23. června 2021
Katarina Kostolna

Společnost Samsung Electronics přispěla do Sbírky počítačů

Průzkumy provedené po prvním jarním uzavření škol byly alarmující – velký počet žáků se nemohl účastnit výuky na dálku jenom proto, že neměli doma počítač. Z tohoto důvodu byla v březnu 2020 založena Sbírka počítačů. Darovaná technika umožnila dětem z potřebných rodin plnohodnotné zapojení se do online výuky.

Další společností, která tuto výzvu vyslyšela a věnovala techniku dětem, je Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., se sídlem v Praze, lokální pobočka globální skupiny Samsung Electronics, světového výrobce a prodejce elektroniky. Cílem dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti (Corporate Citizenship) společnosti Samsung coby lídra na poli inovací a technologii je podpora vzdělávání studentů do 30 let, ať už v rámci klasického školství nebo neformálního vzdělávání, a příprava nové generace na měnící se trh práce.

Jak jste se o Sbírce počítačů organizované v rámci projektu Učíme online dozvěděli?

Oslovil nás na základě předchozí spolupráce spolek Byznys pro společnost, který zná naše aktivity, a přizval nás k platformě Učíme online se žádosti o zapojení se a darování techniky.

Proč jste se do Sbírky počítačů rozhodli zapojit a techniku darovat?

Hlavní cílovou skupinu našich CSR aktivit v ČR a na Slovensku jsou mladí lidé do 30 let. Dlouhodobě podporujeme jejich další vzdělávání tak, aby byli lépe připraveni pro vstup na trh práce, jenž se mění zejména díky novým technologiím. Vzděláváme je v digitálních, ale i v tzv. budoucích dovednostech, které krom práce s technologiemi a internetem obsahují i měkké dovednosti, jako jsou komplexní řešení problémů, kritické myšlení, design thinking nebo prezentační dovednosti. Nicméně během pandemie se ukázalo, že technické vybavení domácností a rodin je nedostatečné a že chybí počítače, tablety nebo dostatečné internetové připojení. Proto jsme se rozhodli pomoci i prostřednictvím technologií, které by toto období překlenuly a zapojily co nejvíce žáků a studentů do online výuky. Zcela v souladu s naší misí „Enabling people“ – umožnit co nejvíce mladým lidem přístup k inovacím, technologiím a modernímu vzdělávání.

Máte předchozí zkušenosti s darováním techniky? A pokud ano, darujete vyřazenou techniku pravidelně, nebo tuto aktivitu plánujete?

Ano, již několik let pravidelně darujeme naše vyřazená zařízení a produkty na charitativní, vzdělávací či jiné sociální účely, na základě žádosti a rozhodnutí naší interní komise. Jedná se zejména o produkty, které byly vystaveny na prodejně nebo o testovací produkty, jež  jsou funkční a mnohokrát i úplně nové, ale u nás již využití nemají. A máme radost, že tímto způsobem najdeme využití pro produkty, které už sami nevyužijeme, a také zabráníme plýtvání zdroji. Z množství žádostí, které dostáváme – i když tuto naši činnost nijak výrazně nekomunikujeme –, vidíme, že neziskový sektor, ale také školní, volnočasová nebo i zdravotnická zařízení nejsou na tom z hlediska technického vybavení nejlépe a uvítají naší produktovou pomoc. 

Do platformy Učíme online jsme přispěli tablety, kdy celkem jsme věnovali 50 kusů tabletů.

Co byste chtěli vzkázat ostatním firmám, které nemají zkušenosti s darováním, a co byste jim doporučili?

Jsme rádi, že jsme dokázali v naší společnosti zavést tuto darovací politiku již před několika lety jako součást naší lokální CSR strategie, společně s příležitostným „dobrovolničením“ a zaměstnaneckými sbírkami na charitu. Čistý finanční nebo produktový sponzoring jsme limitovali na minimum, jelikož nám to nepřináší žádnou, nebo jen minimální přidanou hodnotu. Naopak realizujeme a podporujeme vlastní projekty a programy, kterých jsme spolutvůrci a hlavními „project ownery“/vlastníky.

Darování použitých produktů za předem stanovených podmínek, které musí žadatele respektovat a přijmout, je jenom doplňkem dlouhodobé CSR strategie. Při hodnocení žadatelů dbáme na transparentnost, bezúhonnost a koneckonců i potřebnost a vhodné využití pro naše produkty. Odměnou je nám pak milé poděkování a radost, kterou můžeme tímto způsobem šířit. Navíc toto jednání je v souladu s přírodou, jelikož zamezíme zbytečnému plýtvání zdrojů a prodloužíme životní cyklus našich produktů.

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., věnovala tablety, které s pomocí organizací jako Diakonie ČCE, organizace Awen Amenca či Romea putovaly do potřebných rodin, za to jí patří velké díky.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram