12. ledna 2021
Katka Peřinová

Jak nezabřednout na frontální výuce?

Online výuka začala rychlostí blesku. Nikdo by ani v tom nejdivočejším snu nečekal, že se v roce 2020 nastolí tak revoluční tempo digitalizace a technologického pokroku zrovna ve školství. Učitelé se proto museli obrnit vysokou dávkou tolerance a odolnosti. Vedle vzdělávání žáků pak bylo potřeba začít i se sebevzděláváním.

Na 35. setkání, v rámci webináře Aby online výuka nebyla jen frontální, si učitelé navzájem vyměnili své poznatky a zkušenosti s distanční výukou. Sdíleli samozřejmě také nesnáze, se kterými se během online hodin potýkají. Ne každý se setkal se stejnými potížemi jako kolegové z ostatních škol, proto se na webináři rozproudila debata plná různých zajímavých podnětů. Co byl pro učitele během online výuky největší problém? Trápil je nedostatek osobního kontaktu. U nižších ročníků, kde je potřeba žáky více kontrolovat, najednou nemohli nahlédnout do sešitů či jasněji vysvětlit probíranou látku. Někomu pak scházela klasická tabule s křídou, jejíž funkci si však, do jisté míry, kompenzovali aplikacemi jako Jamboard či sdílenými tabulemi. Na denním pořádku pak přicházely problémy jako málo soukromí žáků pro výuku, nedostatečné plnění úkolů nebo nesamostatnost dětí umocněná tím, že se online výuky účastnili společně s rodiči.

Kromě těchto externích aspektů, které jsou ze strany školy a učitelů těžko ovlivnitelné, jsme se na webináři zaměřili také na to, jak mohou sami vyučující své online hodiny zlepšit. V první řadě je důležité nemít přehnaná očekávání. Je lepší ze svých požadavků spíše slevit a pracovat se situací, jaká je. Důležitou roli pak hraje připravenost před samotnou hodinou. Ať už je řeč o technice, aktivitách, nebo přístupu do online classroomu. Na začátku každé hodiny je dobré udělat prezenci a počet účastníků výuky si průběžně kontrolovat. Pro udržení pozornosti žáků je dobré střídat různé druhy aktivit. Zapojte je třeba do skupinové práce, nechte je vyluštit hádanku, zahrajte si s nimi hru na styl Riskuj! nebo využijte interaktivní aplikace jako Mentimeter. Možností je opravdu hodně.

Distanční výuka je v mnohých ohledech větším oříškem než výuka ve škole. Digitální prostředí ale nabízí spoustu výhod a šikovných nástrojů, které je dobré ovládat a pracovat s nimi. Sledujte naše webináře a kurzy, kde se budeme i nadále snažit vytěžit společně z digitálního prostředí maximum.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram