25. listopadu 2020
Adam Martiška

Roman Kopecký - Jak jsme si poradili se zavedením online výuky

Další rozhovor z naší serie proběhl během letních prázdnin s panem Romanem Kopeckým, ICT koordinátorem a lektorem interaktivního vzdělávání na Základní škole Boženy Němcové v Jaroměři. Období online výuky nebylo lehké pro nikoho. Když ale k tomu všemu nastavíte jeden nástroj, a na konci školního roku se dozvíte, že přes prázdniny musíte nastavit nástroj jiný, tak je to teprve náročnější. Panu Kopeckému určitě pomohlo jeho odborné zaměření, ale i on musel přijít s kreativními řešeními výuky z domova. Zároveň jsme si spolu povídali o spolupráci s kolegy pedagogy, pro které fungoval jako podpora nebo také o tom, jak moc času tráví děti u domácí výuky.

Jak jste se dostal ke spolupráci s Učíme online?

Jsem ICT koordinátorem na ZŠ v Jaroměři a řešil jsem u nás zprovoznění G Suite pro vzdělávání. Měli jsme problém se zavedením tohoto nástroje kvůli historické doméně, kterou bylo potřeba změnit.
Tím, že v ČR oficiálně nefunguje Google podpora pro subjekty, kteří nepatří mezi zákazníky, jsem při hledání podpory narazil na váš projekt Učíme online. Vyplnil jsem formulář a během následujících dvou dnů jsme zahájili spolupráci.

Používal jste G Suite ještě před příchodem on-line výuky v březnu 2020?

Ano, měli jsme ho nachystaný, ale nikdy předtím nebyl důvod ho použít. Jak jsem již zmiňoval, fungovalo na staré doméně, kterou jsme nemohli používat.Dle mého názoru je změna domény pro běžného uživatele poměrně komplikovaná, a ačkoliv jsem strávil mnoho  času při čtení návodů a tutoriálů, daleko jsem nedošel. Zachránila mě až spolupráce s Vámi. Konkrétně s panem Radovanem Jansou. Vše potřebné jsme společně zvládli během několika dnů. 

Zapojil Radovan i vaše kolegy nebo byla podpora pouze z vaší strany?

Konkrétní problémy jsme společně řešili pouze my dva.

Zaučil jste si své kolegy, aby uměli používat tuto platformu?

Abych pravdu řekl, byla to docela úsměvná situace, přestože k tomu ani nedošlo. Ve chvíli, když jsem měl vše připravené, nám firma poskytující informační systém pro naši školu (včetně databáze i administrace žáků) v červnu oznámila, že končí. Nabídli nám možnost přejít na IS jiné firmy, která však spolupracuje pouze s Microsoft 365. Ve finále to dopadlo tak, že Google jsme měli připravený, ale přes prázdniny jsem musel zprovoznit Microsoft. Co je potřeba říct, že mnoho zkušeností s Googlem jsme využili i tady. Nakonec to nebyl zbytečně strávený čas.

Zmínil jste, že v červnu došlo ke změně Vaší podpory. Jak fungovala domácí výuka předtím?

V podstatě jsme to řešili přes náš původní informační systém. Současně jsme využívali několik online nástrojů pro „živou“ výuku. Já jsem konkrétně pracoval v Google Meet, ale někteří moji kolegové používali jiné platformy. Microsoft 365 funguje už pro celou naši školu, včetně online výuky přes Microsoft Teams.

Kolik máte na škole žáků a jak složitá byla koordinace nového způsobu výuky?

V naší škole je přibližně 500 žáků. Právě proto jsem se snažil v průběhu krize podpořit kolegy pravidelnými schůzkami, a to jednou týdně. Probírali jsme na nich, jakým směrem se bude online výuka ubírat. Přibližně jedna třetina vyučujících si vybrala formu živé výuky.
Když se v květnu a červnu část žáků vrátila do školy, tak dokonce čtyři naše kolegyně zvládaly jak výuku přímo v budově školy, tak online.

Jak fungovala tato smíšená výuka?

Nastavili jsme to tak, aby zadávání úkolů probíhalo stejně jako tomu bylo při domácím vyučování. Děti, které byly ve škole vypracovávaly úkoly rovnou s pedagogy ve svých třídách. Aktivní žáci, kteří měli splněný úkol dříve než ostatní, dostali aktivitu navíc.

Co se u vás událo během letních prázdnin a jak jste připraveni na nový školní rok? Případně i na to znovu zavést online výuku?

Léto pro mě bylo ve znamení práce s technickými záležitostmi, jako je převod dat, zavádění systému a tvorba rozvrhu. Učitele jsem do tohoto procesu nezapojoval, protože dokud nebyl systém připravený, postrádalo to smysl. Po nastavení nového školního systému a propojení s Microsoft 365, jsem se rozhodl, že kolegy proškolím v práci s tímto systémem, se správou třídní knihy, apod. Ve druhé polovině září proběhlo školení na Microsoft Teams a obsluhu Office, kvůli přípravě na návrat domácí výuky, která by mohla v říjnu znovu nastat. Budu rád, když pedagogové budou nadále používat tuto podporu i při normální výuce.

V našem dotazníku jste označil za největší problém - odmítavý postoj ze strany vyučujících. Jak se to projevovalo?

Jelikož působím jako lektor interaktivních technologií se zaměřením na výuku cizích jazyků po celé ČR, tak se vždy zajímám, jak to funguje na jiných školách. A téměř všude je to velmi podobné. Najde se pouze část nadšených pedagogů, kteří jsou ochotni zkoušet nové věci. Další je skupina, která se “nechá přemluvit” a následuje někdy větší či menší část učitelů, kteří nové technologie úplně zavrhují. Je mi jasné, že čím víc na změny člověk tlačí, tím hůře. Musím uznat, že v tuto dobu, když byla zavedena online výuka, stoupla digitální gramotnost u žáků i učitelů. 

Jak probíhala Vaše výuka?

Já mám aprobaci na informatiku a například u čtvrťáků jsme se za běžné situace chystali na práci s Ozoboty. V domácí výuce to bylo ztížené.
V domácím prostředí jsme si poradili takto: Žáci mi nakreslili fixami dráhu včetně příkazů pro robota, jak má fungovat. Tuto dráhu mi naskenovali nebo vyfotili a poslali mi ji a já jsem doma zkoušel Ozoboty na tabletu, ve kterém byly připravené jejich dráhy. Potom jsem jim poslal nahrávku, aby mohli vidět, co jejich robot zvládá.

Běžně se stává, že rodiče nemohou odtáhnout děti od tabletů a počítačů. Jak se to projevilo u vás? Nestalo se, že by děti, které teď musejí kvůli škole sedět u počítače, už nechtěly doma u něj trávit více času?

Čas strávený před obrazovkou byl pro nás jedno velké téma. Snažili jsme se na to jít cestou, že méně je více. Podle zpětné vazby dětí a rodičů jsme vydedukovali, že při domácí výuce hlavních předmětů, a ještě při normálním tempu děti stráví dvakrát méně času nad učením než při běžné výuce ve škole.

Jaká byla kvalita přístrojů a jejich počet v rodinách a u pedagogů?

Každý náš učitel má k dispozici notebook. Početně nám to vychází v pořádku, ale co se týče jejich výkonu, už jsou to často zastaralé modely. Díky pomoci od státu brzy budeme schopni nejstarší počítače nahradit novými a výkonnějšími. Co se týče dětí a rodin, naskytly se pouze tři požadavky, které jsme rychle s pomocí kraje a s místním dodavatelem internetového připojení vyřešili. V té době, když jsem Vás oslovil, mě vlastně zajímala pouze konkrétní pomoc s doménami v rámci G Suite. Nedávno, když jsem na vašich stránkách objevil, že zajišťujete i Sbírku počítačů a další aktivity, se mi Váš projekt velice zalíbil a je pro naši školu přínosem.  

Děkujeme moc za Váš čas a přejeme Vám hodně štěstí v novém školním roce!

Také děkuji a kdybychom se náhodou ještě dostali do úzkých, tak se obrátíme na Vás, protože přes Vás to bude jistě nejrychlejší.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram