11. února 2021
Katarina Kostolna

Učíme online se umístilo na 2. místě v prestižní soutěži EDUína

Cena za inovace ve vzdělávání, známá spíše jako EDUína, je každoročně vyhlašována už od roku 2013. Do soutěže může projekt nominovat kdokoliv. Do druhého kola se potom pravidelně dostává 10 finalistů, ze kterých odborná porota vybírá tři nejlepší.

Cena EDUína je každoroční soutěž, do které je nominováno až několik desítek projektů z oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Jejich kvalitu a přínos posuzuje sedmičlenná porota sestávající z odborníků na poli vzdělávání.

Ovšem nestačí mít jen dobrý nápad. Mezi posuzovanými kritérii je vedle praktického využití také aktuálnost, funkčnost nebo například udržitelnost. Právě tyto vlastnosti měly i vítězové letošního kola.

Jedním z finalistů v roce 2020 se stal i projekt Učíme online, o kterém se už několik měsíců hovoří napříč médii. Pod záštitou Česko.Digital od jara pomáhá školám, učitelům i studentům poradit si s nesnadnou výzvou, kterou distanční vzdělávání nepochybně představuje. Vedle pravidelných webinářů s praktickými tipy pro efektivnější online výuku zrealizovalo materiální pomoc školám a sociálně slabším rodinám se zajištěním vhodného technického vybavení.

Odborníci zasedající v komisi ocenili zejména aktuálnost tématu, rychlou a komplexní reakci na distanční vzdělávání, se kterým školy obvykle neměly žádné zkušenosti, a v neposlední řadě schopnost zajistit obrovský tým dobrovolníků, díky nimž má pomoc ještě větší dopad.

Proto ocenění nepatří pouze zakladatelům, ale také všem dobrovolníkům, kterých je v současnosti více než 600.

První místo obdržel projekt Buddies program online, který vytvořila Základní škola Smart. Cílem je propojit žáky 1. a 2. tříd se staršími studenty, kteří v roli dobrovolníků mohou mladším spolužákům pomoct se zvládnutím problematického učiva. Podpora probíhá v rámci půlhodinových online setkání.

Porota v tomto případě ocenila zejména podporu a rozvoj sociálních kontaktů, které považuje za stěžejní. Důležitá byla i aktuálnost tématu a skutečnost, že se projektem mohou velice snadno inspirovat i ostatní školy.

Na třetím místě se umístil projekt Zapojme všechny, na kterém se podílí organizace Člověk v tísni spolu s Národním pedagogickým institutem České republiky. Propojuje státní správu, neziskový sektor a vysoké školy, aby efektivně zprostředkoval doučování dětí, které jsou sociálně znevýhodněné. Právě tuto skutečnost porota ve svém výběru nejvíce zohlednila.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram