06. března 2023
Aneta Augustinová

Nenásilná komunikace pro život - úvod

Nenásilná komunikace (z anglického překladu Nonviolent Communication – NVC) je model respektující komunikace, který pomáhá k porozumění a hledání řešení mezi účastníky komunikace. Tato komunikace respektuje potřeby všech zúčastněných stran a pomáhá vytvářet opravdové a vyrovnané vztahy. Nenásilná komunikace učí lidi otevřeně vyjadřovat svoje emoce a potřeby, postarat se o sebe, své hranice a zároveň druhým lidem neubližovat. 

Autor nenásilné komunikace

Autorem nenásilné komunikace je Marshall Bertram Rosenberg – americký psycholog, mediátor a učitel. Vyrůstal v neklidné čtvrti, kde si postupně vytvářel hluboký zájem o alternativní způsoby komunikace, které by se vyhýbaly násilné formě komunikace, kterou dennodenně zažíval. Díky tomuto zájmu vystudoval doktorát z klinické psychologie pod vedením Carla Ransom Rogerse. Životní zkušenosti a studium psychologie a religionistiky ho inspirovaly k rozvíjení metody nenásilné komunikace. Později se věnoval lektorování této metody napříč celým světem a mediátorské a konzultantské činnosti. Jeho nejznámější díla jsou Nenásilná komunikace: Řeč života; Nenásilná komunikace: Co řeknete změní váš svět; Nenásilná komunikace v praxi a Nenásilná komunikace a moc: V institucích, společnosti i rodině. Knihy jsou na trhu k dispozici v českém překladu a jsou doplněny o řadu cvičení a tipů do praxe.

Základní pilíře nenásilné komunikace

Nenásilná komunikace stojí na třech základních pilířích. Jsou jimi kontakt se sebou samým, upřímné sebevyjádření a empatie. Kontakt se sebou samým znamená schopnost zaměřit pozornost na vlastní emoce a potřeby. Zároveň kontakt se sebou zahrnuje kultivování vnitřní svobody v nakládání se svými emocemi a potřebami. Upřímné sebevyjádření znamená schopnost vyjádřit v komunikaci vše podstatné takovým způsobem, který budou ostatní lidé schopni slyšet a chápat. Empatie v tomto modelu vyjadřuje vytváření prostoru pro prožívání druhého člověka tak, aby se cítil slyšen, pochopen a brán vážně. Absolutním základem nenásilné komunikace je znalost základních potřeb, které jsou všem lidem vlastní, a snaha pochopit interakce mezi lidmi. Každý člověk má specifické vyjadřování svých potřeb, které se do komunikace promítá na vztahové rovině. Nenásilná komunikace učí člověka srozumitelnému vyjádření se tak, aby druzí skutečně pochopili, co potřebuje. Bez srovnání, hodnocení, moralizování a s vědomím vlastní odpovědnosti.

Webinář Nenásilná komunikace pro život

Jaké chyby v komunikaci máme naučené? Co způsobuje vnitřní kritik a jak se prakticky naučit zacházet s vlastními emocemi? Jak se tyto oblasti vlastně promítají do komunikace? Na to odpoví první díl semináře Nenásilná komunikace pro život. Seminář vede lektorka a koučka Nela Mátlová, která celoživotně pracuje s lidmi všech věkových kategorií. Zkušenosti má jako sociální pracovnice, lektorka rozvojových školení pro firmy, chůvy v dětských skupinách a sociální pracovníky. Věnuje se koučování s terapeutickým přesahem a meditaci. Lektorka učí lidi hledat hloubku a odpovědnost za svůj život pomocí práce s emocemi a vyjadřování vlastních potřeb, které se promítají do naší vzájemné komunikace. Na webináři se dozvíte, co je příčinami toho, že se lidé vyjadřují nesrozumitelně a neříkají, co říct ve skutečnosti chtějí. Uvědomíte si, co sami můžete dělat jinak, aby se vám lépe komunikovalo s partnery, děti, rodiči, klienty, s kolegy a dalšími. 

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram