou otevřeny do 1. prosince 2021 na této adrese.

A co dál

„Studium v zahraničí je pro středoškoláky neocenitelnou zkušeností, ať už se následně rozhodnou studovat na české univerzitě nebo budou chtít pokračovat na vysoké škole v zahraničí,“ říká Václav Pecha z nadace Bakala Foundation. Ať tak či tak, pobyt na střední škole v cizině je vždy výhodou. A pokud se studenti rozhodnou pokračovat v zahraničí studiem vysoké školy, i zde nabízí nadace finanční pomoc. Stipendijní program Scholarship je určen studentům ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách. V tomto případě už si student sám vybírá vysokou školu a zajišťuje veškerou administrativu spojenou s přijetím na ni, stipendium však nabízí významnou finanční podporu, aby mohl student svůj sen realizovat. Nadace nabízí také bezplatné poradenství a info přednášky na téma studium v zahraničí.

Přihlášky na univerzitní stipendia Scholarship 2022 budou otevřeny od 16. listopadu 2021 do 18. ledna 2022 na stránkách nadace.

Příspěvek vznikl ve spolupráci s Bakala Foundation.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram