15. prosince 2020
Monika Pechová

Učíme Nanečisto #12: Čeština online: Ludmila Kovaříková

Jak si udržet kvalitní výuku i v době distanční

Neustále se měnící nařízení, podmínky, ale i celkové naladění mezi jednotlivci je něčím, co nás, jakožto společnost, ovlivňuje dennodenně. Změny jsou zcela základním artiklem života, přesto se v posledních dnech, týdnech či již vlastně měsících, setkáváme se změnami, které kolikrát i postrádají smysl. Umět se jim přizpůsobit je těžké a obzvláště složité se mohou jevit, pokud pracujete zrovna ve školství. Předání těch správných znalostí, vědomostí a nejen jich, ale hlavně správnou formou a pro klíčovou skupinu jako jsou prvňáčci nebo druháčci, je neskonale důležité. Obzvláště mysleme na podstatu našeho státu, kde se v minulosti drali o udržení, obrušování a zdokonalování zrovna jazyka českého.

Jazyk je nástrojem nás všech, avšak správně umět ten český bývá občas oříšek. Proto Vám tento článek přinese tipy inspirované webinářem pod záštitou Ludmily Kovaříkové, která v nás zanechala podstatná doporučení pro udržení si kvalitní výuky českého jazyka i v době, kdy je nutné vyučovat za monitory.

Starý dobrý diktát

Možná si vzpomenete na své dětství nebo jednu z Vašich češtinářských vyučovacích hodin, kdy jste museli bedlivě naslouchat diktátu jako malé dítě, či v opačném případě jste diktát museli odříkávat tak pomalu a srozumitelně, abyste se u žáků dobrali nějakých výsledků. Češtináři oblíbený a dětmi zatracovaný diktát je ale opravdovým nástrojem, který napomáhá češtinu vypilovat do své dokonalosti. Přestože se může zdát, že je jeho realizace v rámci online výuky skoro nemožná, neklesejte na mysli.

Jak říká Ludmila Kovaříková, někteří učitelé zahájí online diktát, který započne a stejně tak je zakončen – odříkáním vět. Tento způsob bývá bohužel neefektivní. Kromě pravopisu se Ludmila snaží diktát ozvláštnit. Nahrávku diktátu uloží do cloudu, odtud si jej děti mohou stáhnout či jen poslechnout. Na základě toho jsou děti již z klasických, prezenčních hodin, zvyklé psát diktát na lístečky a následně jej uskupit. Kromě nahrávky mají děti k ruce i přepis diktátu, mohou si jej zkontrolovat a nalézt potenciální chyby. Poté diktát vloží do Google formuláře a od paní učitelky dostávají zpětnou vazbu – odůvodnění chyb.

Tímto způsobem dětem přiblížíte nejenom starý známý svět gramatiky, ale také rozvinete schopnost systematického myšlení, které je v dnešní době nepostradatelnou výbavou do pracovního, ale i osobního života.

Myšlenkové mapy jako jasná výhra

Další ze způsobů, jak udržet pozornost a znalosti v hlavě svých žáků, je implementace myšlenkových map. Jejich skvělá flexibilita a možnost využití v rámci jakékoliv problematiky je něčím úžasným a tak praktickým, až by byla škoda tento nástroj pravidelně nevyužívat i při online výuce. Na výběr je hned z několika variant – Coggle, Xmind či BubbleBooks prověřených učiteli. Na internetu však najdete nespočet dalších aplikací, které Vám dovolí tvořit myšlenkové mapy, které si zamanete.

Navíc by byla škoda upustit od myšlenkových map i v rámci prezenční výuky. Naučte děti rozvíjet myšlení a nechte je rozebrat určité téma za pomocí myšlenkové mapy. Dejte jim k ruce fixy, pastelky či jakékoliv jiné barvičky a nechte je rozvíjet své myšlení a fantazii zároveň.

Úkoly do školy

Dostávání a vypracování úkolů vidí většina dětí jako zlo, ztrátu času, svoji Nemesis, zkrátka jakékoliv přirovnání nesoucí v sobě spíše negativní postoj k dané věci. Rády je opisují od svých spolusedících a kamarádů. V rámci online výuky je o to těžší zajistit, aby byly úkoly plněny tak, jak mají, a aby hlavně přinesly onen „proces naučení se“ dané látky. Obyčejný opis moudrost zkrátka nepřinese.

Recyklace úkolů může být dobrým pomocníkem, který se však může časem vymstít. Děti budou vědět, že se některé věty opakují, či jejich kamarád dostal zrovna úkol, se kterým se dotyčný už potkal, a pomůžou si. Ještě lepší je nechat každému žákovi vypracovat zcela individuální zadání s co nejkratším termínem splnění. Nemusíte tvořit 20 vět a nechávat časový limit na drtivých 5 minut, ale kolikrát i těžce postavená věta zabere 5 minut, než rozlousknete její jádro. Důležité je myslet na to, že technologie nás stále spojují a mladé obzvláště. Během několika vteřin si vypracované zadání mohou vyfotit a zaslat celé třídě. V tomto případě a obecně v celkovém nasazení závisí nejvíce na učiteli a jeho snaze vyvarovat se takovýmto karambolům. Proto může být většina učitelů překvapena, že žáci, kteří jim z češtiny propadají, mají najednou v distanční výuce samé jedničky.

Webinář je možné shlédnout tady.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram