15. března 2021
Veronika Elznicová

Co provedou s výukou informatiky změny v RVP ZV?

Zveřejnění plánovaných změn Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vyvolalo nejen mezi odbornou veřejností rozporuplné pocity a spoustu otázek. Kde seženou školy tolik učitelů informatiky? Jak pracovat s nedostatkem vybavení? Podle jakých materiálů vyučovat? A proč se škrtá v jiných vzdělávacích oblastech? Na webináři jsme se s lektorkou Štěpánkou Baierlovou, učitelkou matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ Lerchova Sušice, věnovali tomu, proč jsou revize výuky informatiky nezbytné a jak je možné se na ně připravit.

Revize přichází v oblasti informatiky se třemi hlavními body – vznikem nového oboru Informatika, přidáním digitální kompetence mezi kompetence klíčové, a v důsledku toho škrty v jiných oblastech. K revizi dochází po více než 15 letech, aktuální znění je z roku 2005. Od té doby se řada věcí změnila – technologie, které jsou dostupné a které využíváme v každodenním životě. Již nyní patří mezi základní požadavky na trhu práce schopnost využívat k práci online nástroje, v blízké budoucnosti se dá očekávat u většiny profesí zapojení robotů. Z těchto důvodů je změna přístupu k výuce informatiky v nejbližší době nezbytná.

Jak se výuka změní?

Změní se v první řadě hodinová dotace. Z jedné hodiny na prvním stupni a jedné hodiny na druhém stupni se dostaneme na dotaci 2 + 4. Obsah výuky bude zaměřen na digitální technologie, na čtení a práci s daty či na programování. Obava, že bychom vychovávali generaci programátorů, je ale zbytečná. Hlavním cílem má být především rozvoj informatického myšlení, tedy schopnost hlubokého přemýšlení a zvládání úkolů rozdělením na dílčí aktivity, a dále porozumění principům digitálních technologií. 

Digitální kompetence se má rozvíjet ve všech předmětech. Dnešní doba tomu výrazně napomohla, učitelé si už na využívání online nástrojů i v jiných předmětech než v informatice zvykli. Výzvou ale bude dokázat tyto principy přenést také do prezenční výuky. 

Jak se na revizi připravit?

Pomoc školám přislíbilo MŠMT, tento program bude spuštěn od září 2021 a podpora by měla být jak materiální, tak metodická. V případě obsahové přípravy by měla každá škola vycházet ze svých současných podmínek a stavu výuky informatiky, neboť mnohé školy už jsou na revizi RVP velmi dobře připravené, a nebude tak u nich nutné provádět rozsáhlejší změny. Existuje řada vzdělávacích seminářů pro pedagogy, vznikají nové učebnice a další materiály stále přibývají. 

Řada škol se obává nedostatečné vybavenosti počítačových učeben. Chybí dobré počítače, programy, roboti. Mnoho informatických dovedností se dá ale rozvíjet i bez počítače, což dokazuje například informatická soutěž iBobr. Pro výuku robotiky je zase možné si alespoň pro začátek roboty vypůjčit nebo pracovat jen s jedním nebo dvěma roboty v hodině. 

Vzdělávání podle zrevidovaného RVP je na prvních stupních nutné od 1. září 2023, na druhých stupních od 1. září 2024. Některé školy však plánují začít už v příštím školním roce.

Chcete-li se o revizích ve výuce infomatiky dozvědět více, můžete se podívat přímo na web revize.edu.cz nebo si poslechnout záznam webináře.  

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram