Revize RVP ZV

Aby to nebylo o Vás bez Vás!

Tato parafráze mě napadla po zhlédnutí záznamu webináře s názvem Revize RVP ZV, který jsme v Učíme online vysílali 5. ledna 2022. Byl to trochu netradiční webinář, možná spíš přednáška, přesto splňoval jedno důležité kritérium, které naše webináře Učíme nanečisto mají mít. Byl od učitelů učitelům! 

O velké revizi rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“) s nadšením hovořil Jan Jiterský, který nyní působí na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), ale svojí profesi učitele v sobě rozhodně nezapře. Perfektně ho doplňoval a celým večerem provázel Daniel Pražák, kterého z našich webinářů známe v roli lektora, nyní však usedl do moderátorského křesla a počáteční nervozita z toho úkolu či spíše výzvy, jak sám poznamenal, z něj spadla krátce po úvodních slovech.

Tito dva pánové představili činnosti a plány Expertního panelu, který vznikl na MŠMT 1. září 2021 a jehož jsou členy spolu s dalšími řediteli a učiteli, akademiky, zástupci pedagogických fakult a dalších osob, které se vzdělávání věnují, přemýšlí nad ním nebo ho realizují. A hned v úvodu bylo jasné, že revize RVP pro ně neznamená někomu něco vnutit, ale že chtějí o tomto důležitém tématu diskutovat, sbírat podněty, pomáhat, vysvětlovat všem tápajícím a hlavně se držet zásady, že to ani pro jednoho jediného učitele nesmí být „o nás bez nás“.

Celý webinář se nesl v duchu srozumitelného vysvětlení všech souvislostí, představení postupu, přístupu a časového horizontu určeného revizím RVP. Zazněla zde zmínka o připravovaném dokumentu Hlavní směry, což bude výsledek práce Expertního panelu a měl by se stát podkladem pro tvorbu samotného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. RVP ZV bude první vzdělávací program, který projde velkou revizí, další revize budou následovat a vycházet budou ze zkušeností získaných po zavedení nového RVP ZV. Například už nyní Expertní panel uvažuje o tom, že by RVP mohly mít digitální podobu, aby na školách odpadl při následné tvorbě ŠVP tisk a listování obsáhlým dokumentem. Proč se revize dělá, jak by měla proběhnout a k čemu by měla dospět, aby byla realizovatelná ve školách, jakou by měla mít podobu, a jak by mohly vypadat školní vzdělávací programy, to vše se dozvíte ze záznamu webináře nebo z kurzu, který jsme pro Vás připravili sestříháním do kratších úseků – kapitol:

Příprava velké revize RVP

Co se nyní děje

Kde najdete informace

Jak se zapojit

V kratších úsecích si můžete postupně poslechnout zajímavé povídání vedené lidskou řečí, lektor Jan Jiterský o sobě v prezentaci napsal, že je “překladatel” národního kurikula do srozumitelné řeči a tento „překladatelský“ přístup se nesl v průběhu celé přednášky i při závěrečném zodpovídání dotazů účastníků. 

Náš kurz v sobě skrývá poutavé vyprávění o bouřlivých diskuzích odborníků, o myšlenkách, které všem členům Expertního panelu běhají hlavou, ale i opakované výzvy k zapojení nečlenů panelu a prosba o podněty „z venku“. 

Tak co, zapojíte se? Nebo chcete, aby to bylo o Vás bez Vás?

WEBINÁŘ: FuckUp = základ učitelské profese?

Lektorkou tohoto kurzu FuckUp = základ učitelské profese? byla Mgr. Olga Kovaříková, Dis., Ph.D.. Učitelka na ZŠ Přerov nad Labem, kde vyučuje dějepis a hudební výchovu. Kromě toho je autorkou blogu Hravá dějeprava a aktivní muzikantka. 

Dokonalá hodina je zázrak

Učení se a chybování jsou spojené nádoby a jedno bez druhého se neobejde. Pokud jde ale o výkon učitelské profese, je často obtížné přijmout, že vaše hodiny nebudou vždy dokonalé. Lektorka Olga Kovaříková se s vámi podělí o svůj příběh, kdy se ve své praxi rozhodla přestat žáky v hodinách testovat a zkoušet. Dozvíte se, co ji k tomu vedlo, s jakými reakcemi se setkala a hlavně jaké aktivity místo toho chtěla do své výuky začlenit. Cesta k tomu byla totiž lemovaná spoustou chyb, omylů a průšvihů.

Co se v tomto webináři dozvíte?

To a mnohem víc se dozvíte právě v tomto webináři. Je plný praktických rad a tipů. Na konci přednášky nechybí ani prostor věnovaný dotazům pedagogů.

Webinář FuckUp = základ učitelské profese? byste rozhodně neměli minout! Klikněte SEM a přesvědčte se.

Webinář: Komunikace s rodiči

Dne 1.12.2021 proběhl webinář na téma Komunikace s rodiči. Jeho lektorkou byla Marika Kropíková, speciální pedagožka, lektorka, soudní znalkyně a poradkyně.

Proč je komunikace s rodiči tak důležitá?

Není pochyb o tom, že ve školním vzdělávání by měl mít učitel i rodič společný zájem - žáka a jeho rozvoj a bezpečí. Bohužel komunikace mezi těmito stranami neprobíhá vždy dostatečně. Do hry zde vstupují různá očekávání, představy, práva a povinnosti rodičů i pedagogů. Ve výsledku tak vznikají nedorozumění, která, pokud nejsou řešena, mohou přerůst v konflikty.

Těmto konfliktům může předejít pouze důsledná komunikace podle předem vyjasněných pravidel.  A o nich tento webinář je.

Co se zde dozvíte?

To a mnohem víc se dozvíte právě v tomto webináři. Je plný praktických rad a tipů, podložených dlouholetou praxí lektorky. Na konci přednášky najdete více jak 30 minut věnovaných dotazům pedagogů.

Webinář Komunikace s rodiči byste rozhodně neměli minout! Klikněte SEM a přesvědčte se.