28. listopadu 2022
Marta Štefanidesová

Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest 

O fenoménu sebepoškozování se toho již dnes mnoho ví, mnoho se o něm napsalo, mnoho se o něm řeklo a existuje také mnoho odborníků, na které je možné se ohledně sebepoškozování obrátit. Přesto není tento problém současné mládeže ani zdaleka snadno řešitelný. Existuje celá řada mladých lidí, kteří se točí v bludném kruhu, ačkoliv mají veškerou podporu, jakou mohou v této složité situaci dostat.  

Webinář učíme online 

Našeho webináře se zúčastnilo 155 posluchačů a posluchaček převážně z řad učitelů, pedagogů a školních psychologů. Z jejich dotazů v závěrečné diskusi je patrné, že se na svých školách se sebepoškozováním setkávají a bohužel u některých jednotlivců se tento problém táhne i několik let. To má pak vliv na celkovou atmosféru ve třídách a vyučující si s tím neví rady. 

Základem je správná komunikace 

Psycholožka a terapeutka Tamara Valešová představila problém sebepoškozování od samého základu. Dozvěděli jsme se, proč se děti poškozují, jak to dělají, jak to poznáme a také co můžeme z pozice pedagoga, rodiče nebo kamaráda v takové situaci dělat. Naprostým základem je to, jakým způsobem budeme s poškozujícím se dítětem o jeho problému hovořit, a v tom je největší přínos tohoto webináře. Tamara vždy vše doplnila konkrétními příklady toho, jak v komunikaci s dítětem postupovat. Velmi důležité je, aby učitel také pracoval s celou třídou, ve které se problém vyskytl. To už ale je mnohdy oříšek i pro zkušeného terapeuta, kterým většina z nás běžných učitelů není. Často se stává, že se žák s důvěrou svěří svému učiteli, ale nepřeje si, aby o problému byli informováni jeho rodiče. I pro tyto situace jsme dostali návod a cenné rady, jak na to. 

Jak sebepoškozování předcházet 

Samostatnou kapitolou je prevence sebepoškozování ve školách. Šíření osvěty o tomto tématu, pokud nebude provedeno správně, může totiž mít opačný efekt a bude mladé lidi navádět, aby se sebepoškozováním začali. 

Úmyslné zraňování vlastního těla je popisováno jako způsob, jak se vyrovnat s vnitřními emocemi a duševní bolestí, a je nejčastěji spojováno s osamoceností, nízkým sebevědomím, problémy v rodině nebo různými traumatickými zážitky. Lektorka Tamara říká, že to nejlepší, co můžeme v rámci prevence tohoto jevu dělat, je učit děti jiné a funkční strategie, jak se svými emocemi pracovat. Učit děti, jak zvládat stres, jak pečovat o své tělo, a to nejen o jeho fyzickou stránku, ale zejména tu duševní. A konečně také učit děti, jak o těchto věcech, zejména o svých pocitech, komunikovat. Tyto dovednosti jsou však ve školních osnovách stále většinou opomíjeny. Ačkoliv existuje například předmět nazvaný tělesná výchova, je zřejmé, že naučit se stoj spatný, kotrmelec a šplhat na laně už dnešním žákům k tomu, aby se cítili ve svém těle dobře, zkrátka nestačí. 

Kde se dozvím víc?

Pokud patříte mezi ty vyučující, pro které je téma sebepoškozování denním chlebem a chcete se dozvědět víc, pak jste tady správně. V naší videotéce najdete zpracovaný kurz, který vás provede jednotlivými kapitolami webináře. Kromě výše zmíněného bude řeč také o tom, jak takové poškozující se dítě integrovat do třídního kolektivu, co lze dítěti nabídnout jako náhradu za sebepoškozování, nebo jak pracovat s dítětem, které sebepoškozování používá jako nástroj manipulace a emočního vydírání. 

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram