07. prosince 2020
Anežka Müller

3 výhody Seesaw v online výuce

Seesaw je nástroj, který usnadňuje dálkové učení a pomáhá propojovat učitele, žáky i rodiče. Učitelé v Seesaw přímo reagují na odevzdané úkoly svých studentů, komunikují s rodiči a inspirují se v bohaté databance pracovních listů. Žáci kreativně zaznamenávají proces svého učení a rodiče své dítě přímo povzbuzují lajkováním a komentováním odevzdaných úkolů. A jak to celé funguje? 

1. Seesaw jako online portfolio učitelů i žáků

Studenti si v Seesaw portfoliu mohou ukládat svou práci, kterou pak jejich učitelé, rodiče i vrstevníci lajkují a komentují. Autentická zpětná vazba spolužáků motivuje studenty k podávání co nejlepších výkonů, povzbuzuje je k lepším výsledkům a nabádá ke kreativnímu zachycení učebního procesu. 

Spolužáci díky Seesaw i na dálku zůstávají v kontaktu, vidí veškeré odevzdané úkoly a navzájem se inspirují a učí jeden od druhého.

Proces učení mohou žáci zachytit mnoha způsoby. V Seesaw se dají natáčet videa, pořizovat fotografie, lze v něm také kreslit, vytvářet koláže, psát poznámky a různě tyto nástroje kombinovat. Studenti mohou například propojit nástroj kreslení s nahráváním hlasového záznamu a vysvětlit tak své myšlenky přímo. Kreativní nástroje a jejich kombinace umožňují studentům pracovat svobodně, rozvíjet kreativní myšlení a demonstrovat své učení jim nejpřirozenějším způsobem.

Seesaw využívají učitelé také jako online portfolio. Pracovní listy a úkoly, které si učitelé chtějí uchovat, se dají v Seesaw snadno archivovat a učitel tak má na jednom místě uspořádanou veškerou práci,  kterou dosud odvedl. 

V rozsáhlé knihovně pracovních listů mají učitelé možnost procházet nápady na zajímavé a zábavné zpracování právě probírané látky. Své originální pracovní listy mohou v Seesaw učitelé také rovnou vytvářet. 

Online portfolio se dá použít i mimo online výuku – třeba na archivaci třídních vzpomínek, fotek z výletů apod.

2. Seesaw je prostředí pro komunikaci učitele se žákem

Učitelé zadávají žákům úkoly přímo v Seesaw a zároveň zde mohou se svými studenty soukromě komunikovat o jejich odevzdaných pracích a progresu. Učitel má v Seesaw po ruce všechny studentem odevzdané práce a může tak zhodnotit, jak žák učebním procesem postupuje. 

Učitel také může v Seesaw jednotlivé studentovy příspěvky a úkoly konstruktivně komentovat a společně s žákem postupovat na dokončení prací a zvládnutí probírané látky, a to i na dálku. 

Seesaw je ideálním místem, kde spolu může učitel a žák komunikovat ohledně odevzdaných úkolů i vzdělávání samotného. 

3. Seesaw propojuje školu s rodinou

Rodiče mají možnost si v Seesaw kdykoliv během dne prohlížet odevzdané úkoly svých dětí, jednotlivé příspěvky komentovat a lajkovat a tím své děti zároveň i motivovat. Děti vidí zájem rodičů a cítí jejich podporu. 

Žáci přidávají do svého Seesaw portfolia nejen příspěvky, na které jsou hrdí, ale odevzdávají tu také úkoly, které jim zadal učitel. Díky tomu zůstávají rodiče v obraze a mají přehled o tom, jak se dítě učí.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram