08. června 2022
Marta Štefanidesová

Dvě paradigmata vzdělávání

Dva odlišné přístupy ke vzdělání, vnější a vnitřní motivace, tradiční model povinné školní docházky a model tzv. svobodného vzdělávání, paradigma staré a paradigma nové. O tom je webinář, jehož lektorkou je PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, která se věnuje výzkumu vzdělávání a zabývá se tím, zda a jakými způsoby je možné dosáhnout transformace tradiční školní výuky.

Současný vzdělávací systém

Webinář od samého začátku strhne diváka/účastníka velmi tvrdou kritikou současného vzdělávacího systému. Ten podle paní lektorky neplní svou funkci a nevede k naplňování cílů, které si stanovuje. Do kontrastu k povinné školní docházce, jejíž obsah určuje stát a RVP, je kladeno svobodné vzdělávání. To je postaveno na vnitřní motivaci dítěte učit se a jeho hlavním principem je dát dítěti svobodnou vůli rozhodnout se, co se bude učit a kdy. Celý webinář se nese v duchu srovnání obou přístupů ke vzdělání. 

Historie

Podíváme se do historie na samý vznik povinné školní docházky, kterou zavedla ve 2. polovině 18. století Marie Terezie. Dozvíme se, co bylo tehdy primárním cílem a proč už jej v dnešní době není nutné plnit ve školních lavicích. Zjistíme, z jakých důvodů povinná školní docházka dnešním dětem neprospívá a také proč žádné reformy vzdělávacího systému nikdy nevedly ke skutečné změně. Poténás lektorka zavede ke kořenům svobodného vzdělávání a seznámí nás s jeho hlavními principy a s organizací svobodných škol. Řekneme si, proč by děti měly mít daleko větší vliv na to, co se ve škole děje.

Motivace

Podrobněji se budeme věnovat rozdílům mezi vnější a vnitřní motivací. Dvouleté období pandemie a online výuky poukázalo na nedostatky a limity tradičního vnějšně řízeného vzdělávání. Zjistilo se, že žákům a studentům chybí motivace a nezvládají se učit sami. Nástroje, které vnější motivace používá k dosažení cílů, totiž nevedou k zodpovědnosti a samostatnosti žáků a k osvojení si strategií učení. Na opačném pólu pak stojí svobodné vzdělávání řízené vnitřní motivací dětí. To umožňuje dětem rozvinout jejich vnitřní potenciál. Důraz je kladen na svobodnou hru, která je často při tradičním vzdělávání opomíjena.
Ve webináři také samozřejmě nechybí tipy na to, kam se podívat a co si přečíst, případně kam své dítě zapsat do školy, pokud máte o vnitřně řízené vzdělávání zájem.

Transofo

Povídání paní lektorky je naléhavé, její argumenty volající po radikální transformaci vzdělávacího systému jsou nekompromisní a tvrdé. Podle ní naše školy nehumánně odsuzují děti k neúspěchu. „Promrhaný potenciál jednotlivců škodí zemi ve všech oblastech,“ dodává.„Nestačí vylepšovat staré nástroje, když potřebujeme nástroje úplně jiné.“
Během webináře je několikrát poukázáno na to, že absolventi svobodných forem vzdělávání nejsou nijak znevýhodněni v dalším studiu ani v dospělém životě. To bývá velmi častou obavou rodičů, kteří o nějaké formě alternativního vzdělávání svých dětí uvažují. Takové děti jsou však coby dospělí lidé většinou špičkami ve svém oboru, zakládají úspěšné firmy a jsou zdravě sebevědomí. Jak takového sebevědomého dospělého jedince vychovat a vzdělat? Co je potřeba k tomu, aby přirozené vzdělávání fungovalo? Jaké jsou ony nové nástroje, které nutně potřebujeme k tomu, aby vzdělávání plnilo své cíle? Podívejte se na náš webinář zde.

rmace vzdělávacího systému

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram