Revize RVP ZV

Aby to nebylo o Vás bez Vás!

Tato parafráze mě napadla po zhlédnutí záznamu webináře s názvem Revize RVP ZV, který jsme v Učíme online vysílali 5. ledna 2022. Byl to trochu netradiční webinář, možná spíš přednáška, přesto splňoval jedno důležité kritérium, které naše webináře Učíme nanečisto mají mít. Byl od učitelů učitelům! 

O velké revizi rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“) s nadšením hovořil Jan Jiterský, který nyní působí na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), ale svojí profesi učitele v sobě rozhodně nezapře. Perfektně ho doplňoval a celým večerem provázel Daniel Pražák, kterého z našich webinářů známe v roli lektora, nyní však usedl do moderátorského křesla a počáteční nervozita z toho úkolu či spíše výzvy, jak sám poznamenal, z něj spadla krátce po úvodních slovech.

Tito dva pánové představili činnosti a plány Expertního panelu, který vznikl na MŠMT 1. září 2021 a jehož jsou členy spolu s dalšími řediteli a učiteli, akademiky, zástupci pedagogických fakult a dalších osob, které se vzdělávání věnují, přemýšlí nad ním nebo ho realizují. A hned v úvodu bylo jasné, že revize RVP pro ně neznamená někomu něco vnutit, ale že chtějí o tomto důležitém tématu diskutovat, sbírat podněty, pomáhat, vysvětlovat všem tápajícím a hlavně se držet zásady, že to ani pro jednoho jediného učitele nesmí být „o nás bez nás“.

Celý webinář se nesl v duchu srozumitelného vysvětlení všech souvislostí, představení postupu, přístupu a časového horizontu určeného revizím RVP. Zazněla zde zmínka o připravovaném dokumentu Hlavní směry, což bude výsledek práce Expertního panelu a měl by se stát podkladem pro tvorbu samotného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. RVP ZV bude první vzdělávací program, který projde velkou revizí, další revize budou následovat a vycházet budou ze zkušeností získaných po zavedení nového RVP ZV. Například už nyní Expertní panel uvažuje o tom, že by RVP mohly mít digitální podobu, aby na školách odpadl při následné tvorbě ŠVP tisk a listování obsáhlým dokumentem. Proč se revize dělá, jak by měla proběhnout a k čemu by měla dospět, aby byla realizovatelná ve školách, jakou by měla mít podobu, a jak by mohly vypadat školní vzdělávací programy, to vše se dozvíte ze záznamu webináře nebo z kurzu, který jsme pro Vás připravili sestříháním do kratších úseků – kapitol:

Příprava velké revize RVP

Co se nyní děje

Kde najdete informace

Jak se zapojit

V kratších úsecích si můžete postupně poslechnout zajímavé povídání vedené lidskou řečí, lektor Jan Jiterský o sobě v prezentaci napsal, že je “překladatel” národního kurikula do srozumitelné řeči a tento „překladatelský“ přístup se nesl v průběhu celé přednášky i při závěrečném zodpovídání dotazů účastníků. 

Náš kurz v sobě skrývá poutavé vyprávění o bouřlivých diskuzích odborníků, o myšlenkách, které všem členům Expertního panelu běhají hlavou, ale i opakované výzvy k zapojení nečlenů panelu a prosba o podněty „z venku“. 

Tak co, zapojíte se? Nebo chcete, aby to bylo o Vás bez Vás?