14. března 2022
Renata Doubravová

Nová informatika na 2. stupni ZŠ

Bojíte se nové informatiky na ZŠ? Po zhlédnutí záznamu webináře Nová informatika na 2. stupni ZŠ se jí bát určitě přestanete.

Díky lektorce Štěpánce Baierlové získáte nový vhled do celé problematiky. 

Účastníci webináře měli možnost seznámit se s metodicky dobře zpracovanou problematikou, která byla doplněna inspirativními příklady a odkazy. V sestříhaném kurzu je pak možné zpětně tyto příklady znovu projít a vyzkoušet si je, popřípadě podle odkazů vyhledat další zajímavé úlohy. Celý večer se nesl v duchu vzájemné spolupráce a sdílení dobré praxe. Lektorka nejen předávala své bohaté zkušenosti, ale vyzývala k zapojení se do diskuze: „Já bych teď chtěla slyšet od vás, jak to děláte u vás ve škole,“ zaznělo ten večer z jejích úst opakovaně. A to je přesně to, co dělá naše webináře zajímavými. Účastníci k nám přicházejí, protože vědí, že zde mohou najít inspiraci a zároveň se pochlubit svou zkušeností, která může být přínosná pro ostatní. 

Na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení. Diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií. 

Štěpánka zde zmiňovala charakteristiku z RVP ZV a vtažením účastníků do děje webináře pak podtrhla tento velmi důležitý aspekt výuky. Většina přítomných se s chutí zapojila do řešení úlohy METRO a aktivně hledali a navrhovali různá řešení. Troufám si tvrdit, že pro většinu z nich to byla příprava na výuku. A o to jistě naší lektorce šlo nejvíc, podělit se o své zkušenosti, poskytnout materiály, rady a nápady. A povzbudit své kolegy a kolegyně, že opravdu není čeho se bát.

Veškeré další  informace zpracované do kurzu naleznete zde v naší videotéce. Vybírat můžete z jednotlivých kapitol, ty nejzajímavější jsou:

Digitální technologie – aktivity do výuky

Algoritmizace a programování

Data, informace a modelování

Informační systémy

Jak hodnotit novou informatiku

Jak začít u sebe s novou informatikou?

Kde brát inspiraci

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram