Revize RVP ZV

Aby to nebylo o Vás bez Vás!

Tato parafráze mě napadla po zhlédnutí záznamu webináře s názvem Revize RVP ZV, který jsme v Učíme online vysílali 5. ledna 2022. Byl to trochu netradiční webinář, možná spíš přednáška, přesto splňoval jedno důležité kritérium, které naše webináře Učíme nanečisto mají mít. Byl od učitelů učitelům! 

O velké revizi rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“) s nadšením hovořil Jan Jiterský, který nyní působí na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), ale svojí profesi učitele v sobě rozhodně nezapře. Perfektně ho doplňoval a celým večerem provázel Daniel Pražák, kterého z našich webinářů známe v roli lektora, nyní však usedl do moderátorského křesla a počáteční nervozita z toho úkolu či spíše výzvy, jak sám poznamenal, z něj spadla krátce po úvodních slovech.

Tito dva pánové představili činnosti a plány Expertního panelu, který vznikl na MŠMT 1. září 2021 a jehož jsou členy spolu s dalšími řediteli a učiteli, akademiky, zástupci pedagogických fakult a dalších osob, které se vzdělávání věnují, přemýšlí nad ním nebo ho realizují. A hned v úvodu bylo jasné, že revize RVP pro ně neznamená někomu něco vnutit, ale že chtějí o tomto důležitém tématu diskutovat, sbírat podněty, pomáhat, vysvětlovat všem tápajícím a hlavně se držet zásady, že to ani pro jednoho jediného učitele nesmí být „o nás bez nás“.

Celý webinář se nesl v duchu srozumitelného vysvětlení všech souvislostí, představení postupu, přístupu a časového horizontu určeného revizím RVP. Zazněla zde zmínka o připravovaném dokumentu Hlavní směry, což bude výsledek práce Expertního panelu a měl by se stát podkladem pro tvorbu samotného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. RVP ZV bude první vzdělávací program, který projde velkou revizí, další revize budou následovat a vycházet budou ze zkušeností získaných po zavedení nového RVP ZV. Například už nyní Expertní panel uvažuje o tom, že by RVP mohly mít digitální podobu, aby na školách odpadl při následné tvorbě ŠVP tisk a listování obsáhlým dokumentem. Proč se revize dělá, jak by měla proběhnout a k čemu by měla dospět, aby byla realizovatelná ve školách, jakou by měla mít podobu, a jak by mohly vypadat školní vzdělávací programy, to vše se dozvíte ze záznamu webináře nebo z kurzu, který jsme pro Vás připravili sestříháním do kratších úseků – kapitol:

Příprava velké revize RVP

Co se nyní děje

Kde najdete informace

Jak se zapojit

V kratších úsecích si můžete postupně poslechnout zajímavé povídání vedené lidskou řečí, lektor Jan Jiterský o sobě v prezentaci napsal, že je “překladatel” národního kurikula do srozumitelné řeči a tento „překladatelský“ přístup se nesl v průběhu celé přednášky i při závěrečném zodpovídání dotazů účastníků. 

Náš kurz v sobě skrývá poutavé vyprávění o bouřlivých diskuzích odborníků, o myšlenkách, které všem členům Expertního panelu běhají hlavou, ale i opakované výzvy k zapojení nečlenů panelu a prosba o podněty „z venku“. 

Tak co, zapojíte se? Nebo chcete, aby to bylo o Vás bez Vás?

Jaké výhody vidí KINDRED v darování své vyřazené techniky?

Společnost KINDRED propojuje data a technologie, zaměřuje se na vývoj softwarových systémů a datovou expertízu. Navrhují řešení digitální transformace marketingového businessu jak pro nadnárodní korporace, tak i pro lokální klienty. Právě proto mají s Česko.Digital společných mnoho témat, jako například zlepšování vize budoucnosti pomocí technologií a hledání inovativních řešení. S dávkou solidarity a empatie vidí KINDRED v darování své vyřazené techniky pro projekt Učíme online několik výhod – i pro jejich společnost.

Jak jste se o Sbírce počítačů organizované v rámci projektu Učíme Online dozvěděli?

O projektu nás informovala naše kolegyně Kristýna Turner, která pro vaši organizaci pracuje jako dobrovolník. (Kristýna působí v Česko.Digital na pozici marketingového koordinátora).

Proč jste se do Sbírky počítačů rozhodli zapojit a techniku darovat? 

Rádi podpoříme vzdělávání dětí a když se naskytla možnost pomoci, neváhali jsme. Jsme si vědomi toho, že ne každé dítě/student má, z různých důvodů, přístup k potřebné technice, která je pro vzdělávání klíčová. Zvláště v době pandemie Covid-19 se ukázalo, jaký je nedostatek techniky v domácnostech či školách. Společnost KINDRED se vzhledem ke svému zaměření na návrh a vývoj softwarových systémů a správu a rozvoj marketingových platforem bez techniky také neobejde a tak se umíme do takové situace vcítit.

Máte předchozí zkušenosti s darováním techniky? A pokud ano, darujete vyřazenou techniku pravidelně nebo tuto aktivitu plánujete?

Techniku jsme ještě nedarovali. Toto je první příležitost, která se nám naskytla a budeme v tom rádi pokračovat. Věnovali jsme 6 kvalitních notebooků a 4 monitory a věříme, že pomohou v úspěšném zvládání studia.

Co byste chtěli vzkázat ostatním firmám, které nemají zkušenosti s darováním a co byste jim doporučili? 

Jednání s Česko.Digital bylo velmi snadné, byli velmi nápomocni v procesu darování a celkově vše proběhlo hladce a rychle. Někoho obdarovat je obecně příjemný pocit a když je to navíc napojeno na tak důležitou oblast jako je vzdělávání dětí, je to vlastně skvělá investice do budoucnosti. Dalším bonusem je fakt, že darováním techniky, která je plně funkční, ale již nevyhovuje potřebám firmy, se prodlouží její životnost a zamezí se tak zbytečné likvidaci.

Vyřazená technika KINDRED, 6 kvalitních notebooků a 4 monitory putovaly do organizace Romea, která dlouhodobě podporuje romské studenty SŠ, VOŠ a VŠ stipendijním programem. Děkujeme KINDRED za skvělý přístup a za oboustranně přínosnou spolupráci.