TRELLO - struktura a funkce

Máme jen dvě základní skupiny pomocníku = technický support a školící support

Struktura Trello boardu /zleva doprava/ a funkce jsou následujici:


  1. Nové poptávky (k přířazení) - sem automaticky padají nové požavky z formuláře. Dobrovolnik si kartu převezme, přiřadí se ke kartě a posune kartu do "Zpětné kontaktování školy".


  1. Zpětné kontaktování školy - řešitel do karty zapíše výsledek diskuze se školou a přesune ji do "Řešení technických požadavků", pokud se jedná o instalaci nebo nastavení. V případě, že výstupem diskuze se školou je potřeba školení nebo výuková konzultace, kartu přesune do sloupce "Potřeba školení", kde si ji někdo ze školiciho týmu převezme.


  1. Řešení technických požadavků - v tomto sloupci je karta, dokud se nedotáhnou všechnty technické požadavky na rozchození SW. Řešitel do karty stručně napíše, co všechno se škole dodalo. Pokud je následujícím požadavkem školení, kartu přesune do sloupce "Potřeba školení", kde si ji někdo ze školícího týmu převezme. Pokud školení není potřeba a nezůstalo nic otevřeného = karta se přesouvá do "HOTOVO"


  1. Čekáme až se škola rozmyslí - slouží jako parkoviště, v případě že škola neví a potřebuje čas na rozmyšlenou.


  1. Potřeba školení (k přiřazení) - fronta karet, které si musi školící dobrovolníci rozebrat. Řešitel se přiřadí ke kartě a podle informaci v kartě se domluví se školou, jak školení nebo konzultace proběhne. Výsledek zapíše do karty a přesune ji do "Řešení školení uživatelů"


  1. Řešeni školení uživatelů - v tomto sloupci je karta než proběhnou dohodnutá školení, jakmile je všechno splněno, karta se přesouvá do sloupce "HOTOVO"


  1. HOTOVOKdo jsme

Projekt Učíme Online je aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, komunitou GUG.cz, GEG ČR a Google ČR, Microsoft ČR, Microsoft Studentské Trenérské Centrum, komunitou Microsoft Innovative Educator Experts.