20. října 2022
Kristýna Fischerová

Úvod do umělé inteligence pro učitelky a učitele ZŠ

Zdroj: fotobanka Pixels.com

Umělá inteligence (zkr. AI, Artificial Intelligence) bezpochyby patří k buzzwordům dneška a zdá se už téměř nemožné vyhnout se jí – ať už v našem každodenním fungování, kdy si její přítomnost často ani neuvědomujeme, nebo třeba i v médiích. Svět se zkrátka mění a vypadá to, že umělá inteligence svou pozici do budoucna jen upevňuje, vždyť se do tohoto oboru každoročně investují obrovské peníze a je to jeden z nejvíce se rozvíjejících průmyslových oborů.

AI na školách?

Proč by se ale umělá inteligence měla vyučovat už na základních školách, když je to něco, co ani nezanedbatelná část dospělých neumí vysvětlit? Hned několik důvodů uvedla lektorka Eva Nečasová v rámci proběhlého webináře Úvod do umělé inteligence pro učitele a učitelky ZŠ. Například tedy proto, že AI přinese velkou změnu na pracovním trhu, třeba automatizaci a transformaci povolání. Současní žáci 2. stupně budou žít v úplně jiném světě, než máme dnes, a je třeba je na to připravit.

Kde se vzala umělá inteligence

Část webináře byla samozřejmě věnována i počátkům umělé inteligence, které sahají do 1. poloviny 20. století, do doby britského matematika Alana Turinga proslulého svou prací na prolomení válečného kódu Enigma. Zajímavým vývojem AI nás v krátkosti provedl lektor Herbert Ullrich. Řeč přišla samozřejmě i na známý šachový souboj mistra světa Garryho Kasparova a počítače Deep Blue, který Kasparova v roce 1996 dokázal porazit.  

Umělá inteligence a strojové učení

Pokud si nejste úplně jistí, že byste dokázali umělou inteligenci vysvětlit, pak vám doporučuji podívat se na záznam webináře. Věřím, že vám v tom pomůže stejně jako mně. Lektor Herbert Ullrich nás totiž po vývoji AI seznámil i se základním vymezením pojmů. Jeden z hlavních poznatků je to, že umělá inteligence je počítačový program, jenž napodobuje lidské rozhodování či myšlení, tedy zjednodušeně řečeno stroje, které se snaží myslet jako lidé. Podkategorií umělé inteligence je potom strojové učení, což znamená, že stroj se hledáním vzorců v datech učí řešit problémy podle toho, jak je už dříve vyřešili lidé.

Data kam se podíváš

Umělá inteligence a strojové učení jsou tedy závislé na datech, bez nich by zkrátka vůbec nefungovaly, a proto se práci s daty věnovala také další část webináře pod vedením Vojtěcha Jindry. V případě umělé inteligence mají data zcela zásadní význam, a tím spíše musíme myslet na to, zda se na ně opravdu můžeme spolehnout. Lidské chování zaznamenané v datech totiž může obsahovat celkem běžně se vyskytující předpojatost (i nevědomou). Pokud jsou tedy data, z nichž se umělá inteligence učí, jakkoliv předpojatá nebo nekvalitní, přenáší to onu předpojatost i do umělé inteligence a jejího rozhodování, což s sebou samozřejmě nese další problémy. Příklady takových situací lze vidět na webináři a jeden se týká například i něčeho, co použil snad už téměř každý uživatel internetu – Google překladače.

Etika umělé inteligence

Přirozeně tedy vyvstává otázka etiky umělé inteligence, jíž se také část webináře zabývala. Úvahy nad tím, nakolik jsou různé aspekty umělé inteligence etické, napadají snad každého, a je to rozhodně téma, jehož význam postupem času jen poroste.

Tím se vlastně vracíme na začátek a k zastřešujícímu tématu proběhlého webináře – ke školním dětem, které by měly být připravené nejen o otázkách etiky AI přemýšlet a informovaně diskutovat. Stejně je třeba, aby poznaly, co je umělá inteligence, kde kolem nás se nachází a co dokáže, jak ji využít, pochopit její limity a zaujmout k ní nějaký postoj. Jistě si říkáte, že to rozhodně nejsou malé úkoly. To vskutku nejsou, ale lektoři webináře je učitelům umí usnadnit a vytváří pro ně (nejen) v rámci aidetem.cz množství materiálů a podkladů, o které se s účastníky ochotně podělili.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram