08. dubna 2021
Hana Proksová

Informační gramotnost: kam s ní

Záplava informací, která se na nás v aktuální pandemické situaci odevšad valí, snad lépe než kdy dřív dokládá, jak je zásadní umět se v informacích orientovat, kriticky je posuzovat a dokázat je i aktivně vyhledávat. Kvalitní práce s informacemi by ideálně měla patřit k dovednostem každého člověka, který chce fungovat v současné společnosti. O tom, jak prohlubovat a tříbit informační gramotnost u studentů středních škol, mluvil ve webináři Informační gramotnost: kam s ní Michal Černý, spoluautor vzdělávacího projektu ONLIFE.

Proč je nezbytné rozvíjet informační gramotnost

Michal Černý otevřel celý webinář vysvětlením, jak vlastně informační gramotnost sám chápe. Vnímá ji jako určitou schopnost kritickým způsobem pracovat s informacemi různého typu. Díky ní můžeme nacházet kvalitní informace, třídit je, abychom mohli participovat na společnosti, potřebujeme je, abychom nepodléhali hoaxům a mohli například i smysluplně volit. Tyhle dovednosti by se měly rozvíjet už během studia, a proto projekt ONLIFE cílí na studentky a studenty středních škol.

Středoškoláci totiž podle Michala Černého hledají svoji identitu a je to právě schopnost pracovat se zdroji, která v tom hledání může napomáhat hlavně těm, kteří žijí v narušených rodinných nebo těžkých socioekonomických podmínkách. Informační gramotnost navíc souvisí se schopností se učit a je prokázáno, že je tu souvislost mezi tím, jak jsou studenti informačně gramotní a jestli a jak zvládnou první ročník vysoké školy.

Informační gramotnost v kurikulu

Problematika a budování informační gramotnosti nemá v rámci kurikula vlastní předmět ani žádnou svoji konkrétně zaměřenou učebnici. Má různé styčné body i s mediální gramotností. Nejsilněji zasahuje do českého jazyka a informatiky. V prvním případě jde o rovinu pochopení sdělení a komunikačního aktu, o porozumění jako takové, ve druhém o vyhledávání informací nebo třeba i tvorbu nových digitálních objektů

Projekt ONLIFE

Projekt ONLIFE vzniká na Katedře informačních studií a knihovnictví na brněnské Masarykově univerzitě za podpory TAČR, a to ve spolupráci se středoškolskými učiteli a studenty tak, aby opravdu reflektoval jejich potřeby. Na začátku proto autoři projektu využili možnost ptát se středoškolských učitelů a studentů, co podle nich informační gramotnost je a má být. Takový postup brainstormingu Michal Černý velmi doporučuje i kvůli tomu, aby u nás nevznikala akademická práce odtržená od reality běžné výuky.

Výstupem projektu, pořád inovovaným a doplňovaným, je komukoli přístupný web naplněný různými typy materiálů. Autoři vyčlenili v rámci informační gramotnosti různá témata, např. mediální gramotnost, oblast kritické recepce textu, bezpečnost na internetu, zvládání základů výzkumné práce nebo dále to, jak, odkud a proč vůbec vhodně citovat, jak poznat hoax, jak podpořit studenty, aby se dokázali učit sami, nebo jak mohou středoškoláci pracovat se svým portfoliem. Všechny okruhy témat jsou přehledně zpracovány na webu, je tak možné se zaměřit jen na ta témata, která jsou ve vaší výuce aktuální nebo která vás osobně zajímají.

Materiály na webu

U všech oblastí jsou k dispozici různé typy materiálů. Jsou to např. studijní texty s mnoha odkazy, díky nimž lze povědomí o tématu rozšiřovat, motivační autorská videa, podcasty o informační gramotnosti na Spotify, prezentace k tématům, pracovní listy pro osobní potřebu studentů, materiály věnované aktivitám do hodin pro společnou práci, kvízy. Veškeré materiály se dají editovat, nejsou finální a v diskusi Michal Černý přímo vyzval k tomu, aby s nimi učitelé aktivně pracovali a dotvářeli je podle potřeb. Zcela vědomě se neodlišuje prostředí pro učitele a studenty, i to je jedna z cest vedoucích ke kvalitní informační gramotnosti.

U některých témat jsou i chatboty, které nevycházejí přímo z textů, ale pomocí příběhu motivují k plnění úkolů spočívajících ve vyhledávání informací. Autoři se snaží jednotlivá témata zpracovávat i formou mikrokurzů zaměřených na to nejpodstatnější a určených pro samostudium. Celý web používá jazyk srozumitelný pro středoškoláky, a to nejen gymnazisty, aby byly podklady této věkové skupině dobře přístupné. Základní texty budou přeloženy i do angličtiny.

Celý webinář zpracovaný do kurzu si můžete pustit zde.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram