19. února 2023
Nela Dostálová

Abaku – aritmetika pro 21. století 

Chcete změnit přístup žáků k matematice? Chcete žáky motivovat a podpořit u nich hravost a tvořivost? Vyzkoušejte metodu výuky Abaku a naučte žáky počítat rychleji, hlouběji a zábavněji. Metoda Abaku učí číst čísla a využívá tak schopnosti osvojené z výuky čtení a psaní rodného jazyka. Není to ale jen tak, chce to cvik. Motivaci dětí podpoří forma hry, pro kterou je tato metoda charakteristická. Metoda Abaku tak formou hry rozvíjí u žáků nejen aritmetické schopnosti, ale i jejich pozitivní vztah k matematice.  

Co je to metoda Abaku  

Abaku je metoda výuky početních schopností, která podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet aritmetické schopnosti. Stejně tak jako jste někdy hráli Scrabble nebo luštili křížovku, metoda Abaku se těmto hrám velice podobá. Místo skládání slov z písmen abecedy, používáte v metodě Abaku stejným způsobem čísla. Čísla si interpretujete pomocí znaků jako jsou znaménka, závorky a znaky operací a rovnosti. V abaku je příklad složen pouze z čísel a operace mezi nimi nejsou zobrazeny. Žáci tak libovolně manipulují s čísly a hledají v nich zákonitosti.  

Kde se můžeme s Abaku setkat 

S Abaku se můžete setkat i v běžném životě. Příkladem mohou být například auta, kde lze hledat zákonitosti v číslech jejich SPZ. V jiném případě lze hledat zákonitosti i na číslech tramvají, číslech popisných na domech či v datech. Děti tak můžete zabavit při cestě do školy či na procházce, ony si zároveň procvičují své matematické dovednosti. Časem tak děti samy čísla vnímají a sledují.

Využití metody Abaku

Metodu Abaku lze využít v několika formách. Například pomocí Abakových řad, které jsou tvořené jako řetězec čísel a žáci v nich hledají co nejvíce příkladů. Výhodou těchto řad je to, že se do nich dokáže zapojit celá třída. Bystřejší děti často v řadách hledají složitější matematické operace a ty jednodušší přenechávají těm, kteří jsou v matematice slabší a mají tak i oni dobrý pocit, že se na aktivitě podíleli. Další formou využití Abaku jsou Magnetická numera (tzv. MagNum), která jsou ve formě sady čísel na magnetické tabuli. Děti příklady tentokrát nehledají, ale rovnou si je sestavují z dostupných čísel. Mimo jiné se můžete setkat s Abaku kostkami, kdy vytváříte operace s náhodnými čísly, které padnou při hodu kostkami.   

 
Pokud vás Abaku metoda zaujala, neváhejte si pustit záznam webináře s paní Alenou Vávrovou. Lektorka nejprve nastíní, co je to metoda Abaku a uvede pár příkladů, kde se s Abaku můžete setkat v běžném životě. Následně vysvětlí princip Abakové řady, Magnetického numera a Abakových kostek. V závěru kurzu dojde i na doplňující dotazy od účastníků webináře. 

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram