Jak budovat učící se komunitu

Kolegiální spolupráce je důležitá v každém oboru. V akademickém oblasti tomu není jinak. V tomto webináři se společně s lektorem Alešem Kozákem podíváte na společné učení v prostředí pedagogického sboru. Ukážeme si nejen výhody tohoto přístupu, ale také jeho nevýhody a úskalí.

Spolupráce

V kurzu se budou probírat komplexnější pohledy na spolupráci, ať už se jedná například o hospitace nebo párové učení. Také se dozvíte o nejčastějších problémech a jak jim předcházet.

Příklady z praxe

Část přednášky se také zaměří na diskuzi a příklady přímo z praxe pro co nejbližší pohled na věc.

Cíl

Co vám webinář přinese:

- naleznete inspiraci v jednotlivých metodách kolegiální spolupráce

- ujasníte si, jak si stojí vaše škola a pro jaké pozitivní změny je v ní prostor

- zjistíte, jak můžete budovat kulturu školy, která podporuje vzájemné učení pedagogů

Webinář naleznete v naší videotéce.

Webinář: Komunikace s rodiči

Dne 1.12.2021 proběhl webinář na téma Komunikace s rodiči. Jeho lektorkou byla Marika Kropíková, speciální pedagožka, lektorka, soudní znalkyně a poradkyně.

Proč je komunikace s rodiči tak důležitá?

Není pochyb o tom, že ve školním vzdělávání by měl mít učitel i rodič společný zájem - žáka a jeho rozvoj a bezpečí. Bohužel komunikace mezi těmito stranami neprobíhá vždy dostatečně. Do hry zde vstupují různá očekávání, představy, práva a povinnosti rodičů i pedagogů. Ve výsledku tak vznikají nedorozumění, která, pokud nejsou řešena, mohou přerůst v konflikty.

Těmto konfliktům může předejít pouze důsledná komunikace podle předem vyjasněných pravidel.  A o nich tento webinář je.

Co se zde dozvíte?

To a mnohem víc se dozvíte právě v tomto webináři. Je plný praktických rad a tipů, podložených dlouholetou praxí lektorky. Na konci přednášky najdete více jak 30 minut věnovaných dotazům pedagogů.

Webinář Komunikace s rodiči byste rozhodně neměli minout! Klikněte SEM a přesvědčte se.

Hravě, poučně a česky. Tohle všechno Tablexia naplno splňuje.

Tablexia se prezentuje jako moderní vzdělávací hra pro žáky 2. stupně základní školy, kteří trpí dyslexií.

Autorem této zajímavé aplikace je sdružení CZ.NIC a má sloužit jako doplněk k výuce.

Z osobní zkušenosti mohu říct, že hru si užijí i mladší děti. Syn (10 let) je v páté třídě, dcera (9 let) ve třetí a nemají vůbec problém se v aplikaci vyznat a minihry hrát. I když autoři sami upozorňují, že pro mladší hráče mohou být některé úrovně už moc složité.

Při prvním zapnutí si dítě vyplní svůj profil, do kterého se ukládá jeho postup a výsledky. Není problém mít na jednom zařízení více účtů. Tím pádem je pro rodiče a hlavně pedagogy jednoduché od sebe výsledky jednotlivých dětí odlišit.

Tablexia nabízí pěknou řádku miniher, které se vždy zaměřují na specifickou oblast kognitivních schopností. Hráč tak má možnost věnovat se jenom těm oblastem, které mu dělají problém a na kterých by chtěl pracovat.

Podle vlastních zkušeností mohu potvrdit, že zmíněné hry děti baví a ani jim nepřijde, že se učí. Autoři také přikládají šikovnou encyklopedii o základních pojmech dyslexie a jak s ní pracovat. Encyklopedii vytvořila PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Tablexia je dostupná zdarma bez jakýchkoli reklam. Je k dispozici pro zařízení android, iOS, MacOS, Windows a Linux.

Jaké výhody vidí KINDRED v darování své vyřazené techniky?

Společnost KINDRED propojuje data a technologie, zaměřuje se na vývoj softwarových systémů a datovou expertízu. Navrhují řešení digitální transformace marketingového businessu jak pro nadnárodní korporace, tak i pro lokální klienty. Právě proto mají s Česko.Digital společných mnoho témat, jako například zlepšování vize budoucnosti pomocí technologií a hledání inovativních řešení. S dávkou solidarity a empatie vidí KINDRED v darování své vyřazené techniky pro projekt Učíme online několik výhod – i pro jejich společnost.

Jak jste se o Sbírce počítačů organizované v rámci projektu Učíme Online dozvěděli?

O projektu nás informovala naše kolegyně Kristýna Turner, která pro vaši organizaci pracuje jako dobrovolník. (Kristýna působí v Česko.Digital na pozici marketingového koordinátora).

Proč jste se do Sbírky počítačů rozhodli zapojit a techniku darovat? 

Rádi podpoříme vzdělávání dětí a když se naskytla možnost pomoci, neváhali jsme. Jsme si vědomi toho, že ne každé dítě/student má, z různých důvodů, přístup k potřebné technice, která je pro vzdělávání klíčová. Zvláště v době pandemie Covid-19 se ukázalo, jaký je nedostatek techniky v domácnostech či školách. Společnost KINDRED se vzhledem ke svému zaměření na návrh a vývoj softwarových systémů a správu a rozvoj marketingových platforem bez techniky také neobejde a tak se umíme do takové situace vcítit.

Máte předchozí zkušenosti s darováním techniky? A pokud ano, darujete vyřazenou techniku pravidelně nebo tuto aktivitu plánujete?

Techniku jsme ještě nedarovali. Toto je první příležitost, která se nám naskytla a budeme v tom rádi pokračovat. Věnovali jsme 6 kvalitních notebooků a 4 monitory a věříme, že pomohou v úspěšném zvládání studia.

Co byste chtěli vzkázat ostatním firmám, které nemají zkušenosti s darováním a co byste jim doporučili? 

Jednání s Česko.Digital bylo velmi snadné, byli velmi nápomocni v procesu darování a celkově vše proběhlo hladce a rychle. Někoho obdarovat je obecně příjemný pocit a když je to navíc napojeno na tak důležitou oblast jako je vzdělávání dětí, je to vlastně skvělá investice do budoucnosti. Dalším bonusem je fakt, že darováním techniky, která je plně funkční, ale již nevyhovuje potřebám firmy, se prodlouží její životnost a zamezí se tak zbytečné likvidaci.

Vyřazená technika KINDRED, 6 kvalitních notebooků a 4 monitory putovaly do organizace Romea, která dlouhodobě podporuje romské studenty SŠ, VOŠ a VŠ stipendijním programem. Děkujeme KINDRED za skvělý přístup a za oboustranně přínosnou spolupráci.

Víte, že polovina duševních onemocnění u dětí se projeví před jejich 14. narozeninami?

Právě proto je tu Safezóna. První jednotný digitální prostor pro podporu duševní pohody dětí v těžkých životních situacích. Zaměřili jsme se na starší žáky druhého stupně základních škol a pod jednu střechu spojujeme odborníky, kteří této cílové skupině pomáhají. Děti se tak dostanou k ověřeným informacím na pár kliků. Bezpečně a přehledně. 

Vybrali jsme 15 nejpalčivějších situací, které děti prožívají. Provázíme je celým procesem, od pojmenování, toho, co prožívají až po návštěvu odborníka. Přinášíme jim srozumitelné informace, garantované experty v oboru. V budoucnu plánujeme zapojit do projektu další cílové skupiny, které mohou dětem v jejich obtížných situacích značně pomoci, ať už to jsou rodiče, učitelé či vedoucí zájmových kroužků.

Kompletní informace o projektu a jeho vývoji najdete v článku na našem blogu

Podpořte děti ve studiu v zahraničí

Možnost vyjet studovat do ciziny je pro mladého člověka nesporně formující zkušeností a konkurenční výhodou na celý život. Studium v zahraničí dodá náctiletým větší sebevědomí i samostatnost, zlepší angličtinu, otevře nové obzory a připraví je na život jako málokterá jiná aktivita.
Tuto zkušenost si mohou „vyzkoušet“ již na střední škole. A přitom nemusí jít o nadměrnou zátěž pro rodinný rozpočet. Existují totiž různá stipendia, která lze využít na financování pobytu v zahraničí.

Zažít rok na střední škole v USA a dva roky ve Velké Británii umožňuje například program ASSIST & HMC, který v České republice zajišťuje nadace Bakala Foundation. Jedná se o stipendijní program, který pro studenta zajistí výběrovou střední školu a zároveň pokryje většinu nákladů s pobytem spojených. Je určen českým studentům 1. a 2. ročníků středních škol s dobrou znalostí angličtiny a velmi dobrými studijními výsledky; jedno ze stipendií je dostupné i žákům 9. tříd základní školy.

„Studium v zahraničí již na střední škole je pro mladé lidi obrovskou výhodou. Poznají novou zemi a kulturu, s níž souvisí i odlišný způsob vzdělávání. Studenti si většinou pochvalují velmi praktický a zážitkový styl výuky, který vede k podpoře kritického myšlení, kreativního řešení problémů a schopnosti konsenzu, což jsou dovednosti, které v budoucnu hojně využijí,“ říká Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation, která stipendia zajišťuje ve spolupráci se zahraničními asociacemi ASSIST a HMC.

Role učitele je důležitá

Jaká je role učitele v žádosti o stipendium? Jsou vlastně dvě. Ta první často pramení z nedůvěry studentů v sebe samé. Uvítají od svého učitele podporu a ujištění, že žádost o stipendium není žádná věda či něco nedosažitelného, a že by se rozhodně měli zkusit přihlásit. Absolventi programu se shodují, že jim mnoho dalo i samotné výběrové řízení, ať už to bylo utřídění myšlenek v motivační eseji, která je součástí přihlášky, anebo výběrový pohovor v angličtině jako dobrá průprava na další důležité pohovory v jejich životě.

Druhou nezastupitelnou rolí pedagoga jsou doporučující dopisy. Stipendijní program ASSIST & HMC vyžaduje hned tři – od třídního učitele, učitele angličtiny a učitele matematiky. Jejich doporučení v angličtině mají při výběrovém řízení velkou váhu. Pokud student v přihlášce uvede váš kontakt, obdržíte elektronický formulář s instrukcemi, jak doporučení napsat. Není vůbec třeba se této role obávat. Pokud nebudete šetřit chválou a nezapomenete zmínit konkrétní případy a situace, které doloží, že je student vhodným uchazečem o stipendium, splníte svou úlohu na jedničku.

Stipendium pokryje většinu nákladů

Přestože studium v zahraničí je finančně náročnější než v Česku, pro rodiče mladých zájemců to nemusí znamenat nepřekonatelný problém. Stipendium ASSIST & HMC plně pokryje veškeré náklady na školné, stravu a ubytování po celou dobu pobytu – a to buď v hostitelských rodinách nebo na škole internátního typu. Na rodině studenta je pak pokrytí ostatních výdajů jako jsou doprava, pojištění, vízum, kapesné nebo administrativní poplatek partnerským společnostem ASSIST a HMC. Pobyt tak pro rodiče studenta není zcela zdarma, ale je neporovnatelně levnější, než kdyby jej celý financovali sami.

Pro studenty, kteří prokáží finanční potřebu, nabízí ASSIST tzv. sponzorované stipendium, kde rodina studenta hradí jen administrativní poplatek a náklady na vízum.

Přihlášky jsou otevřené do 1. prosince

Stipendijním programem za dobu jeho existence prošlo již více než 300 českých studentů a studentek. Jak říká jedna z absolventek, Kateřina Kuthanová, která absolvovala rok na soukromé střední škole v USA a nyní pokračuje se svou třídou ve třetím ročníku pražského gymnázia: „Studium v zahraničí všem doporučuji. Je to super zážitek a naučíte se nejen o jiné kultuře, ale i o vás samotných.“

Přihlášky na středoškolská stipendia ASSIST & HMC jsou otevřeny do 1. prosince 2021 na této adrese.

A co dál

„Studium v zahraničí je pro středoškoláky neocenitelnou zkušeností, ať už se následně rozhodnou studovat na české univerzitě nebo budou chtít pokračovat na vysoké škole v zahraničí,“ říká Václav Pecha z nadace Bakala Foundation. Ať tak či tak, pobyt na střední škole v cizině je vždy výhodou. A pokud se studenti rozhodnou pokračovat v zahraničí studiem vysoké školy, i zde nabízí nadace finanční pomoc. Stipendijní program Scholarship je určen studentům ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách. V tomto případě už si student sám vybírá vysokou školu a zajišťuje veškerou administrativu spojenou s přijetím na ni, stipendium však nabízí významnou finanční podporu, aby mohl student svůj sen realizovat. Nadace nabízí také bezplatné poradenství a info přednášky na téma studium v zahraničí.

Přihlášky na univerzitní stipendia Scholarship 2022 budou otevřeny od 16. listopadu 2021 do 18. ledna 2022 na stránkách nadace.

Příspěvek vznikl ve spolupráci s Bakala Foundation.

Možná jen kapka v moři – ale moc důležitá. Česká spořitelna přispěla technikou do Sbírky počítačů

Pro Českou spořitelnu je důležitým posláním zlepšovat a inovovat vzdělávání a školství, proto v minulém roce díky své Nadaci podpořili celý projekt Učíme online. Snažili se ale najít i nový život své vyřazené technice. Kolik notebooků darovali a jaká je jejich vize pro zlepšování podmínek státního vzdělávání?

Nadace České spořitelny se zaměřuje na podporu a rozvoj učitelské profese a vzdělávacích programů jako Učitel naživo nebo Elixír do škol. Právě proto věří, že prosperující společnost vede skrz budování sebevědomí a rozvíjení svého potenciálu. Láska k učení a získávání nových poznatků je toho součástí. 

Nejen v době, kdy distanční výuka proměnila charakter povinné školské docházky v povinné školní přihlášení, je inkluzivní přístup k počítačům jedna ze skvělých možností jak pomoci. Česká spořitelna tak činí pravidelně. „Pokud mají firmy možnost darovat výpočetní techniku, není nic jednoduššího,“ vyzývá Lucie Ellingerová, manažerka komunikace Nadace České spořitelny.

Do Sbírky počítačů předala ve 3 darovacích vlnách již více jak 350 notebooků a plánují toto číslo postupně navyšovat. „Tyto darované notebooky jsou vzhledem k jejich stáří v dobrém stavu. Je vidět, že byly nejen pravidelně servisované, ale před darem ještě prošly výstupní kontrolou. Poruchových kusů je tedy minimální množství,“ říká dobrovolnický koordinátor sbírky Pavel Šnábl a dodává: „Díky tomu můžeme tyto notebooky velice rychle předat tam, kde jsou potřeba. Děkujeme.

Webinář: Jak podpořit tvořivost dětí

3 tipy, jak podpořit tvořivost dětí v online výuce

Asi není nutné opakovat, že online výuka už je pro každého vyčerpávající. Možná Vám docházejí nápady, děti se přestávají soustředit a s jarním počasím to s největší pravděpodobností bude ještě horší. Co kdyby ale existoval způsob, jak děti více vtáhnout do výuky a zároveň se vyhnout zdlouhavé přípravě? 

Přestaňte je učit

To je možná trochu zavádějící. Vaše role učitele je nenahraditelná, ale na druhou stranu děti hrají ve vzdělávání nemenší roli. Skutečnost, že vás mohou na chvíli částečně nahradit, je určitě motivuje. 

Úroveň znalostí jednotlivých žáků rozhodně není srovnatelná. Někteří se zajímají o pravěk, jiní rádi tráví čas na zahrádce nebo dokáží poznat velké množství ptáků jen podle jejich zpěvu. Využijte to ve výuce a nechte je, aby svoje znalosti předali ostatním. 

Tento způsob uplatníte ve všech hodinách. I kdyby ve vaší třídě nebyl žák, který toho o probíraném tématu ví víc než ostatní, všichni do jednoho mají nějaký nápad nebo představu. Nechte je, aby svoje myšlenky prezentovali a potom o nich společně hovořte. 

Nechte je pracovat v týmu

Týmová práce je kreativní sama o sobě. Není problém ji využít i pro žáky z nižších ročníků. Sami společně vyzkoušejte, jaká forma vám všem bude vyhovovat. Používáte například některý z programů a žáci do toho zasahují vám i svým spolužákům? Nebo se navzájem překřikují? Zarazte je, ale jen na chvíli. 

Jakmile si získáte jejich pozornost, nemusíte se vrátit k monotónímu výkladu. Zeptejte se svých žáků, jak se jim spolupráce s ostatními líbila. Vadilo jim něco? Určitě se o to s vámi podělí a vytvoří tak základ pro pravidla skupinové práce. Velkým rozdílem je to, že jakmile je sami vytvoří, budou si je nejenom pamatovat, ale také je dodržovat. Sami si totiž zažili, jak to bez nich bylo nepříjemné. 

Ptejte se, ale nekritizujte 

Ať už necháte žáky pracovat individuálně nebo ve skupině, určitě budete chtít jejich práci zhodnotit. Velmi demotivační je pro každého věta „tohle máš špatně“. Všechny její podoby jakbysmet. Tak to zkuste vzít za druhý konec. 

Nahraďte nepříjemné fráze otázkami typu „Proč si myslíš, že je to takhle?“, zní to lépe, ale hlavně to má úplně odlišný efekt, protože žáci začnou přemýšlet nad tím, jak to skutečně je, místo rezignace nad svou prací. Rozhodně se nemusíte omezovat pouze na rozebírání chyb. Sledovat myšlenkové pochody žáků může být velmi zajímavé pro všechny posluchače. 

4 programy, které rozvíjí tvořivost dětí

Programů, které lze k online výuce používat, je nespočet. Mnoho z nich už máte zažitých a běžně je používáte. Některé z nich se dají využít i způsobem, o kterém hovořím. Jsou jimi například Jamboard, Padlet, Book Creator nebo ThingLink. Jak s nimi pracovat jste se mohli dozvědět v některém z minulých webinářů, dnes se ale zaměřme spíš na to, jak jejich prostřednictvím rozvíjet tvořivost dětí. 

Tyto programy mají jedno společné – jsou velmi snadné na ovládání. Pracovat s nimi dokáží už velmi malé děti, a to bez předchozí pomoci. Zkuste obětovat část hodiny a umožnit jim, aby si program osahali, našli si funkce, které je nejvíc baví a začali být iniciativní. Zadejte jim například jednoduchý úkol, ve kterém budou muset změnit barvu nálepky v Padletu. Když neví, jak na to, mohou se zeptat nejen vás, ale i svých spolužáků. Rozvíjejí tím zároveň práci ve skupině. 

Tvořivost dětí podpoříte, když jim budete průvodcem

Může to být snadné, ovšem v některých případech to znamená naprostou změnu vyučovacího způsobu. To ale nemusí být na škodu, protože nikdo z nás netuší, jak dlouho bude situace ještě pokračovat. 

Ale shrňme si to. Při vyučovací hodině, ať už probíhá v lavicích, nebo online, se snažte ponechat odpovědnost na dětech. Samy se chtějí vzdělávat a určitě najdou způsob, který je bude bavit. Zmíněné nástroje mohou být užitečným pomocníkem. Nebojte se jejich využití ani u menších dětí. Mohou si sami nastavit pravidla společné práce a věřím, že je budou s chutí dodržovat. 

Jejich výsledky rozhodně komentujte, ale nezasahujte do nich a v žádném případě je nekritizujte. V takovém okamžiku žák ztratí zájem, přestane být aktivní a z obav se raději bude držet stranou. Když žákům ponecháte dostatek prostoru, mohou si na spoustu věcí přijít sami, což je velká výhoda pro vás – usnadníte si přípravu i celý průběh vyučování!  

Minecraft pro učitele: Co byste měli vědět a kde začít

Minecraft do našeho světa vrhnul své kostičky v roce 2009. Od té doby se stal nejprodávanější hrou na světě. Je to vlastní svět plný dobrodružství, kterému rozumí nejen děti, ale také obrovská komunita dospělých. Mezi nimi také učitelé z celého světa, kteří pochopili, že právě tahle počítačová hra jim může pomoci přiblížit dětem učivo přesně tou formou, kterou ochotně a přirozeně přijímají. Jestli ještě váháte, jestli vstoupit do záhadného světa Minecraft, pojďte se podívat na tipy lektorky Evy Nečasové, která ho ve výuce využívá už několik let.

Minecraft začala Eva Nečasová objevovat spolu se svým desetiletým synem. Zpočátku zkoumali, kopali díry, stavěli domy. Ve chvíli, kdy objevili možnost ovládat hru pomocí příkazových řádků, začala velká a úžasná jízda vesmírem Minecraftu, na které si tahle designérka, grafička a fotografka uvědomila, že by se dal Minecraft využít i ve výuce (na její webinář Minecraft pro učitele na Učíme online se můžete podívat ve videotéce). 

„Důležité pro mě bylo, že dětem připadá tahle hra naprosto přirozená a málokdy je tam potká něco, čemu by nerozuměly nebo by si s tím nevěděly rady,“ říká nadšená lektorka. „Je to svět plný fantazie, který přijme každé dítě, ať už má jakoukoliv náturu.“  Eva Nečasová tedy začala Minecraft používat nejen ve výuce, ale pořádá také Minecraft tábory, které dětem pomáhají přenést to, co se naučily ve hře, také do jiných prostředí.

Co je Minecraft

Minecraft má 5 herních módů, pro školy jsou nejvyužitelnější módy Survival, Creative a Adventure. Některé vyhovují dětem, které chtějí poznávat, objevovat, plnit úkoly hrát a interagovat s ostatními, jiné zase těm, které si chtějí v tichosti budovat svůj vlastní svět.

Minecraft Education Edition – připravená přímo pro školy

Přestože se zvenčí může zdát, že jde o další počítačovou hru, kterou děti tráví svůj volný čas, potenciál Minecraft je mnohem větší. Pochopila ho jak firma Mojang, která hru produkuje, ale také řada učitelů po celém světě. Díky tomu vznikla školní verze Minecraft Education Edition, která má speciální nástroje pro učitele, licence se dá získat v rámci Office 365 a obsahuje dokonce i hotové a skvěle připravené hodiny a lekce.

Jak vypadá taková lekce v Minecraft popisuje Eva Nečasová s velkým zápalem. „Nejen, že jsou tu nástroje pro učitele, jako třeba tabule, na které můžete dětem psát zadání nebo návody, podobně jako ve škole, jsou tu také tak zvané NPC, tedy Non-Player-Characters, které mohou dělat průvodce nebo hrát historické postavy. Jsou tu deníky a fotoalba, která děti v rámci lekce připravují a mohou do nich zapisovat, na konce lekce vám je pak pošlou mailem nebo v PDF. Jednoduché, rychlé, a hlavně – zábavné.“

Skvěle připravené lekce chemie, historie i přírodovědy – stačí stáhnout

Pro ty, kdo s Minecraft ve škole teprve začínají, je tu stránka education.minecraft.net. Obsahuje nepřeberné množství lekcí a témat, která můžete snadno spustit přímo v hodinách. S dětmi se tak můžete projít modelem oka, věrnou kopií historického centra Florencie v měřítku 1:1. Můžete se projet na horské dráze a poznávat dávno vyhynulé dinosaury, můžete se učit sčítat a násobit na parkourovém hřišti, které roste s tím, jak děti zvládají příklady.

 Jedna z nejlepších lekcí je podle Evy Nečasové chemická laboratoř, ve které si můžete sami pomocí protonů a neutronů tvořit prvky, z nich pak sloučeniny, které můžete používat nebo je zase zpětně rozebrat v dekonstruktoru. Pro děti je však asi nejzábavnější část, kdy si vlastnoručně vyrobeným heliem nafukujete balonky, které přivazujete ke krávě a snažíte se, aby vzlétla. Svět Minecraftu nestaví fantazii do cesty žádné překážky a pro výuku to může být fascinující.

Jak zavést Minecraft do školy a do výuky?

1. Licence

V rámci Minecraft Education Edition mysleli autoři na to, aby byla tato licence pro školy snadno dostupná. Pokud ve škole máte licenci Microsoft Office 365, je pro vás školní edice Minecraft dostupná přímo v balíčku za cenu cca 5 dolarů ročně za jednu licenci. Pokud licenci nemáte, bude stačit založit si u Microsoft účet.

UŽITEČNÉ: Minecraft připravil pro učitele příručku, kde se dozvíte jak na hru i licenci.

2. Lekce

Podrobný návod, jak hru spustit, nastavit, jak pozvat ostatní hráče a co všechno k hraní potřebujete, najdete v příručce pro učitele. Jakmile budete připraveni, spustíte hru na učitelském počítači, na kterém se vygeneruje obrázkový kód, například v podobě: jablko-panda-kostka-strom. Děti ho zadají na svém počítači a dostanou se do herního prostředí, které jste pro ně připravili. Ideálně hra funguje v jedné třídě. Pokud byste chtěli hrát s dětmi na distanční výuce, v jiné škole nebo třídě, je potřeba připravit privátní virtuální síť VPN, na které se budou moci připojit.

3. Užitečné ovladače

Pro učitele je v rámci školní licence řada užitečných nástrojů. Mezi nimi Classroom Mode, která slouží k tomu, aby učitelům zjednodušila práci s dětmi. Můžete s nimi chatovat nebo je třeba teleportovat na jedno místo, pokud se vám rozutečou po celé lekci. Aplikace sice není 100% spolehlivá a často padá, dá se však nahradit příkazy, které píšete do příkazového řádku. Na začátku je však Classroom Mode velkým ulehčením, pokud se potřebujete zorientovat.

Dalším nástrojem, který platí pro celou hru, je Code Builder. Spouští se tlačítkem T a je to prostředí pro blokové programování, ve kterém můžete celou hru kompletně modifikovat, podobně, jako se programují weby nebo programy. Na začátku se může zdát, že je to věda, ale jakmile pochopíte základní principy, uvidíte, jak je to jednoduché. Pracovat s ním skvěle zvládají i děti, učí se programovat a osvěží si angličtinu.

4. Na co si dát pozor

Minecraft existuje v řadě verzí, které nejsou vzájemně propojitelné. Pokud některý z vašich žáků používá jinou edici než vy ve škole, nebude se moci připojit. Je proto dobré zvolit jednu edici, kterou budete využívat společně.

Nebojte se začít, bude to bavit vás i děti

Zatímco pro děti je vstup do světa Minecraft něčím naprosto přirozeným, pro učitele (rodiče, vychovatele…) je to většinou velká neznámá. Vstoupit poprvé do herního prostředí není jednoduché a zorientovat se tu nám trvá zpravidla mnohem déle, než dětem.

Minecraft však připravil řadu nástrojů, které vám s orientací ve hře i s přípravou výuky výrazně pomohou, odkazy na ně najdete na konci článku. „Pokud hledáte něco nového, co vám pomůže výuku osvěžit, pomoci těm žákům, kteří jsou uzavření nebo málo komunikativní, zabavit ty, kteří chvilku neposedí a proniknout do světa, do kterého se mnoho dospělých neodváží, je Minecraft jedinečná příležitost,“ radí Eva Nečasová.

Užitečné odkazy

Do Sbírky počítačů přispěla i globální farmaceutická společnost Novartis

Mohlo by se zdát, že s návratem dětí do škol není potřeba pokračovat ve sbírce počítačů, opak je však pravdou. Sbírka počítačů, která začala v první vlně pandemie v březnu 2020 s cílem umožnit potřebným dětem plnohodnotné zapojení se do online výuky, stále probíhá. Od loňského března jsme do rodin, kde chyběly počítače poskytli téměř 2 500 kusů počítačové techniky. A stále je možné darovat starší či nevyužívané funkční počítače, notebooky či tablety, tak jak to v nedávné době udělala společnost Novartis. 

Globální farmaceutická společnost Novartis je třetí firmou v pořadí, která na výzvu sbírky počítačů odpověděla. Novartis působí ve 140 zemích světa a zaměstnává přibližně 110 000 lidí. Řadí se mezi přední světové společnosti, které investují do vlastního výzkumu a vývoje. Jejím posláním je objevovat nová řešení, která zlepšují a prodlužují život pacientů. Její léčivé přípravky užívá více než miliarda lidí po celém světě, v ČR nabízí léky především v oblasti kardiologie, neurologie, oftalmologie a onkologie.

Jak jste se o Sbírce počítačů organizované v rámci projektu Učíme online dozvěděli?

O této aktivitě, která nás velmi zaujala, jsme se dozvěděli z webových stránek projektu, říká tisková mluvčí společnosti Kateřina Nosek.

Proč jste se do Sbírky počítačů rozhodli zapojit a techniku darovat?

Naše společnost v České republice zaměstnává přes 1800 zaměstnanců, z nichž velká část má děti ve školním věku. Brzy po vypuknutí pandemické situace jsme si uvědomili, že toto pandemické období bude velmi náročné nejen pro školou povinné děti, které nejsou plně technicky vybavené, ale i pro jejich rodiče. Proto jsme se rozhodli pomoci touto cestou.

Máte předchozí zkušenosti s darováním techniky? A pokud ano, darujete vyřazenou techniku pravidelně, nebo tuto aktivitu plánujete?

Byla to naše první zkušenost a velmi rádi v této aktivitě budeme pokračovat, pokud to bude možné.

Co byste chtěli vzkázat ostatním firmám, které nemají zkušenosti s darováním, a co byste jim doporučili?

Každá, byť i jednorázová vlna solidarity či soudržnosti může přispět k harmonickému fungování celé společnosti. A dárcovství je jedním ze sjednocujících prvků, který může mobilizoval soudržnost a ochotu ke vzájemné pomoci v naší společnosti.uci

Společnost Novartis věnovala notebooky přes Sbírku počítačů. Ve spolupráci s 37 organizacemi putovala technika k dětem. Zapojily se neziskové organizace jako například Vzájemné soužití působící v Ostravském regionu, organizace Leccos ze Středočeského kraje, společnost Tady a teď z Plzeňska,  dětské domovy v Ústeckém kraji nebo několik základních škol z Kutnohorska, za to jí patří velké díky. 

„Ať žije věda!“ Interaktivní učebnice Vividbooks ulehčují učitelům přípravu poutavé hodiny

Fyzika je pro žáky nuda? A co horská dráha nebo vesmírná raketa? Věda je všude kolem nás a interaktivní učebnice Vividbooks ji ukazují v těch nejživějších barvách. Stačí namířit chytrý telefon či tablet na obrázek, a ten díky rozšířené realitě ožije přímo před očima!

Učebnice Vividbooks vznikly, aby usnadnily učitelům přípravu atraktivní a pro žáky přínosné hodiny. Pracují s rozšířenou realitou – technologií, která umí rozhýbat statický obrázek, a funguje tak jako kouzelná vstupenka do světa poznání. 

Interaktivní animace a speciálně koncipované otázky pak vyvolávají ve třídě diskusi a vedou děti k aktivnímu přemýšlení a formulování vlastních názorů. Společně s učitelem tak Vividbooks pomáhají dětem odhalit pravé krásy fyziky. 

Podívejte se na video. 

Když designér potká fyzikáře

Učebnice jsou společným dílem Vítka Škopa a Františka Cába. Vítek je grafický designér, který se už během studia na UMPRUM zajímal o témata, jako je vzdělávání a digitalizace školství. Přál si do škol přinést vizuálně atraktivní učebnice, které reflektují současné technologické trendy a možnosti. A pak potkal Františka.

František je učitelem fyziky a také obsahovým autorem Vividbooks. Jeho přáním zase bylo vytvořit učebnici, která nebude jen sbírkou fyzikálních znalostí, ale povede žáky ke kritickému přemýšlení a aktivnímu zapojení v hodině. Společně s Vítkem tak vytvořili interaktivní platformu, která je zajímavá nejen vizuálně, ale také didakticky.

Fyzika je kompletní. Co bude dál?

Po roce intenzivní práce autoři učebnic dokončili kompletní fyziku pro základní školy. Učebnice nyní obsahují přes 200 lekcí, tedy interaktivní animace, shrnutí látky, odbornou metodiku a zmíněné otázky – zkrátka vše pro to, aby při hodině bylo pořádně živo. Vividbooks ale rozhodně neusínají na vavřínech a už teď chystají další předměty. Brzy se tak můžete těšit nejen na chemii, ale také na přírodopis!

Podívejte se na seznam lekcí zde.

Vyzkoušejte Vividbooks zdarma

Rádi byste si interaktivní učebnice vyzkoušeli naživo ještě před prázdninami? Zaregistrujte se a získejte přístup k celému obsahu na 14 dní zdarma. Můžete si také naplánovat krátké bezplatné online školení, které vám usnadní první kroky s Vividbooks.

Aplikace funguje nejen na chytrých zařízeních, ale přes webové rozhraní i na stolních počítačích a noteboocích.

Zaregistrovat se můžete zde.

Deutsch macht Spaß! Tipy pro výuku německého jazyka

Jak udělat online hodiny německého jazyka zábavnější a aktivně do nich zapojit studenty? O to se s námi podělila naše lektorka Renata Doubravová. Dle Renaty obecně platí jedno základní pravidlo - umět studenty při distanční výuce pokaždé překvapit něčím novým. Níže naleznete pár užitečných nástrojů, jak toho docílit.

Wordwall

Nástroj Wordwall umožňuje učitelům vytvořit si vlastní výukové on-line kvízy a hry. Nejen, že zapojí žáky do výuky interaktivní a hravou formou, ale rovněž poskytne učiteli zpětné vyhodnocení výsledků jeho studentů. 

Quizlet

Quizlet patří mezi oblíbené metody pro procvičování slovíček. Nabízí různé možnosti procvičování si vybrané slovní zásoby. Mimo to umožňuje vytvářet uzavřené třídy pro skupiny slovíček, které pak studenti postupně procházejí.

Padlet

Padlet umožňuje vytvoření sdílené nástěnky, kam studenti mohou přidávat vypracované domácí úkoly. Posty jsou pak viditelné celé skupině, což umožňuje se o daném tématu ve třídě bavit společně. Může se jednat o krátké texty nebo obrázky.

Quizziz

Vytváření testů nikdy nebylo snazší než na webu Quizizz. Interaktivní webové rozhraní umožňuje snadné vytvoření testů a zároveň vyhodnocení odpovědí učitelem v reálném čase. Lze jej používat pro občasné prověrky během hodiny, ale zároveň i pro psaní klasických testů.

Lyricstraining

Trénink jazyka pomocí písniček? Další nekonvenční nástroj, jakým si studenti mohou procvičit nejen německý jazyk, je Lyricstraining. Učitel může vybrat slova, která se žákům v textu písně nezobrazí a následně je při poslechu písničky vyzvat k doplnění chybějících slov, jež v songu slyšeli.

Ostatní užitečné zdroje – Gramatika

Pro další gramatická cvičení je možné navštívit webové stránky Deutsche Welle či stránku LiveWorksheets. Tam lze nalézt velkou databázi interaktivních pdf listů k doplňování všemožné gramatiky. Web rovněž umožňuje vytvořit vlastní worksheet a zaslat jej studentům. Po vyplnění systém oboduje správné odpovědi a vytvoří kantorovi seznam odevzdaných cvičení. 

Zajímá vás, jak zatraktivnit i svou výuku (nejen německého) jazyka? Zhlédněte celý webinář, kde naleznete mnohem více tipů a triků, jak rozbít stereotyp on-line hodin, aktivně do nich zapojit studenty a předávat vědomosti hravou formou.