12. ledna 2021

Jak nezabřednout na frontální výuce?

Online výuka započala rychlostí blesku. Nikdo by ani v tom nejdivočejším snu nečekal, že se v roce 2020 nastolí revoluční tempo digitalizace a technologického pokroku zrovna ve školství. Učitelé se tak museli obrnit vysokou dávkou tolerance a sebevzdělávání. 

Na 35. setkání v rámci webináře Aby online výuka nebyla jen frontální si učitelé vzájemně vyměnili své poznatky, zkušenosti či úskalí, se kterými se setkali během online výuky. V prvním podtématu se učitelé zamysleli nad tím, co jim během online hodin činilo největší úskalí. Každý z kantorů přinesl do debaty zajímavé podněty – ne každý učitel se tak setkal se stejnými potížemi jako jeho kolega z jiné školy. Učitele nejvíce trápil nedostatek osobního kontaktu, u mladších ročníků učitele online výuka omezovala v kontrole svých žáků – nemožnost nakouknutí do sešitu žáčka či jasnější vysvětlení látky. Některým učitelům scházela klasická tabule s křídou, jejíž funkci si však, do jisté míry, kompenzovali aplikacemi jako je Jamboard či sdílenými tabulemi. Problémy jako nedostatek soukromí žáka pro výuku, nedostatečné plnění úkolů nebo nesamostatnost žáka, kterou podtrhávali jeho rodiče (protože se online výuky účastnili společně se svým dítětem), byly útrapy na denním pořádku. 

Kromě externích aspektů, které jsou ze strany školy těžko ovlivnitelné, se učitelé zaměřili na to jak jednotlivé hodiny ozvláštnit. V první řadě je důležité nemít přehnaná očekávání, je tak lepší ze svých požadavků spíše slevit. Důležitou roli hraje připravenost před hodinou jako takovou – příprava technicky, aktivit, ale i přístupu do online classroomu. Pro začátek každé hodiny je dobré udělat prezenci a počet žáků si během dané výuky ohlídat. Aby se žáci nezačali během pár chvil nudit a za monitorem nezačali dělat zcela jiné aktivity, je nadmíru vhodné nejrůznější aktivity střídat – zapojit žáky do skupinových prací, nechat je vyluštit hádanku, zahrát si hru na styl Riskuj! nebo využít interaktivní aplikace stylu Mentimeter. 

S aktuální situací však můžeme doufat, že se s distanční výukou můžeme na chvíli rozloučit a žáci se tak alespoň před Vánocemi setkají se svými učiteli a kamarády v rámci školních budov. 

Projekt Učíme online je aktivitou dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
V rámci projektu Učíme online probíhá také Sbírka počítačů, do které se může zapojit každý. Momentálně se snažíme vybrat částku 300 000 Kč, která nám umožní distribuovat 500 počítačů do potřebných rodin.
Chci pomoct
Vybráno
100 172 Kč
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram