23. března 2021
Kristýna Fischerová

Nerezignujte na třídnickou hodinu ani při online výuce

Online distanční výuka se nyní soustředí především na předávání vědomostí. Psycholožka Jana Lidická však upozorňuje, že by se nemělo rezignovat ani na práci třídy jako kolektivu. Tento seminář byl o tom, jak a proč aplikovat do distanční výuky i třídnické hodiny.

Jana Lidická pracuje jako supervizorka a metodik adaptačních a psychosociálních programů v Agentuře Wenku, která pro školy organizuje kromě jiných aktivit i adaptační kurzy. Právě z nich vyplynula i potřeba práce s třídním kolektivem i po absolvování adaptačního kurzu. K tomu mohou sloužit právě třídnické hodiny.

Proč dělat třídnické hodiny?

Je dokázáno, že vyššího výkonu dosahují kolektivy, kde fungují osobní vztahy. Většina učitelů chybně využívá třídnické hodiny jen pro řešení problémů a tím ve studentech mohou probudit averzi vůči nim. Třídnická hodina by ale měla probíhat pravidelně, i když nejsou žádné problémy k řešení. „Třídnická hodina by měla být o zvykání si na vzájemnou komunikaci, abychom spolu uměli řešit problémy, až nastanou,“ vysvětlila psycholožka.

Třídnické hodiny by měly být především bezpečným prostorem, kde se žáci nebojí projevovat své názory a nebojí se ani následné kritiky. Během nich se učí své myšlenky formulovat a učí se, že tak mohou konstruktivně ovlivňovat i své okolí. Učí se problémy řešit samostatně a samozřejmě za řešení přijmout zodpovědnost. Učitel by měl debaty spíše jen zpovzdálí moderovat a nesnažit se sám problémy řešit.

Sama Jana Lidická přiznává, že pojmenování třídnická hodina je trochu nešťastné. „Účastníci kurzu ode mě často očekávají, že jim dám návod, co a jak v hodině říkat, čeho docílit. Jsou pak zklamaní, že tak to není. Z mého pohledu jsou třídnické hodiny ty „softkecy,“ které jsou ale neskutečně důležité.” Stále více lidí pracuje ve službách a kreativně. A tam jsou tyto měkké dovednosti (empatie, schopnost práce v týmu, umění řešit problémy a další) velmi důležité. „Je fajn mít na místě skutečného odborníka, který věci rozumí, ale pokud nebude umět svůj tým motivovat, vést, řešit v něm problémy, nebude schopný docílit důvěry v týmu, nebude takový tým moc fungovat,“ zdůvodnila psycholožka.

Jak mají vypadat třídnické hodiny?

Nikde není dán jasný koncept třídnických hodin. Je zcela na vašem kolektivu, jak to bude vypadat.  Jana Lidická uvedla příklad, že na některých školách jsou třídnické hodiny koncipovány jako každotýdenní snídaně v rámci třídy. Každý něco donese a při dobrém jídle se tak spousta věcí vyřeší. A proč vlastně ne, v business světě jsou firemní snídaně už nějakou dobu standardem, tak proč ne třídnická snídaně? Jinými slovy, je jen na vás a vaší třídě, jakou formou spolu budete komunikovat a jak ta komunikace bude vypadat.

Specifika třídnické hodiny

Učitel by měl fungovat spíše jako moderátor, který jen usměrňuje debaty účastníků. Často ani nemusíte vědět, o čem se na hodině bude mluvit a co je jejím cílem, to může vyplynou z průběhu debaty. Samozřejmě byste si měli na začátku stanovit základní pravidla, třeba že co je tam řečeno, tam také zůstane, že nehodnotíte ostatní a že “ne” je taky odpověď. Lektorka v přednášce uvedla i další příklady, jak lze během třídnických hodin pracovat. V přednášce Jana Lidická též prozradila metody, jak třídu rozmluvit, abyste získali potřebné informace, a představila, jak je lze převést do online podoby.

I v současné době distanční výuky byste se se svou třídou měli setkávat jen tak. Tohle je nová a náročná situace pro všechny. Máte šanci se více dozvědět o rodinném zázemí členů třídy, máte šanci vidět, jak v rodině fungují a jakou mají podporu, a případně to s nimi poté můžete třeba soukromě řešit. Lidická dokonce uvedla i to, že díky tomu se v jedné třídě podařilo odhalit i násilí v rodině.

Třídnická hodina je prostor, kde se studenti učí spolupracovat, komunikovat spolu, přejímají za svá rozhodnutí zodpovědnost, ale je to přeci jen v určitých mantinelech. A na další hodině můžete své rozhodnutí reflektovat a třeba vymyslet další řešení. Lektorka ukázala, jakou formou třeba s primány řešila obtěžující hluk na hodinách. Několikrát se vydali do slepých uliček, ale nakonec byli vtaženi do děje i do hledání řešení. A postupně se mohli pouštět i do dalších úkolů, protože věděli, že jejich názor někoho zajímá a že i oni mohou přispět ke zdaru akce.

Co řešit v rámci třídnických hodin

Ideální třídnická hodina je, pokud studenti sami vědí, co chtějí v prostoru těch hodin řešit, ale občas je potřeba i téma přesněji zacílit. Jaká témata nadhodit právě lektorka nastínila v přednášce. Tady jen uvedeme, že někdy se témata opakují sezónně a někdy jsou založeny na konkrétní události nebo se mohou objevit v rámci koloběhu života ve třídě, a pak jsou témata, o kterých lze mluvit kdykoliv.Na závěr třídnické hodiny je dobré provést zhodnocení a shrnutí probraného, třeba formou nástroje mentimeter i dalších jiných, které lektorka na závěr představila. Na odkazu naleznete i další materiály k prostudování a případně i ke stažení.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram