29. prosince 2020
Kateřina Voláková

Barbora Kulhánková - Teorie versus praxe zavádění aplikace Google Classroom na Základní škole v Tišnově

Čtvrtý rozhovor proběhl v půlce srpna s paní Barborou Kulhánkovou ze Základní školy Tišnov v Jihomoravském kraji. Paní Kulhánková je zástupkyní ředitele pro druhý stupeň, učitelkou matematiky a zároveň pověřenou osobou v otázkách ICT. Situace tak pro ni byla velmi náročná i díky tomu, že školu na náměstí 28. října navštěvuje přibližně 900 žáků. Zvládli to však statečně a na následujících řádcích se dozvíte, jak plánují dále využívat Google prostředí nebo to, jak zvládli návrat části dětí do lavic.

Jak jste se dostali ke spolupráci s Učíme online?

Přestože jsme již využívali některé možnosti digitální komunikace, tak jsme v žádném případě nebyli připraveni na kompletní online výuku. Když bylo jasné, že výuka z domova nebude záležitostí několika týdnů, tak jsme hledali dlouhodobé řešení, které by bylo pro nás funkční. Díky doporučení jedné maminky z Klubu přátel školy jsme se dostali k panu Danieli Thaiszovi, Vašemu kolegovi z Učíme online. On nám významně pomohl zcentralizovat veškeré aktivity na Google Classroom, jelikož spousta učitelů s tímto nástrojem začala pracovat po vlastní ose. Doufám, že si to pan Thaisz přečte, protože bych mu chtěla moc poděkovat. Bez jeho pomoci bychom se trápili mnohem víc.

Jak probíhalo školení prostředí Google?

Školení bylo dvojí. S panem Thaiszem jsme udělali školení na téma aplikací Google a poté s Radovanem Jansou už přímo na Google Classroom. Oba tyto tréninky byly plošně pro všechny pedagogy. Jakožto odpovědná osoba za ICT v naší škole jsem pak fungovala jako pomocná ruka, když kolegové měli otázky či problémy. Pro představu, na naší škole máme 53 učitelů a přibližně 30 asistentů. Přestože si myslím, že Google je uživatelsky velmi přívětivý, tak to pro nás nebylo vůbec snadné.

A jak probíhalo samotné zavádění nástroje napříč školou?

Nejsložitější byla standardizace. Začalo to mravenčí prací s přenastavováním účtů do Google domény a pokračovalo to tím nejsložitějším, a  to navedením učitelů a žáků do Google Classroom. V nižších ročnících využívali někteří učitelé i program Škola v pyžamu a ten jsme nechali běžet i po zavedení Google Classroom. 

Zmínila jste nejmenší žáky. Jak probíhala komunikace s rodiči?

Bylo nám jasné, že rodičům musíme poskytnout veškerý servis, aby to měli co nejjednodušší. Bohužel ze začátku to nebylo úplně možné, ale myslím si, že se nám v rámci možností dařilo s rodiči dobře komunikovat. Tady nám pomohla aplikace Google Meet, díky které jsme mohli dělat něco na způsob třídních schůzek.

Využíval Google Meet také učitelský sbor mezi sebou?

Ano, skrz tento nástroj jsme organizovali pracovní porady včetně pedagogické rady k ukončení školního roku. Dokonce přemýšlíme o tom, že při naší velikosti bychom mohli Google Meet využívat pro interní komunikaci i v budoucnu.

Jak vypadala situace ve chvíli, kdy se děti částečně vracely do tříd?

Bylo to zmatené. Neodpustím si kritickou poznámku k formě komunikace Ministerstva školství vůči školám. Museli jsme jednat velmi překotně a rychle, jelikož se musela zajistit spousta organizačních a hygienických opatření. Co se týče samotné výuky, tam mnoho učitelů připravovalo materiály z domova jak pro žáky ve škole, tak  i pro online hodiny. Ve třídách byli s dětmi fyzicky asistenti vyučujících.  Při návratu do školy bylo potřeba brát ohled na ohrožené skupiny mezi učiteli i žáky, a proto i v této době byla distanční výuka upřednostňována.  Do školy chodili ti, co mohli a ti, kteří chtěli.

Jaké jsou plány do nového školního roku?

Určitě plánujeme pokračovat ve využívání Google Classroom. S kolegy si myslíme, že se díky tomu dostaneme během výuky ke věcem, ke kterým bysme se normálně nedostali. Například učitel žákům řekne, že podklady jsou nasdílené v Google prostředí a mohou se k tomu vrátit na příští hodině. Je to pro pedagogy opravdu velká výhoda mít veškeré podklady na jednom místě. Navíc pro člověka v mé pozici, je mnohem jednodušší využívat jeden sdílený digitální prostor pro přípravu individuálních vzdělávacích plánů, apod. 

Využívali jste, pro doplnění znalostí, také naše webináře Učíme nanečisto?

Jak moc je využívali kolegové bohužel nevím, ale já osobně jsem se několika přednášek zúčastnila. Má aprobace je matematika a tím, že jsem měla na starosti deváťáky i s přípravou na přijímací zkoušky, tak pro mě bylo velmi přínosné získat inspiraci od ostatních. Musím říct jednu věc. Spousta firem a organizací během karantény se snažila pomáhat a nabízela svá řešení či nástroje. Přestože to všichni mysleli dobře, tak toho najednou bylo tolik, že si člověk musel hodně vybírat, čeho se bude účastnit.


Velmi děkujeme paní Kulhánkové, že si povídala s námi o cestě jejich školy ke kompletní online výuce. O všech problémech i úspěších, které je potkaly. Každá škola je jedinečná ve svém přístupu k této nelehké situaci. Je však vidět, že aktivity projektu Učíme Online pomáhají a usnadňují přechod do online výuky pro ty, co pomoc potřebují.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram