02. ledna 2023
Marta Štefanidesová

Dezinformace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

Kdo z nás běžných smrtelníků může s jistotou říct, že zcela rozumí tomu, co se v současné době děje na Ukrajině? Většina z nás chápe přinejmenším to, na které straně bychom měli stát, chceme-li podporovat demokratický vývoj světa. Najdou se však i takoví jedinci, kteří uvěřili dezinformacím a propagandě a problém nastává ve chvíli, kdy tímto jedincem je pedagogický pracovník, který tyto nepravdy předkládá svým žákům ve vyučování.  

O tom, co se na Ukrajině odehrává, jakou to má souvislost s minulými událostmi a jakou roli v tom hraje informační válka, hovořil v našem webináři Tomáš Řepa, vojenský historik působící na Univerzitě obrany, který se již 15 let děním na Ukrajině zabývá.

Historický kontext událostí

K lepšímu pochopení současné situace musíme nutně znát širší kontext historických událostí. Při poutavém vyprávění pana lektora jsem se znovu ocitla v hodinách dějepisu. Podnikli jsme exkurz k samotným kořenům vzniku ukrajinského nacionalismu, jehož nejznámějším a médii nejvíce skloňovaným představitelem je Stepan Bandera. Ten se stal symbolem ukrajinského odporu vůči všem, kteří jim bránili mít svůj vlastní stát. Dozvěděli jsme se, jak se v meziválečném období národ Ukrajinců ocitl v pasti ze strany Poláků i Rusů a jak se touha po samostatnosti, zápal a fanatismus ukrajinských povstalců zvýšili po okupaci nacisty. 

Nejznámější případy dezinformací

V průběhu druhé světové války došlo k události nazvané Volyňská řež, která se stala jedním z typických případů manipulace historickými fakty. Co se tehdy vlastně odehrálo? Jak je s touto událostí dnes nakládáno a jakou to má souvislost s aktuálním děním? I to jsme se dozvěděli v našem webináři.

Jak se bránit dezinformacím

Smyslem šíření dezinformací je rozdělení a rozkolísání společnosti. Dezinformace vyvolá emoce a náladu ve společnosti, a to je podstatné. Jestli je informace pravdivá a jak je to ve skutečnosti, po tom už se většinou nikdo nepídí. Jako příklad nekritického přebírání informací z nedůvěryhodných zdrojů Tomáš uvedl známý případ učitelky češtiny z Prahy 6, která ve své hodině předříkávala žákům ruskou propagandu a její studenti si ji při tom nahráli. Na závěr pak Tomáš hovořil o tom, jakým způsobem by měl člověk pracovat s informacemi tak, aby nepodléhal dezinformacím. 

Kurz Učíme online

Zajímá vás toto téma a chcete se dozvědět víc? Chcete zjistit, odkud se bere ta vytrvalost a houževnatost s níž momentálně Ukrajinci čelí invazi ruských vojsk? Jak se stalo, že radikální nacionalisté, kteří nechtěli nic víc než svůj vlastní stát, jsou dnes označováni za fašisty? A jak to nakonec dopadlo se Stepanem Banderou? Podívejte se na náš webinář, který jsme pro vás zpracovali do přehledného kurzu členěného do kapitol.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram