24. května 2022
Pavel Šnábl

Úvod do kybernetiky

Co je to kybernetika? Jaké jsou nejzásadnější objevy v tomto vědeckém oboru? A jaké výhody či nevýhody z těchto objevů plynou? Na tyto otázky vám odpoví profesor Michael Šebek.

Kdo je Michal Šebek

Michael Šebek je nejen profesor kybernetiky na ČVUT, ale i  zakladatel Robosoutěže pro střední a základní školy a hlavně neúnavný bojovník za změny ve vzdělání.

Pojmy

V první části webináře vás lektor nenásilně provede pojmy jako automatické řízení, zpětná vazba a stabilita. A to vše je k lepšímu pochopení doplněno i názornými příklady.

Propojení systémů

Po úvodním rozehřátí následuje další kapitola věnující se vzájemnému propojení systémů. Zjistíte také, kdy se v přírodě a ve společnosti projevuje Gaussovo rozdělení.

Umělá inteligence a strojové učení

V poslední kapitole je prostor pro umělou inteligenci a strojové učení. Vše je opět srozumitelně ukázáno na příkladech.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram