23. února 2021
Katarina Kostolna

Vyzkoušejte Flipped Classroom nejen v hodinách jazyka!

Učitel, který je pro děti průvodcem a rádcem. To je Flipped Classroom neboli převrácená třída. Metoda, kdy děti aktivně spolupracují na své výuce. Její místo je nejen v klasické hodině, ale i v té distanční. Pro správnou implementaci musíte znát její pravidla a postupy. Celá metoda je založena na aktivaci studentů.  

Jak definovat Flipped Classroom neboli převrácenou třídu  

Základním bodem je pedagog, který je pozorovatelem. Vytvoří adekvátní materiály pro domácí přípravu. V hodinách na ně pak navazují aktivity. Příkladem může být video se zabudovanými otázkami, které bude učitel pokládat v kvízu na začátku hodiny. Podle výzkumů se 95 % studentů dokáže naučit stejné množství látky, a to i ve stejném stupni obtížnosti. To lze ale pouze v případě, že má každý  na zapamatování a pochopení učiva dostatek času podle svých potřeb. A především pokud má dostatek podpory. Domácí příprava toto snadno umožňuje.  

Jak vypadá hodina vedená metodou Flipped Classroom?  

Hodina by měla začít malým kvízem nebo aktivitou, při nichž učitel zjistí, jak si děti doma vedly. Velká chyba je, pokud začne učitel látku přednášet znova. Další částí by měla být diskuze nad probíranou látkou a její aplikace na reálném příkladu. Na to navazuje Skupinová práce, při níž jde učitel do pozadí a studenti pracují v malých skupinách. Následně dojde k prezentaci výstupů a poslední aktivitou je tzv. Exit Ticket. Pro ni můžete využít třeba aplikaci Socrative, kde žáci poskytnou reflexi k hodině. Napíšou, jak se cítili, co pochopili apod.  

Je třeba pamatovat, že zadané domácí učivo, na které se v hodině nenavazuje, není metodou převrácené třídy, ani převráceného učení. Tyhle pojmy nejsou stejné. K převrácenému učení dochází tehdy, když všechny aktivity navazují na domácí přípravu.   

Bloomova taxonomie v převrácené hodině 

Dochází k rozdělení pyramidy na 2 samostatné bloky. První dva stupně (pamatovat a pochopit) by měly probíhat doma. Vše ostatní už potom v samotné hodině. Důležité je rozlišit mimoškolní a školní prostředí. Co je pro pochopení a zapamatování látky důležité pro studenty v mimoškolním prostředí a co v tom školním? Obě prostředí jsou rozdílná. 

Nebojte se metodu vyzkoušet. Využívá se již více než 10 let. Je však potřeba dodržet doporučení a pravidla, aby metoda mohla úspěšně fungovat. Podívejte se na záznam webináře, kde vám energická Tereza Havránková (certifikovaná lektorka Apple Professional Development Trainer) předá vše, co sama využívá v převrácené třídě. Zároveň doporučí i aplikace, které využijete nejen ve Flipped Classroom. 

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram